Szakál Katalin: Az ólomévek Olaszországa – Az olasz terrorizmus reprezentációjának lehetőségei az elbeszélő irodalomban
Microsoft Teams felületen (online)

A PTE Irodalomtudományi Doktori Iskola meghívója Szakál Katalin AZ ÓLOMÉVEK OLASZORSZÁGA Az olasz terrorizmus reprezentációjának lehetőségei az elbeszélő irodalomban című PhD értekezésének nyilvános online védésére

 

Témavezető:

Dr. Takáts József PhD (PTE)

Dr. Rónaky Eszter PhD (PTE)

 

Opponensek:

Dr. Dávid Kinga PhD (SZTE)

Dr. habil. Horváth Kornélia PhD (PPKE)

 

A bizottság elnöke:

Prof. Orbán Jolán CSc (PTE)

 

Bizottsági tagok:

Dr. habil. Mekis János (PTE)

Dr. Görföl Balázs PhD (PTE)

 

A védés időpontja:

2020. november 20. 11.00

 

A disszertáció és a tézisek megtekinthetők az alábbi linken:

http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23688

 

PhD védés