Rövid ciklusú (egyszakos) tanári mesterszak


Képzési idő
2-4-5 félév
Munkarend
Levelező

Képzési szint
Mesterképzés/MA/MSc
Képzésterület
Pedagógusképzés

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kapcsolat

Tanári mesterképzéseinkről (MA)


2017-ben megváltozott a tanárképzés rendszere. Eddig a bolognai osztott képzési rendszerben mesterképzésben szerezhettek tanári oklevelet azok,

- akik alapszakot (BA) végeztek (ők a főszakjuk és a minor szakjuk szerinti kétszakos képzésben)
- és azok is, akik már rendelkeztek tanító vagy tanári vagy diszciplináris egyetemi vagy mesterszintű diplomával.

2017-től az osztatlan tanárképzésben lehet tanári oklevelet szerezni:

- Érettségi után a 10-11-12 féléves szakpárokra jelentkezhetnek a diákok, lsd. itt.
- Azok számára, akik már rendelkeznek valamilyen tanári oklevéllel, vagy diszciplináris egyetemi vagy mester oklevéllel, szintén nyitott ez a lehetőség, ők egyszakos képzésre is jelentkezhetnek, melyet ebben a rendszerben is mesterszaknak hívnak. Ezen az oldalon nekik nyújtunk tájékoztatást.

A jelentkezés feltétele: a korábbi képzési rendszerben szerzett egyetemi szintű bölcsész-oklevél (vagy diszciplináris mesterképzésben szerzett oklevél), illetve tanári vagy tanító oklevél, az adott mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben (KKK, 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet) meghatározottak szerint.

Költségek: Amennyiben Ön eddigi felsőoktatási tanulmányai során még nem használt el 12 állami ösztöndíjas / államilag finanszírozott félévet, akkor még jogosult "ingyenes" képzésre. Az önköltséges képzés ára 330-350.000 Ft/félév. 

A képzés a jelentkező előtanulmányaitól függően 2-4-5 féléves időtartamú, 60 - 120 - 150 kredit értékű (kreditkiosztás)

A diploma kiadásának feltétele továbbá egy középfokú komplex (B2) nyelvvizsga az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. Az Európai Unió hivatalos nyelvei közé tartozik a bolgár, horvát, cseh, dán, holland, angol, észt, finn, francia, német, görög, magyar, ír, olasz, lett, litván, máltai, lengyel, portugál, román, szlovák, szlovén, spanyol, svéd; az ENSZ hivatalos nyelvei közé az angol, arab, francia, mandarin kínai, orosz és spanyol. (2017. jan. 3.)

Osztott tanári mesterképzésen az alapdiploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga is elfogadható.

Eszerint nyelvi tanárszakos hallgatóinktól nem várunk a tanult nyelvtől eltérő nyelvből tett nyelvvizsgát; esetükben a záróvizsga letétele a nyelvvizsgakövetelmények teljesítését igazolja.

A nyelvi tanárszakok esetében a bemeneti feltételek közé tartozik egy C1-es komplex nyelvvizsga a célnyelvből, kivéve a romológiatanár szakot, ahol B2 a követelmény.

A mesterképzésben kiadott tanári oklevelek angol nyelvű jelölése Master of Education (rövidítve: MEd).

Ezeket a képzéseket csak levelező munkarendben hirdetjük.

2 féléves tanárképzésbe jelentkezhetnek

2 féléves angol nyelv és kultúra tanára

Csak egyetemi szintű angol nyelv és irodalom szakos vagy anglisztika / amerikanisztika szakos diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek.

2 féléves etikatanár

Csak etika szakos diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek.

2 féléves [filozófiatanár

Csak filozófia szakos egyetemi bölcsész vagy filozófia szakos diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. 

2 féléves francia nyelv és kultúra tanára

Csak főiskolai franciatanári, francia nyelvtanári oklevéllel, ill. francia nyelv és irodalom szakos egyetemi bölcsész vagy francia nyelv, irodalom és kultúra szakos diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. 

