A Szakkollégium felépítése

A Szakkollégium felépítése


A TJSZ-t, amely a PTE BTK-ról és TTK-ról is fogad tagokat, sajátos szerveződési forma jellemzi: a kooperatív paradigma elvrendszerét érvényesítve alakítja ki a tématerületekre szerveződő mikrocsoportos közösségek együttműködő hálózatát. Az egyes mikrocsoportokon belül önállóan kerül meghatározásra a képzési/szakmai program, melyben meghatározó jelentőségű az aktív hallgatói közreműködés, valamint a minden résztvevőre kiterjedő aktív és személyre szabott bevonódás. A strukturált együttműködés a gyakorlatban azt jelenti, hogy a PTE tanárképzésben érintett oktatói és a hozzájuk kapcsolódó PhD hallgatók olyan témaköröket hirdetnek meg, melyek kijelölik a közös érdeklődésű mikrocsoportok szakmai-tudományos tartalmát. A szakkollégium alábbiakban szemléltetett felépítése garancia a nagy létszámú közösség strukturált működtetésére, a megfelelő információ-áramlásra, a szubszidiaritás elvét érvényesítő hatékony döntéshozatalra. Ez a struktúra azt is lehetővé teszi, hogy az igényeknek megfelelő számú mikrocsoport alakulhasson a szakkollégiumon belül.  

TJSZ Struktúra

 

Tanárjelöltek Szakkollégiuma