A Kari Tanács tagjai

A Kari Tanács szavazati jogú tagjai

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 22. sz. melléklete
A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata 18. § alapján

 

A Kari Tanács tagjai

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 22.sz. melléklete,
a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata 18.§ bekezdése alapján

Hivatalból, tisztségük alapján:

Dr. Bene Krisztián - dékán
Marusinszky Lora Ingrid  - BTK Hallgatói Önkormányzat elnök

 

Választott tagok:

I. sz. választókörzet:

Dr. Blazsetin István

 

II. sz. választókörzet:

Dr. Cserti Csapó Tibor

 

III. sz. választókörzet:

Dr. Csikai Zsuzsanna

 

IV. sz. választókörzet:

Dr. Dimák-Tombi Beáta

 

V. sz. választókörzet:

Dr. Farkas Judit

 

VI. sz. választókörzet:

Dr. Fazekas Ferenc

 

VII. sz. választókörzet:

Dr. Gálosi Adrienne

 

VIII. sz. választókörzet:

Gombkötőné Dr. Kemény Krisztina

 

IX. sz. választókörzet:

Dr. Laczkó András

 

X. sz. választókörzet:

Dr. Mester Tibor

 

XI. sz. választókörzet:

Dr. Várnagy Péter

 

XII. sz. választókörzet:

Vázsonyi Ottó

 

XIII. sz. választókörzet:

Dr. Zsidó András

 

FDSZ kari főbizalmi:

-

-

 

 

Hallgatói képviselők:

  • Bencsik Bonita Virág
  • Fábián Bernadett
  • Jászai Jázmin
  • Kovács Veronika

 

Doktori hallgatói képviselő:

  • Glázer-Kniesz Adrienn

 

Állandó meghívottak:

Prof. dr. Miseta Attila  rektor
Dr. Lábadi Beatrix tudományos és pályázati dékán-helyettes
Dr. Wolosz Robert tanulmányi és diákjóléti dékánhelyettes, tanszékvezető
Dr. Vincze Orsolya a Kar szenátora
Békési Ágnes  gazdálkodási referens
Seres Mária tanulmányi osztályvezető
Kovács István Kerényi Károly Szakkollégium vezetője
Dr. Híves-Varga Aranka Wlislocki Henrik Szakkollégium vezetője  
Antal Tamás Tóth József BTK-TTK Könyvtár könyvtárosa

 

Állandó meghívottak, a kari állandó bizottságok elnökei:

Dr. Nagy Zoltán

PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori Tanács

Dr. Pohárnok Melinda

Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke

Dr. Várnagy Péter

Képzési és Kreditátviteli Bizottság elnöke
Dr. Schmidt Andrea Erasmus Bizottság

Dr. Gőzsy Zoltán

Minőségfejlesztési Bizottság elnöke

Dr. Vörös Zoltán

Nemzetköziesítési Bizottság

Dr. Simon Krisztián

Oktatásfejlesztési Bizottság elnöke

Dr. Ragadics Tamás 

Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése Bizottság

Dr. Glózer Rita

Pályázati és Ösztöndíj Bizottság elnöke

Dr. Szabó Gábor

Tanulmányi Bizottság elnöke