Rövid ciklusú (egyszakos) tanári mesterszak


Képzési idő
2-3 félév
Munkarend
Nappali, Levelező

Képzési szint
Mesterképzés/MA/MSc
Képzésterület
Pedagógusképzés

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kapcsolat

A tanári mesterképzésekről általában

2017-ben megváltozott a tanárképzés rendszere. Eddig a bolognai osztott képzési rendszerben mesterképzésben szerezhettek tanári oklevelet azok,

- akik alapszakot (BA) végeztek (ők a főszakjuk és a minor szakjuk szerinti kétszakos képzésben)
- és azok is, akik már rendelkeztek tanító vagy tanári vagy diszciplináris egyetemi vagy mesterszintű diplomával.

2017-től osztott és osztatlan tanárképzésben lehet tanári oklevelet szerezni

 • érettségi után az osztatlan képzés szakpárjaira jelentkezhetnek a diákok, lsd. ITT.
 • azok számára, akik már rendelkeznek valamilyen tanári oklevéllel, vagy diszciplináris egyetemi vagy mester oklevéllel, valamint alapképzésben szerzett diplomával, szintén nyitott ez a lehetőség, ők az osztott rendszer rövid ciklusú, egyszakos képzéseire is jelentkezhetnek

A jelentkezés feltétele

 • a korábbi képzési rendszerben szerzett egyetemi szintű bölcsész-oklevél (vagy diszciplináris mesterképzésben szerzett oklevél), illetve tanári vagy tanító oklevél, az adott mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben (KKK, 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet, ill. a 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről) meghatározottak szerint. Kivonatolva mindez a Felvételi tájékoztatóban olvasható.

Költségek

A Nemzeti Felsőoktatásról szóló törvény 2022. végén úgy egészült ki, hogy a támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni az eddigi igénybe vett félévek számát

 • a nem tanári osztatlan vagy mesterképzési szakkal párhuzamos képzésben
 • a nem tanári osztatlan vagy mesterképzési szakot követően felvett tanári mesterszakon
 • valamint a 3 féléves tanári mesterszakon

A kedvezményre való jogosultság független attól, hogy a jelentkezőnek a korábbi felsőfokú tanulmányai alapján rendelkezésre áll-e még támogatási idő.
Ez mit is jelent akkor? Azt, hogy a szóban forgó tanárképzésen állami ösztöndíjas finanszírozási formában folytathatják tanulmányaikat azok is, akik korábbi tanulmányaik miatt már igénybe vették vagy meg is haladták a számukra biztosított teljes állami ösztöndíjas támogatási időt.

Amennyiben nem a fentiekben felsorolt végzettségekkel rendelkezik, úgy Önre az alábbiak vonatkoznak: 
Eddigi felsőoktatási tanulmányai során még nem használt el 12 állami ösztöndíjas / államilag finanszírozott félévet, akkor még jogosult állami ösztöndíjas képzésre. Az önköltséges képzés ára 400.000 Ft/félév.


A képzés a jelentkező előtanulmányaitól függően 2 vagy 3 féléves időtartamú, 60 vagy 90 kredit értékű.

A 3 féléves nyelvi tanárszakok esetében a bemeneti feltételek közé tartozik egy C1-es komplex nyelvvizsga a célnyelvből, kivéve a romológiatanár szakot, ahol B2 a követelmény.

A mesterképzésben kiadott tanári oklevelek angol nyelvű jelölése Master of Education (rövidítve: MEd).

Ezeket a képzéseket csak levelező munkarendben hirdetjük.

2 féléves tanárképzésbe jelentkezhetnek

2 féléves angol nyelv és kultúra tanára

Csak főiskolai angoltanári, angol nyelvtanári, ill. angol nyelv és kultúra szakos egyetemi bölcsész vagy anglisztika; amerikanisztika; angol nyelvoktató; fordító és tolmács (kizárólag angol első választott idegen nyelv) szakos diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek.

2 féléves etikatanár

Csak etika vagy esztétika szakos diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek.

2 féléves filozófiatanár

Csak filozófia szakos egyetemi bölcsész vagy filozófia szakos diszciplináris MA oklevéllel vagy történelem szakos egyetemi bölcsész vagy történelem diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek.

2 féléves francia nyelv és kultúra tanára

Csak főiskolai franciatanári, francia nyelvtanári oklevéllel, ill. francia nyelv és irodalom szakos egyetemi bölcsész vagy francia nyelv, irodalom és kultúra szakos diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. 

