Munkatársaink

TANSZÉKÜNK MUNKATÁRSAI


Dr. habil. Nagy Levente PhD

egyetemi docens
tanszékvezető
72/503 600/64362
+36308911088
M 05

Dr. Dr. Hudák Krisztina

adjunktus
64106
+36 30 2646568

Dr. Fazekas Ferenc PhD

adjunktus
72/503 600/64358
+36308910294
M 05

Hancz Erika

tudományos segédmunkatárs
72/503 600/64359
+36308912011
M 105/b

Horváth-Zalavári Réka

ügyvivő szakértő
72/503 600/64360
+36308930083
M épület

Dr. Soós Eszter

tanársegéd
tartósan távol
72/503 600/64363
+36308931402
M 105/a

Szabó Antal

tanársegéd
72/503 600/64364
+36308931921
M épület

SZERZŐDÉSES OKTATÓINK

Dr. Balogh Csilla

régész (PhD), egyetemi docens, Istanbul, Medeniyet University

Oktatott témakörök: népvándorlás kori régészet, tanszéki ásatás vezetője (Zamárdi, Rétiföldek, avar kori temető)

MTMT

Elérhetőség: csilla.balogh@medeniyet.edu.tr.


Dr. Davide Bianchi 

régész (PhD), Universität Wien – Institut für Klassische Archäologie, 2023 decemberétől Österreichische Akademie der Wissenschaften, Archäologisches Institut 

Oktatott témakörök: antik, római, kora keresztény régészet 

Elérhetőség: davide.bianchi@univie.ac.at 


Dr. Csaba Zágon

kutató a rendészet- és hadtudományok területén (PhD)

Oktatott témakörök: Kriminálarchaeológia – a régészeti korú tárgyak illegális mozgásának vizsgálata (Igazságügyi Régészet)

MTMT

Elérhetőségcsabaz@dravanet.hu


Dr. habil. Fábián Adrián

jogász (PhD), PTE-ÁJK, dékán, egyetemi tanár

Oktatott témakörök: közigazgatási eljárási jog (Igazságügyi Régészet)

MTMT

Elérhetőség: fabian.adrian@ajk.pte.hu


Dr. Fekete Mária Anna

régész (PhD), nyugalmazott habilitált egyetemi docens, az Ókortörténeti Tanszék vezetője

(2009-2015)

Oktatott témakörök: őstörténet, őskori régészet

MTMT

Elérhetőségfekete.maria.anna@gmail.com


Dr. Gábor Olivér

régész (PhD), címzetes egyetemi docens, régész-főmuzeológus, Janus Pannonius Múzeum

Oktatott témakör:népvándorlás kori régészet

MTMT

Elérhetőséggabor.oliver@jpm.hu


Gerdei Zsófia Réka

klasszika-filológus, egyetemi tanársegéd, PTE-ÁOK, doktorandusz hallgató, doktori ösztöndíjas (PTE-BTK IDI)

Oktatott témakör: Bevezetés a latinba – A latin nyelv alapjai

Elérhetőséggerdei.zsofia@pte.hu


Dr. Victoria Győri (USA)

ókorkutató, numizmatikai szakértő

Oktatott témakörök: görög, római, középkori numizmatika, Methods of Archaeological Research and Academical Writing

Academia.edu

Elérhetőségvictoria.gyori@kcl.ac.uk


Dr. Haramza Márk

történész (PhD), muzeológus, régésztechnikus, Janus Pannonius Múzeum

Oktatott témakörök: archaeometria, kora középkori történelem

Elérhetőségharamza.mark@jpm.hu


Dr. Hengl Melinda

jogász (PhD), PTE-ÁJK, egyetemi adjunktus, pszichológus és kriminalisztikai írásszakértő

Oktatott témakörök: büntető eljárásjog, kriminalisztika, igazságügyi szakértés (Igazságügyi Régészet)

MTMT

Elérhetőséghengl.melinda@ajk.pte.hu


Horváth-Zalavári Réka

régész, történész, a pellérdi és szigetvári tanszéki terepbejárások

koordinátora és munkatársa

Oktatott témakörök: lelőhely-felderítés, adatgyűjtés, tanulmányút, terepgyakorlat;

népvándorlás kori régészet (szarmaták régészete) elérhetőség: horvath-zalavari.reka@pte.hu

Hüse Asztrik

régész, Salisbury Kft., doktorandusz hallgató, doktori ösztöndíjas (PTE-BTK IDI)

Oktatott témakörök: digitális mérési és dokumentációs technikák a régészetben

Elérhetőséghasztrik@gmail.com


Majdán Mira

régész, múzeumpedagógus, Janus Pannonius Múzeum,doktorjelölt (PTE-BTK IDI)

