Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék

A tanszék a PTE BTK Neveléstudományi Intézetének keretei között működik. A PTE Szenátusának döntése alapján 2004. április 1-én alakult, korábban (1995 óta) az intézetben létezett már egy neveléstörténeti munkacsoport.

A tanszék széleskörű feladatokat vállal az egyetem nappali és levelező tagozatos osztatlan tanárképzésében, a diszciplináris BA és MA képzésben és a pedagógus-továbbképzésben. Az egység kollégái számos különböző kurzust tartanak, így a Pedagógia BA, a Tanári MA és osztatlan tanárképzés, valamint a Neveléstudomány MA szak diákjainak képzésében; ez utóbbi szaknak egyik szakiránya a Neveléstörténeti kutatások.

A tanszék kiemelt feladatának tartja a diákok önálló, nevelés- és művelődéstörténeti, pedagógiai antropológiai, oktatásgazdaságtani, összehasonlító neveléstudományi, szaknyelvi és más kutatásokra való felkészítését, ezzel összefüggésben a tudományos diákköri dolgozatok vezetését, az Intézetünkben tanuló vagy már végzett diákjaink felolvasóüléseinek szervezését, tudományos pályafutásuk előmozdítását, neveléstudományi doktori iskolába történő jelentkezésük támogatását és előkészítését.

Korábbi hagyományainkat folytatva elektronikus tankönyv, tanulási segédletek, szöveggyűjtemények, önálló kiadványok készülnek a tanszéken, a Mozaikok a nevelés történetéből című könyvsorozat ehhez az egységhez kapcsolódik.

Leíró szöveg

Leíró szöveg

PTE BTK Neveléstudományi Intézet

H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6.    72/503 600/24555    matyovszky.aniko@pte.hu