2 féléves hon- és népismerettanár

Csak kulturális antropológia vagy néprajz szakos egyetemi bölcsész vagy kulturális antropológia vagy néprajz MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. 

2 féléves horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

Csak főiskolai horváttanári, horvát nyelvtanári oklevéllel, ill. horvát nyelv és irodalom szakos egyetemi bölcsész vagy horvát nyelv és irodalom szakos diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. 

2 féléves könyvtárostanár

Csak informatikus könyvtáros vagy könyvtártudomány diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők vagy főiskolai szintű könyvtárostanár oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. A felvi-n megjelentekkel ellentétben az informatikus könyvtáros egyetemi szintű diploma a szakra elfogadható bemenetként! (2021. február 15.)

2 féléves latin nyelv és kultúra tanára

Csak latin nyelv és irodalom szakos egyetemi bölcsész vagy latin nyelv és irodalom szakos diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. 

2 féléves magyartanár

A képzésen csak középiskolai tanári szakképzettség szerezhető.
Csak főiskolai magyartanári oklevéllel, ill. magyar nyelv és irodalom szakos egyetemi bölcsész vagy magyar nyelv és irodalom szakos diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. 

2 féléves német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

A képzésen csak középiskolai tanári szakképzettség szerezhető.
Csak főiskolai nemzetiségi némettanári, német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos egyetemi bölcsész ill. német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. 

2 féléves német nyelv és kultúra tanára

A képzésen csak középiskolai tanári szakképzettség szerezhető.
Csak főiskolai (nemzetiségi) némettanári, német nyelvtanári oklevéllel, ill. német (nemzetiségi) nyelv és irodalom szakos egyetemi bölcsész vagy német nyelv, irodalom és kultúra; német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. 

2 féléves olasz nyelv és kultúra tanára

Csak főiskolai olasztanári, olasz nyelvtanári oklevéllel, ill. olasz nyelv és irodalom szakos egyetemi bölcsész vagy olasz nyelv, irodalom és kultúra szakos diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. 

2 féléves orosz nyelv és kultúra tanára

Csak főiskolai orosztanári, orosz nyelvtanári oklevéllel, ill. orosz nyelv és irodalom szakos egyetemi bölcsész vagy orosz nyelv, irodalom és kultúra szakos diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek.

2 féléves pedagógiatanár

Csak pedagógia szakos egyetemi bölcsész vagy neveléstudomány szakos diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. 

2 féléves romológiatanár

Csak romológia szakos egyetemi bölcsész vagy romológia szakos diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. 

2 féléves történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

A képzésen csak középiskolai tanári szakképzettség szerezhető.

Csak főiskolai történelemtanári oklevéllel, ill. történelem szakos egyetemi bölcsész vagy történelem szakos diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek.

4 féléves tanárképzésbe jelentkezhetnek

4 féléves etikatanár

Csak tanári vagy tanító szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.

4 féléves filozófiatanár

Csak tanári szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek. 

4 féléves francia nyelv és kultúra tanára

Csak tanári szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek. 
A felvétel feltétele még egy C1 komplex nyelvvizsga francia nyelvből, legkésőbb a felvételi eljárás végső dokumentumküldési határidejéig beküldve. 

4 féléves hon- és népismerettanár

A képzésre csak tanári vagy tanító szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek. 

4 féléves horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

Csak tanári szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek. 
A felvétel feltétele még egy C1 komplex nyelvvizsga horvát nyelvből, legkésőbb a felvételi eljárás végső dokumentumküldési határidejéig beküldve. 

4 féléves könyvtárostanár

A képzésre csak tanári vagy tanító szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.

4 féléves latin nyelv és kultúra tanára

Csak tanári szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek. 
A felvétel feltétele még egy C1 komplex nyelvvizsga latin nyelvből, legkésőbb a felvételi eljárás végső dokumentumküldési határidejéig beküldve. 

