Mikrocsoportok

 Mikrocsoportok


A TJSZ-t, amely a PTE BTK-ról és TTK-ról is fogad tagokat, sajátos szerveződési forma jellemzi: a kooperatív paradigma elvrendszerét érvényesítve alakítja ki a tématerületekre szerveződő mikrocsoportos közösségek együttműködő hálózatát. Az egyes mikrocsoportokon belül önállóan kerül meghatározásra a képzési/szakmai program, melyben meghatározó jelentőségű az aktív hallgatói közreműködés, valamint a minden résztvevőre kiterjedő aktív és személyre szabott bevonódás. A strukturált együttműködés a gyakorlatban azt jelenti, hogy a PTE tanárképzésben érintett oktatói és a hozzájuk kapcsolódó PhD hallgatók olyan témaköröket hirdetnek meg, melyek kijelölik a közös érdeklődésű mikrocsoportok szakmai-tudományos tartalmát.  

 

Kutató-Fejlesztő Mikrocsoport


Tutor

Dr. Arató Ferenc

Kutatási profil

 

Tagok

Diverzitás Mikrocsoport


Tutor

Dr. Dezső Renáta Anna

Kutatási profil

 

Tagok

Globális Nevelés Mikrocsoport


Tutor

Dr. Huszár Zsuzsanna

Kutatási profil

 

Tagok

 

Tanárjelöltek Szakkollégiuma