NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA


A PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola megszűnt.
A fokozatszerzési eljárást korábban elindító doktorjelöltek számára van még lehetőség a fokozat megszerzésére, számukra tettünk közzé alább hasznos információkat.


A NYDI Alkalmazott Nyelvészeti Programjának fokozatszerzési eljárásában még érintett doktorjelöltek számára fontos információk:

Doktori szigorlat (2016 előtt kezdetteknek):

Doktori szigorlati olvasmányok

Doktori szigorlati tantárgyak

 

Disszertációval kapcsolatos tudnivalók:

Doktori disszertáció és tézisfüzet

 

Korábbi doktori disszertációk és tézisfüzetek a Pécsi Egyetemi Archívumban:

https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/80

https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/14365

 

Nyelvtudományi Tanszék

H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6.    +36 72 503 600/64160    nytadmin@pte.hu