Romológiai Kutatóközpont

Kutatóközpont neve angolul
Romology Research Centre
Kutatóközpont célja

A Romológiai Kutatóközpont a PTE BTK Neveléstudományi Intézetének Romológia és Nevelésszociológia Tanszéke mellett 2012 elején alakult azzal a céllal, hogy a hazánkban és nemzetközi szinten is egyre kiterjedtebben művelt, a roma, cigány népességgel kapcsolatos kutatásokat összefogja.

Szem előtt tartva a tudományos-szakmai követelményeket, és szinkronizálva azt az aktuális társadalmi kihívásokkal és aktualitásokkal, szakmapolitikai kérdésekkel a romákkal, cigányokkal foglalkozó tudományos diskurzus három kiterjedt diszciplináris területét lefedve három műhelyt hoztunk létre (Nyelvi, Nevelésszociológiai és Társadalmi tanulmányok műhely). A műhelyek szerveződésének mintázata koncentrikus: a Romológia pécsi műhelyének szakemberei és a Wlislocki Henrik Szakkollégium hallgatói alkotják az induló közösséget, és fokozatosan szélesítik a bevont kutatók, szakemberek körét: más felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek, határon túli felsőoktatási intézmények, tudományos kutatást végző intézetek és magánszemélyek, magyarországi és külföldi civil szervezetek, NGO-k kapcsolódnak be a munkába.

Célunk, hogy a hazai és nemzetközi kutatóműhelyek, szakemberek és roma szakkollégiumok között párbeszédet indítsunk, kapcsolatot generáljunk és tartsunk fenn. Ennek fontos színtere a Tanszék és a Kutatóközpont mellett működő, a PTE különböző karain tanuló diákokat összefogó Wlislocki Henrik Szakkollégiummal közösen alapított és fenntartott, 2013 júniusától negyedévente megjelenő Romológia című, bejegyzett, többnyelvű tudományos folyóirat.

Ily módon a Kutatóközpont koordináló és összefogó tudományszervező tevékenysége egy másik dimenzióban is érvényesül: a tudománykülönböző szintjein tevékenykedő szakembereket integrálja és közös utánpótlás-nevelést is szolgáló tevékenységre ösztönzi az egyetemi hallgatóktól, a PhD hallgatókon és ifjú kutatókon át a senior kutatókig.

A Műhelyek eddigi tevékenységét a 2013-tól évente szervezett Romológus Konferenciák, a tanszék több évtizedes Gypsy Studies c. kiadványsorozatában megjelent tematikus kötetek, ill. az elnyert pályázatokba a Kutatóközpont és a szakkollégium tagjait felsorakoztató kutatások is fémjelzik.


A kutatóközpont vezetőjének egyetemi vagy saját honlapja, MTMT oldala, doktori.hu oldala
https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=7625&popup=1 https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10013023&jelleg=1%2C2%2C3%2…
A kutatóközpont tagjai

Prof. Dr. Forray R. Katalin 1983PhD, 2003DSc https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=1188

Dr. habil. Cserti Csapó Tibor 2003 PhD, 2010 habilitáció, egyetemi docens
https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=2859

Dr. habil. Híves Varga Aranka2009 PhD, 2016 habilitáció egyetemi docens
https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=8201

Dr. Andl Helga 2015 PhD egyetemi adjunktus
https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10015890

Dr. Beck Zoltán 2010 PhD egyetemi adjunktus
https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=8252

Dr. Lakatos Szilvia 2012PhD egyetemi adjunktus
http://lakatosszilvia.blogspot.hu/p/publikaciok.html


A kutatásban résztvevő doktori hallgatók

Szücs-Rusznak Karolina

Trendl Fanni

Vezdén Katalin


A kutatóközpont legjelentősebb publikációi

Beck Zoltán (szerk.): A megszólaló és a megszólalás (ön)ereje - Cigányok, romák a reprezentációs térben. Romológia folyóirat III. évf. 8. szám. 2015 tavasz (2015)

Cserti Csapó Tibor: Roma gyűjtemények Magyarországon Pécs: PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, 2015. 196 p. (Gypsy Studies-Cigány Tanulmányok; 34.)

Forray R. Katalin-Cserti Csapó Tibor (ed., 2023): Education and Research of Roma in the Coutriesof Central and Eastern Europe. University of Pecs, 153.p.

Forray R. Katalin (szerk., 2013): Az idő fogságától szabadon: Tanulmányok a cigányság iskolázásáról és felemelkedéséről. Budapest, Új Mandátum Kiadó. 256 p.

Orsós Anna (szerk., 2015): A romológia alapjai (2015) szerk. Orsós Anna. Pécs, Wlislocki Henrik Szakkollégium, PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Romológiai Kutatóközpont, 382 p.

Orsós Anna-Trendl Fanni (szerk., 2012): Útjelzők (2012) szerk. Orsós Anna

Trendl Fanni. Ünnepi kötet. PTE BTK 270 p.

Orsós Anna:Cigány/roma nemzetiségi oktatás. Pécs: PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, 2015. 107 p.

Varga Aranka (2015): The Theory and Practise of Inclusion. PTE BTK 209 p.

Varga Aranka (szerk., 2013): Esélyegyenlőség a mai Magyarországon PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék. 231 p.

Varga Aranka (szerk., 2015): A nevelésszociológia alapjai (2015) szerk. Varga Aranka Wlislocki Henrik Szakkollégium, PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Romológiai Kutatóközpont, 324 p.


