Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

A tanszék a cigány népességgel kapcsolatos tudományos ismeretek oktatásának egyedülálló műhelyeként 1997-től működik a PTE Bölcsészettudományi Karán. A tanszék a romológia alap-, diszciplináris képzésben a humán tudományok cigánysággal kapcsolatos kutatási eredményeit integrálja az egyetemi oktatásba. Célja a romológia tudományos kérdéseit ismerő és megértő, a cigányság politikai, jogi, nyelvi, kulturális, oktatási, demográfiai, munkaerő-piaci helyzetét értő és értelmezni tudó szakemberek kibocsátása.

A tanszék Romológiatanár szakja olyan általános és középiskolai tanárokat képez, akik jól ismerik a közoktatásban részt vevő hátrányos helyzetű és cigány gyerekek hátterét, kultúráját, és a beás vagy romani nyelv, illetve a cigány kultúra értő és szakszerű tanítására alkalmasak.

2012-ben a tanszék keretei között létrejött a Romológiai Kutatóközpont, amely kezdeményezi és keretet biztosít a romológia tudományterületével kapcsolatos diskurzusok megvitatásához.

A tanszék önálló kiadványsorozatai (Gypsy Studies, Romológia folyóirat) ezen tudományos ismeretek átadásának és a kapcsolattartásnak is a bázisai kívánnak lenni.

Tanszéki keretek között működik a Wlislocki Henrikről szakkollégium is, mely az egyetem szinte összes karán tanuló cigány származású, vagy a népcsoport kérdései iránt érdeklődő hallgatóinak szakmai és közösségi munkáját fogja át.

Leíró szöveg

Leíró szöveg

Leíró szöveg

Leíró szöveg

Leíró szöveg

Leíró szöveg

TANSZÉKI FACEBOOK OLDAL

PTE BTK Neveléstudományi Intézet

H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6.    72/503 600/24555    matyovszky.aniko@pte.hu