4 féléves magyartanár

A képzésen tanítók számára csak általános iskolai, tanárok számára csak középiskolai tanári szakképzettség szerezhető. 

4 féléves média-, mozgókép- és kommunikációtanár

A képzésre csak tanári vagy tanító szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek. 

4 féléves német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

A képzésen tanítók számára csak általános iskolai, tanárok számára csak középiskolai tanári szakképzettség szerezhető.
A felvétel feltétele még egy C1 komplex nyelvvizsga német nyelvből, legkésőbb a felvételi eljárás végső dokumentumküldési határidejéig beküldve. 

4 féléves német nyelv és kultúra tanára

A képzésen tanítók számára csak általános iskolai, tanárok számára csak középiskolai tanári szakképzettség szerezhető.
A felvétel feltétele még egy C1 komplex nyelvvizsga német nyelvből, legkésőbb a felvételi eljárás végső dokumentumküldési határidejéig beküldve. 

4 féléves olasz nyelv és kultúra tanára

Csak tanári szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek. 
A felvétel feltétele még egy C1 komplex nyelvvizsga olasz nyelvből, legkésőbb a felvételi eljárás végső dokumentumküldési határidejéig beküldve. 

4 féléves orosz nyelv és kultúra tanára

Csak tanári szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek. 
A felvétel feltétele még egy C1 komplex nyelvvizsga orosz nyelvből, legkésőbb a felvételi eljárás végső dokumentumküldési határidejéig beküldve.

4 féléves romológiatanár

Csak tanári szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek. 
A felvétel feltétele még egy B2 komplex nyelvvizsga beás v. romani nyelvből, legkésőbb a felvételi eljárás végső dokumentumküldési határidejéig beküldve. 

4 féléves történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

A képzésen tanítók számára csak általános iskolai, tanárok számára csak középiskolai tanári szakképzettség szerezhető.

5 féléves tanárképzésbe jelentkezhetnek

5 féléves francia nyelv és kultúra tanára

A képzésre csak tanító szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.
A felvétel feltétele még egy C1 komplex nyelvvizsga francia nyelvből, legkésőbb a felvételi eljárás végső dokumentumküldési határidejéig beküldve.

5 féléves horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

A képzésre csak tanító szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.
A felvétel feltétele még egy C1 komplex nyelvvizsga horvát nyelvből, legkésőbb a felvételi eljárás végső dokumentumküldési határidejéig beküldve.

5 féléves latin nyelv és kultúra tanára

A képzésre csak tanító szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.
A felvétel feltétele még egy C1 komplex nyelvvizsga latin nyelvből, legkésőbb a felvételi eljárás végső dokumentumküldési határidejéig beküldve.

5 féléves olasz nyelv és kultúra tanára

A képzésre csak tanító szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.
A felvétel feltétele még egy C1 komplex nyelvvizsga olasz nyelvből, legkésőbb a felvételi eljárás végső dokumentumküldési határidejéig beküldve.

5 féléves romológiatanár

A képzésre csak tanító szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.
A felvétel feltétele még egy B2 komplex nyelvvizsga romani vagy beás nyelvből, legkésőbb a felvételi eljárás végső dokumentumküldési határidejéig beküldve.

A felvételi vizsga neve: szakmai és motivációs beszélgetés. Részei: alkalmassági beszélgetés (ez alól a pedagógus végzettségűek, azaz tanítók és tanárok mentesülnek) és szakmai és motivációs beszélgetés.

A vizsga alkalmassági részét csak azoknak kell teljesíteniük, akiknek nincs pedagógus végzettségük. A pedagógus végzettségűek mentesülnek a vizsga alkalmassági része alól, azonban a szakmai és motivációs beszélgetés alól nem. Erre kapják ugyanis a felvételi pontszámot. Tehát mindenkinek részt kell vennie a felvételi vizsgán, mert csak így lesz pontszáma, ami a felvételi döntés alapját képezi.