A kutatóközpont külső kapcsolatai

A kutatóközpont kutatói az alábbi nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottsági tagsággal rendelkeznek: 

-  2017 IJRS (International Journal of Romani Studies) szerkesztőbizottsági tagja

-  2014 – Studien zur International Vergleichende Erziehungswissenschaft (Springer Vs) szerkesztőbizottsági tagja

-  2000 - L’ Homme. Zeitschrift für Feministische Geisteswissenschaft tudományos tanácsának tagja


A kutatóközpont tehetséggondozói tevékenysége

A PTE-n egyedülálló módon működő Romológiai Kutatóközpont erőteljesen kapcsolódik a PTE „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolájában működő Nevelésszociológia programhoz, így minden alkalommal több tehetséges fiatal PhD hallgatót is bevonunk projektjeink megvalósításába, ezzel is elősegítve a fiatal kutatók szaktudományi és módszertani tudásának mélyítését, kutatói attitűdjük kialakítását. 2002 óta tanszékünk ad helyet a PTE-n működő Wlislocki Henrik Szakkollégiumnak is, mely hátrányos helyzetű, elsősorban roma hallgatók szakmai, tudományos előre menetelének segítségét tűzte ki céljául, elősegítve a leendő roma értelmiség kialakulását és megerősítését. Szakkollégista hallgatóinkat is aktívan bevonjuk kutatási projektjeinkbe, ezzel is lehetőséget adva ahhoz, hogy a terepmunka valamint a kutatási eredmények feldolgozása során szakmai, tudományos ismereteiket és tapasztalatokat szerezzenek.

Hallgatóink számos konferencián és szakmai rendezvényen képviselték a Szakkollégiumot, ezek a 2016/2017-es tanévben az alábbiak szerint valósultak meg:

Bogdán Melinda

2016.április 15.: Kari TDK: Zsolnay Negyed

A roma identitás megvallása a 2011-es népszámláláson

Gergye Eszter

2016. november 25.:Kari TDK: Ifjúság útja

Inklúzió a felsőoktatásban a Wlislocki Henrik Szakkollégium példáján keresztül

Kismarci Henrietta

2016. március 30-április 1.: XV. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákköri Konferencia, Szeged

Természetvédelem és biodiverzitás – Zoológia szekció előadás - 3. helyezés

Kisemlősök jelenlét-hiány adatainak felhasználása a természetvédelmi célú monitorozásban

2016. május 5. Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoportja 2016. év I. félév: 282. szakülésen előadás

Kisemlősök jelenlét-hiány adatainak felhasználása a természetvédelmi célú monitorozásban

2016. június 1-4.: XII. Kárpát-Medencei Környezettudományi Konferencia/ XIV. Szentágohai János Transzdiszciplináris Konferencia 2016. június 1-4. Beregszász, Ukrajna

Angol nyelvű poszter: Site occupancy patterns of the small mammals in Kis-balaton marshland habitats

Orsós János

2016. május 06.: Horizontok és Dialógusok II. Neveléstudományi Konferencia/ V. Romológus Konferencia/Bölcsészettudományi megközelítések és angol nyelvű előadások szekció

Irodalmi reprezentáció és önreprezentáció a cigány/roma nemzeti identitás 19. századi kialakításának folyamatában

2016.április 15. Kari TDK: Ifjúság u. 6.

Irodalmi reprezentáció és önreprezentáció a cigány/roma nemzeti identitás 19. századi kialakításának folyamatában

2016.november 25. Kari TDK: Ifjúság u.6.

Irodalmi roma reprezentáció és önreprezentáció a 19. században továbbjutott az OTDK-ra, ahol I. helyezést ért el.

2016. november 25-26.: "Húzd rá cigány". Roma reprezentációk a magyar művészetben, Kaposvári Egyetem. 4

A romák 19. századbeli irodalmi reprezentációja és önreprezentációja

Rigó Bálint

2016. május 19-22.: XIX. erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár.

Euróviziós Dalfesztivál: nemzetközi konfliktusok a geopolitika színpadán

2016.december 08.: PTE TTK földrajz Kari Tudományos Diákköri Konferencia

Euróvíziós Dalfesztivál - Nemzetközi Konfliktusok a geopolitika színpadán (továbbjutott az OTDK-ra)

2017. március 18-19. XXII. Bolyai Konferencia, Budapest.

Euróvíziós Dalfesztivál - Nemzetközi Konfliktusok a geopolitika színpadán

Mogyorósi Renátó

2016. március 9-10.: VIII. Nemzetközi és XV. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia. Pécs.

A koraújkori orosz hatalmi ideológia kialakulásának okai, sajátosságai.

2016. október 27-28.: IX. Nemzetközi és XVI. Országos Interdiszciplináris PhD. és TDK Konferencia. Pécs.

Kelet-Közép-Európa dinasztikus kapcsolatrendszere a visegrádi királytalálkozó tükrében.

2016. november 4-5.: III. Fiatalok Európában Konferencia. Pécs.

Visegrád – a háború és a béke kongresszusa.

2016. november 17-20.: 15. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia. Újvidék (Novi Sad).

Kelet-Közép-Európa dinasztikus kapcsolatrendszere a visegrádi királytalálkozó tükrében.

2016. november 25.: Móra Országos Bölcsészettudományi Konferencia. Szeged.

I. Károly szerepe a visegrádi királytalálkozón