Felvételi

Felvételi követelmények


A Szakkollégium tagja lehet a PTE nappali tagozatos BA, MA, osztatlan és PhD képzésben résztvevő hallgatója, illetve oktatója/óraadója, aki elfogadja az Alapítóokiratban és Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) foglaltakat, részt vesz a nyilvános és szabályozott Tagfelvételi Eljárásban és aláírja a belépéshez szükséges nyilatkozatokat.

 

A Tagfelvételi eljárás


A Tagfelvételi Eljárást a Szakkollégium Hallgatói Tanácsa végzi. A jelentkezők felvételéről/elutasításáról a Közgyűlés dönt figyelembe véve a Hallgatói Tanács előzetes véleményét a jelöltekről.

A Tagfelvételi Eljárás során a jelentkezőnek szükséges benyújtania a Hallgatói Tanács felé egy motivációs levelet (SZMSZ 1. melléklet), amelynek kötelezően tartalmaznia kell a következőket:

 • szak/szakpár,
 • az előzetes tudományos tevékenységek leírása és igazolása
 • valamint a jelentkezés okai.
 • A motivációs levél formai követelményei a következők: 1 db A4-es oldal, Times New Roman, 12-es betűméret, 1,5-es sortáv.
 • A motivációs levél mellett a jelentkezőnek szükséges benyújtania a Felvételi Bizottság felé a mikrocsoport tutorának ajánlását.
 • A benyújtott dokumentumok után a Hallgatói Tanács személyes/online felvételi elbeszélgetést tart a jelentkezővel. A felvételi elbeszélgetés során a Hallgatói Tanács tagjai engedélyezik, vagy elutasítják a felvételiző jelentkezését.

Amennyiben a felvételi elbeszélgetés során pozitív elbírálásban részesül a jelentkező, úgy a tagsági jogviszony a Belépési nyilatkozat (SZMSZ 2. sz. melléklet), valamint a Szándéknyilatkozat a TJSZ-ben végezendő tudományos tevékenység vállalásáról (SZMSZ 3. sz. melléklet) aláírásával jön létre.

A Tagfelvételi Eljárás során aláírandó a Szándéknyilatkozat a TJSZ-ben végezendő tudományos tevékenység vállalásáról (SZMSZ 3. sz. melléklet) c. nyilatkozat, amelyben a jelentkező vállalja, hogy a tagság megkezdésének félévében teljesít egyet az alábbi tudományos tevékenységek közül:

 • Tudományos publikáció (műhelymunka, folyóiratcikk, tanulmány…stb.)
 • Tudományos konferencián való részvétel (beszámoló valamely, az adott konferencián elhangzott előadásról és igazolás a konferencián való részvételről). Követelmények: 2 oldal (A4)
 • Konferenciaelőadás készítése (bármely tudományos konferencián előadott előadás). Követelmények: Prezentáció (ppt/pdf formátum), absztrakt csatolása (pdf formátum)
 • Kutatási terv (a saját kutatási terv, vagy a mikrocsoport által készített kutatási terv dokumentálása és bemutatása [amely kutatásban aktívan részt vesz/részt fog venni a tag])
 • Konferenciaszervezésben való részvétel (igazolás a konferenciaszervező bizottságtól)
 • Erasmus/Tanulmányút beszámoló (minimum 1 oldal (A4))
 • Pedagógiai tevékenységekhez kapcsolódó dokumentációk (pl. óraterv, tématerv, esettanulmány, órai játék…stb. dokumentációja, valamint egy legalább 0,5 oldal (A4) reflexió
 • Közösségi tevékenységek (pl. Szakkollégiumi programok szervezése, közösségi programok szervezése, lebonyolítása…stb.)
 • Egyéb tevékenységek (a Hallgatói Tanácshoz kell benyújtani, amely továbbítja elbírálásra a Vezetőséghez)

 

További információ:  TJSZ Szervezeti és Működési Szabályzat

Tanárjelöltek Szakkollégiuma