Oktatott témakörök: őskori régészet

Elérhetőség: majdan.mira@jpm.hu


Merczi Mónika

antropológus-régész, MNM Balassa Bálint Múzeuma, Esztergom, doktorjelölt (PTE-BTK IDI)

Oktatott témakörök: antropológia

MTMT

Elérhetőségmoni.merczi@gmail.com


Dr. Mrenka Attila

vezető régész (PhD), Soproni Múzeum, igazságügyi régészeti tárgyszakértő, igazságügyi régészeti referens, tanszéki ásatás vezetője (Sopron-Várhely, őskori erődített település)

oktatott témakörök: ásatási gyakorlat, régészeti örökségvédelem, őskori régészet

MTMT

Elérhetőség: mrenka.attila@sopronimuzeum.hu


Nagy Balázs

régész, gyűjteményvezető, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, doktorandusz hallgató (DE-BTK)

Oktatott témakörök: középkori régészet, középkori numizmatika

MTMT

Elérhetőség: nagyb.archeonumis@gmail.com


Dr. Stankovics Petra

jogász (PhD), PTE-ÁJK, egyetemi adjunktus

Oktatott tantárgy: közigazgatási eljárási jog (Igazságügyi Régészet)

MTMT

Elérhetőségstankovics.petra@ajk.pte.hu


Dr. Torbágyi Melinda ✞

régész (PhD), nyugalmazott címzetes egyetemi docens

Oktatott témakörök: kelta, görög és római numizmatika

MTMT

Elérhetőség: torbagyi@hnm.hu


Prof. Dr. Vaday Andrea

régész, latin filológus, az MTA doktora (DSc), a régészet és történettudomány kandidátusa

(CSc), nyugalmazott címzetes egyetemi tanár, nyugalmazott tudományos tanácsadó (HUN-REN Régészeti Intézet)

Oktatott témakörök: késő vaskori, császárkori, barbaricumi, népvándorlás kori régészet

MTMT

Elérhetőség:: vaday54@gmail.com


Varga Bálint

régész, doktorandusz hallgató, doktori ösztöndíjas (PTE-BTK IDI)

Oktatott témakörök: bevezetés a népvándorláskor régészetébe, Roman Archaeology

Elérhetőség: balinte977@gmail.com

 

A PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán oktató, a Régészet tantervekhez kapcsolódóan kurzusokat tartó oktatóink:

Dr. habil. Bélyácz Katalin (PhD), egyetemi docens – Klasszika-filológia Tanszék

Dr. Csabai Zoltán (Phd) – egyetemi adjunktus, Ókortörténeti Tanszék

Dr. Csigi Péter (PhD) – egyetemi adjunktus, Klasszika-filológia Tanszék

Prof. Dr. habil. Grüll Tibor (DSc) – egyetemi tanár, Ókortörténeti Tanszék

Prof. Dr. habil. Heidl György (Dsc) – egyetemi tanár, Esztétika és Kulturális Tanulmányok Tanszék

Prof. Dr. habil. Karsai György (PhD) – nyugalmazott egyetemi tanár, Klasszika-filológia Tanszék

Dr. habil. Kárpáti András (PhD) – egyetemi docens, Klasszika-filológia Tanszék

Dr. Kulin Veronika (PhD) – egyetemi adjunktus, Klasszika-filológia Tanszék

Dr. Lindner Gyula (PhD) – egyetemi adjunktus, Ókortörténeti Tanszék

Dr. habil. Nagy Árpád Miklós (PhD) – nyugalmazott egyetemi docens, Klasszika-filológia Tanszék

Dr. Szikora Patrícia (PhD) – óraadó, Klasszika-filológia Tanszék

 

NYUGALMAZOTT MUNKATÁRSAINK

Prof. Dr. Visy Zsolt, régész (CSc), latin filológus, professor emeritus, az MTA doktora (DSc),
a régész képzés, majd az Ókortörténeti és Régészeti Tanszék, később Régészet Tanszék alapító vezetője (1987-2012)

Prof. Dr. Vaday Andrea, régész, latin filológus, az MTA doktora (DSc), a régészet és történettudomány kandidátusa (CSc), nyugalmazott címzetes egyetemi tanár, nyugalmazott tudományos tanácsadó (HUN-REN Régészeti Intézet)

Dr. habil. Fekete Mária Anna, régész (PhD), nyugalmazott egyetemi docens, az Ókortörténeti Tanszék vezetője (2009-2015)

Dr. habil. Nagy Árpád Miklós, régész (PhD), görög filológus, nyugalmazott egyetemi docens

Dr. Torbágyi Melinda, régész (PhD), nyugalmazott címzetes egyetemi docens

 

Régészet Tanszék