Szakdolgozat feltöltés, záróvizsga


2022. januári záróvizsga időszak (2022. január 4-21.)

2022. januári záróvizsga időszak (2022. január 4-21.) Szakdolgozat feltöltésével, záróvizsgákkal kapcsolatos tudnivalók: A PTE BTK-n a 2022. januári záróvizsga időszakban záróvizsgázni szándékozó hallgatóknak az alábbi teendőjük van a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 59. §. (8) bekezdése alapján:

„A szakdolgozatot az Egyetem által meghatározott elektronikus formában kell benyújtani. A hallgató köteles a szakdolgozatát, a témabejelentőt és az egyéb benyújtandó dokumentumokat az Egyetem által biztosított elektronikus rendszerbe feltölteni, és ennek megtörténtéről a szakdolgozat benyújtásakor nyilatkozni.”

A fentiek alapján a 2021/2022/őszi szemeszterre vonatkozóan tehát záróvizsgára kell jelentkezniük és szakdolgozatot (portfóliót) szükséges benyújtaniuk.

Mindkét teendőt a Neptun Tanulmányi Rendszerben, a Hallgatói WEB-en, elektronikusan tudják elvégezni:

 • Záróvizsgajelentkezés: Ügyintézés/Záróvizsgák;
 • Szakdolgozat feltöltés: Tanulmányok/Szakdolgozat, Szakdolgozat jelentkezés/ Szakdolgozat feltöltése menüpontokon történik.

Azon hallgatóknak is fel kell jelentkezni a záróvizsga időszakra, akik már valamely korábbi félév során leadták, feltöltötték szakdolgozatukat és rendelkeznek érvényes bírálattal!
 

Szakdolgozat feltöltésével, záróvizsgákkal kapcsolatos határidők:

1. Alapképzés (BA) és mesterképzés (MA) nappali és levelező tagozaton:

Záróvizsga időszakra jelentkezés Neptun TR-ben 2021.október 15-25. 23:59
Szakdolgozat feltöltése a Neptun TR-ben 2021. november 2-12. 15:59

2. Tanári MA képzésben (nappali és levelező tagozaton):

A témabejelentő lap leadási határideje és a tanári záróvizsga előjelentkezési határideje (elektronikusan, e-mailben Baja Helgánál a baja.helga@pte.hu címen) 2021. október 25.
A tanári záróvizsgára jelentkezési határideje Neptun TR-ben 2021.október 15 - 25. 23:59
Tanári MA záróvizsgázó, nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatók tanári szakdolgozat és portfólió feltöltési határideje - Neptun TR-ben 2021. december 10.

Felhívom figyelmüket, hogy a témabejelentő nyomtatvány leadása a záróvizsga feltétele a 2021/2022. tanév őszi szemeszteréhez tartozó, januári tanári záróvizsga időszakban!

3. Osztatlan szakpáros képzésben (nappali tagozaton):

Az osztatlan szakpáros képzés végzős hallgatóinak a záróvizsga előjelentkezési határideje (elektronikusan, Baja Helgánál a baja.helga@pte.hu címen) 2021. október 25.
Záróvizsga időszakra jelentkezés Neptun TR-ben BTK anyakarosoknak: Neptunon keresztül 2021. október 15- 25. 23:59
TTK anyakarosoknak: Neptunon keresztül 2021. december 1.-2022. január 3.

 

Szakdolgozat, portfólió feltöltése:

Anyakar Szakpár Szakdolgozat feltöltési határidő Portfólió feltöltési határidő
BTK BTK – BTK szakpár vagy vegyes szakpár, aki a BTK-n írja a dolgozatát 2021. november 12. 15:59 2021. december 10. 23:59
BTK BTK – TTK szakpár,
a dolgozatot TTK-n írja
2021. december 6. 11:59 2021. december 10. 23:59
TTK TTK-BTK szakpár,
a dolgozatot a BTK-n írja
2021. november 12. 15:59 2021. december 10. 23:59

 

4. Rövid ciklusú képzésben (levelező tagozaton):

 • A rövid ciklusú levelező képzés végzős hallgatóinak záróvizsga előjelentkezési határideje Baja Helgánál a baja.helga@pte.hu címen: 2021. október 25.
 • Záróvizsga időszakra jelentkezés Neptun TR-ben: 2021. október 15- 25. 23:59
 • A rövid ciklusú levelező képzésben a tanári portfólió feltöltési határideje: 2021. december 10. 23:59

5. Szakirányú továbbképzésben:

 • Záróvizsga időszakra jelentkezés Neptun TR-ben: 2021.október 15 - 25. 23:59
 • Szakdolgozat feltöltése a Neptun TR-ben: 2021. november 12. 15:59

 

További fontos tudnivalók:

I.

 • A szakdolgozat részét képezi a Plágium nyilatkozat és a Felhasználási nyilatkozat.
 • A Plágium nyilatkozat (eredetiségről szóló nyilatkozat) a feltöltés kötelezettségének vállalására is szolgál.
 • Mindkét dokumentumot a szakdolgozat végére, aláírással ellátva szükséges beilleszteni.
 • Az űrlapokat megtalálják a Kar honlapján a Hallgatóinknak/Információk/Űrlapok (https://btk.pte.hu/hu/hallgatoinknak/urlapok) menüpont alatt.

II.

Hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezők számára a Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú melléklete alapján a záróvizsga díja 10.000 Ft.

A záróvizsgadíj befizetés módja:

 1. A hallgató saját Neptun felületén, a Pénzügyek/Befizetés/Tételkiírás/Szolgáltatási jogcím menüpont alatt kiválasztja a Záróvizsga díja hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezők részére tételt.
  (Részletes leírás a kiírásról olvasható a Neptun Hallgatói web Bejelentkezési felületén, a Letölthető dokumentumok között a „Kiírás (befizetendő pénzügyi tétel) készítése PTE 20160216.pdf file” megnyitása után.)
 2. A tétel kiírása után vagy az egyetemi pénztárakban fizetheti be a díjat, vagy a NEPTUN webes felületéről kezdeményezett SimplePay bankkártyás befizetéssel.

A SimplePay befizetésről tájékozódhat:
https://neptun.pte.hu/hu/segedlet/penzugyek_1_teritesi_dijak_befizetese

III.

Azok a hallgatók, akik a tantervi követelményeknek nem tettek eleget, ZÁRÓVIZSGÁRA NEM BOCSÁTHATÓAK!

A kurzuselismertetések intézésére a záróvizsgázók vizsgaidőszakának végéig, 2021. december 3-ig van lehetőségük. Az ezt követően beérkező kérvényeket a Tanulmányi Osztálynak nem áll módjában elfogadni, határidőn belül rögzíteni. Felmerülő kérdéseikkel kérjük, időben keressék a Tanulmányi Osztály munkatársait!

IV.

Az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsga követelmények teljesítését az eredeti nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatásával (valamint egy fénymásolat leadásával) 2022. január 14-ig kell igazolni a Tanulmányi Osztályon. (Azoknak a záróvizsgázóknak akik ezt a képzésük folyamán korábban megtették, nincs teendőjük a nyelvvizsga-bizonyítványukkal kapcsolatban.)

Pécs, 2021. október 11.

 

A fenti tájékoztató letölthető pdf formátumban is: Tájékoztató záróvizsga jelentkezésről, szakdolgozat feltöltésről (pdf)