Neveléstudományi Intézet


Dr. habil. Híves-Varga Aranka PhD

egyetemi docens
intézetigazgató
72/503 600/64200
B 116

Gerber Dominika

ügyvivő szakértő
64286

Horváth Gergely

tanársegéd
szakmai szolgáltató munkatárs
72/503 600/64227

Solymosné Matyovszky Anikó

ügyvivő szakértő
72/503 600/64232
B 117

Tóth Dóra

ügyvivő szakértő
64231
B 120