A Kari Tanács tagjai

A Kari Tanács szavazati jogú tagjai

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 22. sz. melléklete
A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata 18. § alapján

 

A Kari Tanács tagjai

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 22.sz. melléklete,
a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata 18.§ bekezdése alapján

Hivatalból, tisztségük alapján:

Dr. Bene Krisztián - dékán
Marusinszky Lora Ingrid  - BTK Hallgatói Önkormányzat elnök

 

Választott tagok:

I. sz. választókörzet:

Dr. Bene Krisztián

 

II. sz. választókörzet:

Dr. Blazsetin István

 

III. sz. választókörzet:

Dr. Laczkó András

póttag: Dr. Pap Balázs

IV. sz. választókörzet:

Dr. Gálosi Adrienn 

 

V. sz. választókörzet:

Dr. Csikai Zsuzsanna

póttag: Dr. Nagy János

VI. sz. választókörzet:

Dr. Várnagy Péter

 póttag: Dr. Vámosi Tamás

VII. sz. választókörzet:

Gombkötőné dr. Kemény Krisztina

póttag: Dr. Hetyei Judit

VIII. sz. választókörzet:

Dr. Zsidó András  

póttag: Dr. Bandi Szabolcs Ajtony

IX. sz. választókörzet:

Dr. Mester Tibor 

 

X. sz. választókörzet:

Dr. Farkas Judit

 

XI. sz. választókörzet:

Dr. Fazekas Ferenc

póttag: Dr. Barabás Gábor

XII. sz. választókörzet:

Dr. Cserti Csapó Tibor

póttag: Dr. Orsós Anna

XIII. sz. választókörzet:

Vázsonyi Ottó

póttag: Seres Mária

FDSZ kari főbizalmi:

-

-

 

 

Hallgatói képviselők:

  • Bencsik Bonita Virág
  • Fábián Bernadett
  • Jászai Jázmin
  • Kovács Veronika

 

Doktori hallgatói képviselő:

  • Glázer-Kniesz Adrienn

 

Állandó meghívottak:

Prof. dr. Miseta Attila  rektor
Dr. habil. Láng András tudományos és akkreditációs dékánhelyettes, intézetvezető
Dr. Wolosz Robert tanulmányi és diákjóléti dékánhelyettes, tanszékvezető
Dr. Vincze Orsolya a Kar szenátora
Békési Ágnes  gazdálkodási referens
Seres Mária tanulmányi osztályvezető
Kovács István Kerényi Károly Szakkollégium vezetője
Dr. Varga Aranka  Wlislocki Henrik Szakkollégium vezetője  
Antal Tamás Tóth József BTK-TTK Könyvtár könyvtárosa

 

Állandó meghívottak, a kari állandó bizottságok elnökei:

Dr. Vargyas Gábor

PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori Tanács

Dr. Pohárnok Melinda

Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke

Dr. Láng András

Képzési és Kreditátviteli Bizottság elnöke
Dr. Schmidt Andrea Erasmus Bizottság

Dr. Gőzsy Zoltán

Minőségfejlesztési Bizottság elnöke

Dr. Vörös Zoltán

Nemzetköziesítési Bizottság

Dr. Jankovits László

Pályázati és Külkapcsolati Bizottság elnöke

Dr. Simon Krisztián

Oktatásfejlesztési Bizottság elnöke

Dr. Ragadics Tamás 

Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése Bizottság

Dr. Glózer Rita

Pályázati és Ösztöndíj Bizottság elnöke

Dr. Szabó Gábor

Tanulmányi Bizottság elnöke