Tájékoztatás a 2020/21. tanévre meghirdetett tanári mesterszakjainkról és felvételi témaköreikről

Felkészülési segédlet
Motivációs vizsgarészhez
 
   Szakok
Szakirányú
előtanulmányok
nélkül érkezőknek
(4 v. 5 féléves
képzési idő)
Szakirányú
előtanulmányokkal
érkezőknek
(2 v. 4 féléves
képzési idő)
Angol nyelv és kultúra tanára
nem hirdetjük
Szaktárgyi vizsgarészhez
Etikatanár
Szaktárgyi vizsgarészhez
 Szaktárgyi vizsgarészhez
Filozófiatanár
 Szaktárgyi vizsgarészhez
 Szaktárgyi vizsgarészhez
 Francia nyelv és
kultúra tanára
Szaktárgyi vizsgarészhez
Hon- és népismerettanár
Szaktárgyi vizsgarészhez
Horvát- és nemzetiségi
horvát nyelv és kultúra tanára
Szaktárgyi vizsgarészhez
Könyvtárostanár
Szaktárgyi vizsgarészhez
Latin nyelv és kultúra tanára
Szaktárgyi vizsgarészhez
 Magyartanár
Szaktárgyi vizsgarészhez
Média-, mozgókép-
és kommunikációtanár    
Szaktárgyi vizsgarészhez
Német- és nemzetiségi
német nyelv és kultúra    tanára
Szaktárgyi vizsgarészhez
Szaktárgyi vizsgarészhez
Német nyelv és kultúra tanára
Olasz nyelv és kultúra tanára  
Szaktárgyi vizsgarészhez
Szaktárgyi vizsgarészhez 
Orosz nyelv és kultúra tanára
Szaktárgyi vizsgarészhez
Pedagógiatanár
ebben a formában nem hirdethető
  Szaktárgyi vizsgarészhez
Romológiatanár
Szaktárgyi vizsgarészhez
Történelemtanár és
állampolgári ismeretek tanára
Szaktárgyi vizsgarészhez

 

 

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

 

Pontszámítás és felvételi vizsga

A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben kell értékelni, amelyet a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzésével kell kiszámítani.

Tanulmányi pontok (max. 45 pont)

A jelentkező alapszakon vagy a régi képzési szerkezet szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű képzése során nyújtott tanulmányi teljesítményét az alábbi táblázat szerint értékelik:

Oklevél minősítése Tanulmányi pont
jeles 45
36
közepes 27
elégséges 18
Felvételi vizsgapontok (max. 45 pont)

Tanári mesterszakon a szóbeli felvételi vizsga szakmai és motivációs beszélgetésből áll.

Az adott szakképzettségre irányuló szakmai és motivációs beszélgetésen a jelentkező - a magával hozott egy oldalas vázlat alapján (kb. 10 percben) - kifejti az adott tanári szakképzettség iránti motivációját (idegennyelv-tanár szakokon az adott nyelven folyik a vizsga, tehát ajánlott a vázlatot is idegen nyelven írni). A vázlatot a felelet megkezdése előtt le kell adni a vizsgabizottságnak. A szóbeli felvételi vizsgán a szakterületi ismereteket, tájékozottságot és a tanári pályára való alkalmasságot egyaránt bizonyítania kell a jelentkezőnek, ehhez szakonként felkészülési segédletet adunk (lsd. feljebb, "Felkészülési segédlet a szaktárgyi beszélgetéshez").

A vizsga kiegészül egy alkalmassági vizsgarésszel azoknál, akiknek nincs pedagógus végzettségük. A pedagógus végzettségűek mentesülnek a vizsga alkalmassági része alól, azonban a szakmai és motivációs beszélgetés alól nem. Erre kapják ugyanis a felvételi pontszámot. Tehát mindenkinek részt kell vennie a felvételi vizsgán, mert csak így lesz pontszáma, ami a felvételi döntés alapját képezi.

