A Szakkollégium küldetése

A Szakkollégium küldetése


A szakkollégium célja, hogy a PTE-n tanuló, továbbá a tanárképzésben résztvevő hallgatók, és az őket támogató egyetemi oktatók, óraadók, valamint PhD hallgatók szakmai-tudományos közösségeként működjön, és saját szakmai program kidolgozásával magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson a szakkollégium tagjai számára, segítve a kiemelkedő képességű tanárjelölt hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes pedagógus értelmiség nevelését.  

A közösség egyúttal lehetőséget biztosít azon egyetemi szakok és karok multidiszciplináris együttműködésére, melyek tanári képesítést is adnak. A szakkollégiumba bármely karról, szakról bekapcsolódhatnak csoportok (oktató/óraadó, PhD hallgató és nappali képzésben résztvevő diák) vagy hallgatók, akik saját szakjukhoz kapcsolódóan a pedagógia tudományterületén szeretnének további kutatásokat és más tudományos tevékenységeket közösségi keretben és szakkollégium szakmai támogatásával végezni.  

A szakmai munka az adott téma legkiválóbb oktatóival, kutatóival való szakkollégiumi együttműködés keretében folyik. A szakkollégium továbbá céljának tekinti, hogy olyan tanárjelölt közösséget képezzen, mely közösség tagjai magas szintű tudásukkal szakmájuk és a PTE hírnevét öregbítik.  

Tanárjelöltek Szakkollégiuma