A tanszéki kollégák kutatásai a pragmaszemantikától az anyanyelvi nevelésig a nyelvészet széles spektrumát lefedik.

Közreműködünk a 2012-ben megkezdett országos CGRH-projetkben (Comprehensive Grammar Researches), amelynek keretei között a generatív nyelvelmélet eredményeit felhasználva empirikusan új eredményeket hozó vizsgálatokat végzünk.  A kutatócsoport munkáját összegző főnévi csoportról szóló kötetek 2017 októberében jelentek meg (Nouns and noun phrases), a A hibrid kategóriák szintaxisa” c. NKFI-pályázat ennek folytatásaként a nem finit szerkezeteket vizsgálja. A tanszék és a Nyelvtudományi Kutatóközpont szervezte 2021-ben az ICSH15 (International Conference on the Structure of Hungarian) konferenciát is.


A ReAlis elméleti, számítógépes és kognitív nyelvészeti kutatócsoportban végzett pragmaszemantikai vizsgálatainkban az a – tulajdonképpen kifejezetten gyakorlatias – cél vezérel bennünket, hogy egy reprezentacionalista dinamikus pragmaszemantika keretei között szisztematikusan számba vegyük a mindennapi kommunikáció során ténylegesen használt „lehetséges világainkat". A kutatócsoport rendszeresen szervezi a Nyelvészeti Szuperkurzusokat, a soron következő 2022 júniusában lesz. A ReAlis kutatócsoportról bővebben itt olvashat.


Nagy hagyománya van az anyanyelvi nevelési kutatásoknak.1959-ben itt tartották a reformmozgalmakat indító Anyanyelvi műveltségünk konferenciát. Dolgozott itt többek között Hoffmann Ottó is, Szépe György, Bánréti Zoltán is. A hagyományokat folytatva korszerű nyelvészeti és pedagógiai elvekre építő tananyagokat fejlesztünk, amelyekről az Anyanyelvi nevelési tanulmányok köteteiben és a Találkozások az anyanyelvi nevelésben konferenciasorozaton számolunk be.


A tanszék oktatói végzik a BTK-ra Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal érkező külföldi hallgatók, valamint a kínai anyanyelvű magyar szakos hallgatók magyar nyelvi képzését is. A hungarológiai és magyar mint idegen nyelvi kutatásoknak szintén nagy hagyománya van a tanszéken,a kutatásokról többek között a Hungarológiai Évkönyv hasábjain számolunk be, és rendszeresen jelen vagyunk a MANYE kongresszusokon, amelynek 2017-ben egyetemünk adott otthont. A MANYE MID szakosztályával együtt tanszékünk szervezte a 2022-es MID-napot is. Ennek előadásai itt megtekinthetők.

A néhai Finnugor Szeminárium tagjai szervezték a Hajdú-emlékkonferenciát, amelynek kötete itt található.

A tanszéken szerkesztjük a HATÁRTALANul MAGYARul könyvsorozatot is.

A magyar egyetemek hungarológiai műhelyeinek éves kiadványsorozata: Hungarológiai Évkönyv.

Nyelvtudományi Tanszék

H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6.    +36 72 503 600/64160    nytadmin@pte.hu