Nevelés- és Oktatáselmélet Tanszék

A Nevelés és Oktatáselmélet Tanszék küldetése a tanárképzés fejlesztése és közreműködés a kompetencia-alapú személyközpontú és együttműködésen alapulótanári felkészítésben. A tanszék munkatársai a képzésfejlesztést szolgáló kutató és fejlesztő tevékenységet végeznek, rendszeres résztvevői hazai és külföldi konferenciáknak, és a PTE BTK Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskolájával együttműködve, komoly tapasztalatokra tettek szert a konferenciaszervezés terén is. Különféle szakmai szervezetekben is tevékenykedünk, például az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságának nevelési kérdésekkel foglalkozó albizottságaiban. Kollégáink a társintézmények oktatóival, kutatóival a futó projektek kapcsán is szakmai kapcsolatban állnak. A tantárgyakhoz kapcsolódó iskolai gyakorlatok és a kísérő szemináriumok vezetése során, továbbá a képzési eredmények és értékelési rendszer fejlesztése során a gyakorlóiskolai kollégákkal és partnerintézményekkel is gyümölcsöző szakmai kapcsolatokat ápolnak, amelyet a PTE Tanárképző Központjának koordinációs munkája jelentős mértékben megkönnyít, illetve támogat. Az egyetemi és intézeti stratégiával összhangban kollégáink intenzív munkát végeznek a nemzetköziesedés fejlesztése terén is. A neveléselméleti, oktatáselméleti és neveléslélektani tárgyak gondozása mellett, a tanszéki munkatársak egyre nagyobb arányának oktatási tevékenysége, illetve felkészültsége az idegen nyelvű oktatásra is kiterjed. Mindezek együttesen mind az intézeti, mind az egyéni szakmai előmenetelt előmozdítják.

Leíró szöveg

Leíró szövegLeíró szöveg

PTE BTK Neveléstudományi Intézet

H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6.    72/503 600/24555    matyovszky.aniko@pte.hu