Kelet–Európa és a Balkán Története és Kultúrája Kutatócsoport

Kutatóközpont neve angolul
Centre for East European and Balkan Studies
Kutatóközpont célja

A 2001-ben létrehozott Kelet-Európa és Balkán története és kultúrája Kutatócsoport célkitűzése nem változott, továbbra is az adott szakterülettel foglakozó egyetemi oktatók és kutatók szabad társulása. Olyan szellemi műhely, amelynek létrehozásával tanszékek közötti együttműködés valósul meg, de kezdettől fogva lehetővé teszi más intézményekben dolgozó kutatók bekapcsolódását is. Bázisa a Pécsi Akadémiai Bizottság II. számú – Filozófiai és Történettudományi Szakbizottságának - Kelet és Közép-Európa Története Munkabizottsága, amely tevékenységét az akadémiai munka mellett mind személyi, mind tematikai, mind szervezeti értelemben az egyetem keretei között fejleszti tovább.


Kutatóközpont vezetője
A kutatóközpont vezetőjének egyetemi vagy saját honlapja, MTMT oldala, doktori.hu oldala
http://btk.pte.hu/font_marta_frankne https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10015894 https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=3436
A kutatóközpont oktató-kutató tagjai

Prof. Dr. Bagi Dániel, Dr. Barabás Gábor, Prof. Dr. Font Márta, Prof. Dr. Fedeles Tamás, Dr. habil. Kiss Gergely,Prof. Dr.  Sashalmi Endre, Dr. Végh Ferenc

Dr. habil. Bebesi György

Dr. Bótor Timea, Báling Péter, Péderi Tamás


A kutatásban résztvevő doktori hallgatók

Báling Péter, Péderi Tamás


A kutatóközpont legjelentősebb publikációi

Kiadványsorozat:

Hatalmi ideológiák a szláv népek körében. szerk. Bebesi György.  Pécs, 2001. Kelet–Európa és Balkán tanulmányok 1.

Bebesi György: A cári monarchia „védőszentjei”. Pogromlovagok és szürke kardinálisok. Tanulmánykötet. Kelet-Európa és Balkán tanulmányok 2. PTE, Pécs, 2001. Kelet–Európa és Balkán tanulmányok 2.

Orosz arcképcsarnok. szerk. Csibi Norbert – Miszler Tamás. Kelet-Európa és Balkán Tanulmányok, 3. Pécs, 2004. Kelet–Európa és Balkán tanulmányok 3.

„Közép-Európa” és a „Balkán” 1000-1800. Intellektuális-történeti konstrukciók vagy valós történeti régiók? szerk.

Sashalmi Endre. Pécs 2007. Kelet–Európa és Balkán tanulmányok 4.

A poltavai csata jelentősége a svéd és az orosz történelemben. szerk. Miszler Tamás-Sashalmi Endre. Pécs 2009. Kelet–Európa és Balkán tanulmányok 5.

Kutatási projektből megjelent kötetek:

Aktualitások a magyar középkorkutatásban. szerk. Font Márta, fedeles Tamás, Kiss Gergely. Pécs 2010.

Bótor Tímea: A tatár függéstől az önálló uralkodóig. A Moszkvai Fejedelemség története a nagyfejedelmi végrendeletek (1336–1462) tükrében, Budapest, 2011.

„A koronákról”: Egy XVIII. század eleji kézirat, az orosz-magyar kulturális kapcsolatok dokumentuma. főszerk. Bicskova, Margarita E. Moszkva-Pécs 2013. (Font Márta, Sashalmi Endre, Bótor Timea)

Font Márta: A Povest’ vremennych let mint történeti forrás. A Kijevi Rusz első krónikája. In: Régmúlt idők elbeszélése. ford. Ferincz István. Kommentárok: Balogh László, Ferincz István, Font Márta, Kovács Szilvia, Polgár Szabolcs, Zimonyi István. Tanulmányok: Balogh László, Ferincz István, Font Márta, Kovács Szilvia. Szerk. Balogh László és Kovás Szilvia. Bp. 2015. (Magyar Őstörténeti Könyvtár 30) 249-278, 303-316.

Font Márta – Barabás Gábor: Kálmán (1208-1241), Halics királya, Szlavónia hercege. Pécs 2017.


A kutatóközpont külső kapcsolatai

Prof. Dr. Norbert Kersken (Marburg) a PTE díszdoktora

Prof. Dr. Pierre Goneau (Sorbonne, Párizs) Szláv Intézet

Prof. Alekszej Tolocsko (Ukrán Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet)

Prof. Stanisław Sroka (Jagiello Egyetem, Krakkó)

Prof. Dariusz Dabrowski (Kazimierz Wieli Egyetem, Bydgoszcz)

Minden magyar egyetem hasonló profilú tanszéke

MTA BTK Történettudományi Intézet


A kutatóközpont tehetséggondozói tevékenysége

A kutatócsoporthoz kapcsolódóan védte meg PhD dolgozatát Bótor Timea; PhD disszertációján dolgozik Báling Péter és Péderi Tamás

Rendszeresen vannak OTDK-n szereplő és díjazott hallgatóink (ld. Kari RDK nyilvántartást)