A felvételi vizsgáért a Kar minden szakján egységesen 4.000 forint különeljárási díjat állapított meg. 

Többletpontok (max. 10 pont)

1. Nyelvvizsga

Kizárólag egy, államilag elismert vagy azzal egyenértékű középfokú C típusú nyelvvizsgáért nem adható pont. További nyelvvizsgáékért az alábbiak szerint jár többletpont:

a) szakmai középfokú C típusú nyelvvizsga esetén: 2 pont
b) második nyelven tett középfokú C típusú nyelvvizsga esetén: 2 pont
c) szakmai felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén: 4 pont
d) felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén: 2 pont
e) második nyelvből tett szakmai középfokú C típusú nyelvvizsga esetén: 4 pont
f) második nyelvből tett felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén: 4 pont
g) második nyelvből tett szakmai felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén: 6 pont

Államilag elismert középfokú A vagy B típusú, illetve felsőfokú A vagy B típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga esetén rendelkező akkor jogosult többletpontra, ha a sajátos nevelési igénye miatt – igazoltan – nem tudja a C típusú nyelvvizsgát letenni.

Harmadik és további nyelvből tett nyelvvizsgáért többletpont a második nyelven tett nyelvvizsgával azonos módon adható.

Amennyiben a jelentkező idegen nyelv műveltségi területen tanári szakképzettséget eredményező képzésre felvételizik, az adott jelentkezési helyén, az adott célnyelven letett bármely nyelvvizsgáért többletpont nem adható, kivéve, ha a bemeneti feltételek felsőfokú nyelvvizsga meglétét nem követelik meg.

2. Esélyegyenlőség (korábban: előnyben részesítés, maximum 6 pont adható az alábbiak szerint)

A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 2 többletpontra jogosult.

A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 2 többletpontra jogosult.

Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül, 2 többletpontra jogosult.

3. Szakmai tevékenység

Az Országos Tudományos diákköri Konferencián elért legalább harmadik helyezésért 4 többletpont jár.

4. Kiemelkedő szakmai tevékenység (maximum 4 többletpont adható az alábbiak szerint)

a) szakirányú munkakörben eltöltött pedagógiai/szakmai, legalább 2 éves, hivatalosan (munkaviszony-igazolással) igazolt gyakorlat: 2 pont
b) korábban elnyert pedagógiai/szakmai ösztöndíjak és pályázatok: 2 pont
c) pedagógiai/szakmai szervezetben való tevékenység: 2 pont
d) pedagógiai/szakmai publikációs tevékenység, konferencia-előadás (kivéve TDK, OTDK konferencián): 2 pont
e) pedagógiai/szakmai folyóiratban megjelent publikáció: 2 pont
f) OTDK-n bemutatott, de helyezést el nem ért dolgozat: 2 pont

 A fentieket igazoló dokumentumokat kérjük a felvételiztető bizottságnál leadni!

5. Sporttevékenység

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1-3. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott Karon, tagozaton, szakon 100 pont.

A jelentkezés évében és azt megelőző 3 naptári évben - az adott sportág országos sportági szakszövetsége által kiadott igazolás alapján az eredmény elérésekor - a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban (kivéve: Országos Diákolimpia) legfeljebb egy eredményért:

- világ- és Európa bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 5 többletpont,
- országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 3 többletpont jár.

Rövid leírás

A képzés diszciplináris egyetemi v. mesterszakos oklevél vagy tanári vagy tanítói szakképzettség birtokában választható.

