Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Kari szabályzatok

Cím Szabályzat dátuma Kari szabályzat
A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar ERASMUS+ és egyéb mobilitásokra vonatkozó szabályzata
A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Intézetei és azok belső szervezeti és működési szabályzatai:
A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pályázati Szabályzata
A PTE BTK Kari Tanács átmeneti ügyrendje
A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Erasmus+ Szabályzata
A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori Iskoláinak Szervezeti és Működési Szabályzatai
A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori Szabályzata
A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Demonstrátori Szabályzata
A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletei
A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakirányválasztási Szabályzata
CLIR Nemzetközi Akadémiai Kutatóközpont
A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudomány Karának Szervezeti és Működési Szabályzata
A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Habilitációs Szabályzata
A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Etikai Kódexe