Jubileumi programok

Jubileumi programok

 

Jubileumi köszöntő

A 2022/2023-as tanév kiemelt jelentőségű a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának történetében. 2023-ban ünnepeljük a Pozsonyban alapított Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költözésének centenáriumát, amikor városunkban is megindulhatott a bölcsészképzés a jogi és az orvosi mellett.

A hazai és a pécsi felsőoktatás történetének egyéb, kifejezetten Karunkhoz kötődő jelentős évfordulóira is emlékezünk: 75 éve jött létre a Pécsi Pedagógiai Főiskola, melynek jogutódjaként máig meghatározó szerepet töltünk be a tanárképzésben és a pedagógusutánpótlás-nevelésben; 40 éve vált a pécsi Tanárképző főiskolából egyetemmé, 30 éve pedig – az 1923-as szándékokkal is összhangban – újra önálló bölcsészettudományi fakultás lett.

Egyetemünk ünnepi rendezvénysorozatába természetesen a PTE BTK is bekapcsolódik, de a 75/40/30-as évfordulókra tekintettel kari jubileumi rendezvényekre is várjuk az érdeklődőket: egyetemi polgárokat, pécsi bölcsészeket, oktatóinkat, egykori és leendő hallgatóinkat, a PTE BTK színes tudományos és kulturális élete iránt érdeklődő barátainkat!

A Pécsi Tudományegyetem centenáriumi mottójához, miszerint: közös utunk a „Múltból a jövő felé” vezet, illeszkedik Karunk jelmondata: „A jövő embere a bölcsész!”, melynek helyénvalóságát a hazai felsőoktatásban, valamint a kultúra- és értékteremtésben betöltött szerepünkkel minden kétséget kizáróan bizonyítottuk.

Prof. Dr. Heidl György
dékán
 


 

Programok