 

 

Képzés célja

A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult értékrendjükben az általános emberi, az európai és a nemzeti értékeket felvállaló, közvetíteni tudó, együttműködésre és önfejlesztésre képes, kreatív személyiségek. A mesterfokozat birtokában felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

 

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Levelező

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 2-4-5 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: okleveles [szak neve] tanár

Képzési jellemzők:

 

A képzés a jelentkező előtanulmányaitól függően 2-4-5 féléves időtartamú, 60 - 120 - 150 kredit értékű (kreditkiosztás)

Konzultációk gyakorisága: egy félévben maximum 7 alkalommal (képzésfüggő), csütörtök-péntek-szombati napok

 

diploma kiadásának feltétele továbbá egy középfokú komplex (B2) nyelvvizsga az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. Az Európai Unió hivatalos nyelvei közé tartozik a bolgár, horvát, cseh, dán, holland, angol, észt, finn, francia, német, görög, magyar, ír, olasz, lett, litván, máltai, lengyel, portugál, román, szlovák, szlovén, spanyol, svéd; az ENSZ hivatalos nyelvei közé az angol, arab, francia, mandarin kínai, orosz és spanyol. (2017. jan. 3.)

 

Bővebben (meghirdetett szakok, bemeneti feltételek) lásd ITT, Jó tudni menüpont.

 

 Főbb témakörök:

A tanári szakképzettség általános elemei:

a tanárszak szerinti szakterületi (szaktudományos, művészeti) tudás, valamint

- a tanári munkához szükséges

- pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati,

- szakmódszertani (diszciplináris és interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) tudás, készség, képesség, és

- a képzéssel párhuzamosan megszerzett pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlat, továbbá

- a köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben teljesített összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 

 

 Felvételi követelmények: szóbeli felvételi

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

 

Önköltséges képzés esetén a képzés ára: 350.000 Ft / félév

 

A 2 féléves szakokra diszciplináris mester vagy egyetemi oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek, valamint tanári szakképzettséggel rendelkezők, akik diplomájuk szintjét kívánják emelni (pl. főiskolai szintű történelemtanári diplomával mesterszintű történelemtanári diplomát szeretne)

 

A 4 féléves képzésre tanári szakképzettséggel már rendelkezők jelentkezhetnek, akik újabb tanári szakképzettségért tanulnának, ill. bizonyos szakok esetén (magyartanár, némettanár szakok ill. történelemtanár) tanító szakképzettséggel rendelkezők.

 

Az 5 féléves képzésre tanító szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.

 

nyelvi tanárszakok esetében a bemeneti feltételek közé tartozik egy C1-es komplex nyelvvizsga a célnyelvből, kivéve a romológiatanár szakot, ahol B2 a követelmény.

 

Meghirdetett szakjaink:

 • Angol nyelv és kultúra tanára
 • Etikatanár
 • Filozófiatanár
 • Francia nyelv és kultúra tanára
 • Hon- és népismerettanár
 • Horvát- és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
 • Könyvtárostanár
 • Latin nyelv és kultúra tanára
 • Magyartanár
 • Média-, mozgókép- és kommunikációtanár
 • Német- és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
 • Német nyelv és kultúra tanára
 • Olasz nyelv és kultúra tanára
 • Orosz nyelv és kultúra tanára
 • Pedagógiatanár
 • Romológiatanár
 • Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

A tanárszakon egy szóbeli felvételi beszélgetésre kell készülni, ennek neve: szakmai és motivációs beszélgetés. Részei: alkalmassági beszélgetés (ez alól a pedagógus végzettségűek, azaz tanítók és tanárok mentesülnek) és szakmai és motivációs beszélgetés.

A vizsga alkalmassági részét csak azoknak kell teljesíteniük, akiknek nincs pedagógus végzettségük. A pedagógus végzettségűek mentesülnek a vizsga alkalmassági része alól, azonban a szakmai és motivációs beszélgetés alól nem. Erre kapják ugyanis a felvételi pontszámot. Tehát mindenkinek részt kell vennie a felvételi vizsgán, mert csak így lesz pontszáma, ami a felvételi döntés alapját képezi.

 

Bővebben lásd ITT, Jó tudni menüpont.Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu

 

Neveléstudományi Intézet

Intézeti honlap: http://nevtud.btk.pte.hu/