2 féléves hon- és népismerettanár

Csak néprajz szakos egyetemi bölcsész vagy néprajz MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. 

2 féléves horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

Csak főiskolai horváttanári, horvát nyelvtanári oklevéllel, ill. horvát nyelv és irodalom szakos egyetemi bölcsész vagy horvát nyelv és irodalom szakos diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. 

2 féléves könyvtárostanár

Csak informatikus könyvtáros egyetemi vagy könyvtártudomány vagy könyvtár- és információtudomány vagy kommunikáció- és médiatudomány diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők vagy főiskolai szintű könyvtárostanár oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. 

2 féléves latin nyelv és kultúra tanára

Csak latin nyelv és irodalom szakos egyetemi bölcsész vagy latin nyelv és irodalom szakos diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. 

2 féléves magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Csak főiskolai magyartanári oklevéllel, ill. magyar nyelv és irodalom szakos egyetemi bölcsész vagy magyar nyelv és irodalom; irodalom- és kultúratudomány vagy alkalmazott nyelvészet vagy beszédtudomány (magyar alapképzési bemenettel) valamint hungarológia szakos diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. 

2 féléves magyar mint idegen nyelv tanára

Csak alkalmazott nyelvészet, hungarológia valamint magyar nyelv és irodalom szakos diszciplináris mesterképzési oklevéllel vagy egyetemi szintű oklevéllel rendelkezők, továbbá idegen nyelvi mesterszakos oklevéllel rendelkezők (a tanárszak KKK-ja szerint a korábbi mesterképzési vagy részismereti tanulmányokból történő 50 kredit elismerése esetén) jelentkezhetnek. További feltétel egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

2 féléves mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár

Csak kommunikáció- és médiatudomány; könyvtártudomány; könyvtár- és információtudomány szakos diszciplináris mesterképzési vagy egyetemi szintű oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek.

2 féléves német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

Csak főiskolai nemzetiségi némettanári, német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos egyetemi bölcsész ill. német (nemzetiségi) nyelv és irodalom; német nyelv, irodalom és kultúra; fordító és tolmács (kizárólag német első választott idegen nyelv) szakos diszciplináris MA, valamint germanisztika német; német nemzetiségi alapszakos bölcsész oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. 

2 féléves német nyelv és kultúra tanára

Csak főiskolai (nemzetiségi) némettanári, német nyelvtanári oklevéllel, ill. német (nemzetiségi) nyelv és irodalom szakos egyetemi bölcsész vagy német nyelv, irodalom és kultúra; német nemzetiségi nyelv és irodalom; fordító és tolmács (kizárólag német első választott idegen nyelv) szakos diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek.

2 féléves olasz nyelv és kultúra tanára

Csak főiskolai olasztanári, olasz nyelvtanári oklevéllel, ill. olasz nyelv és irodalom szakos egyetemi bölcsész vagy olasz nyelv, irodalom és kultúra szakos diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. 

2 féléves orosz nyelv és kultúra tanára

Csak főiskolai orosztanári, orosz nyelvtanári oklevéllel, ill. orosz nyelv és irodalom szakos egyetemi bölcsész vagy orosz nyelv, irodalom és kultúra szakos diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek.

2 féléves pedagógiatanár

Csak pedagógia szakos egyetemi bölcsész vagy neveléstudomány, családpedagógiai tanácsadó, mentálhigiénés konzulens, társadalmi befogadás tanulmányok, interdiszciplináris családtudomány szakos diszciplináris mesterképzési oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek.

2 féléves romológiatanár

Csak romológia és kisebbségpolitika szakos egyetemi bölcsész vagy romológia szakos diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. 

2 féléves történelemtanár

Csak főiskolai történelemtanári oklevéllel, ill. történelem szakos egyetemi bölcsész vagy történelem vagy filozófia vagy hungarológia vagy levéltár vagy régészet szakos diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek.

3 féléves tanárképzésbe jelentkezhetnek

3 féléves angol nyelv és kultúra tanára

Tanári vagy tanító, szakoktató szakképzettséggel, valamint főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógusi vagy gyógypedagógia-tanári vagy főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettséggel vagy egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.
A felvétel feltétele még egy C1 komplex nyelvvizsga angol nyelvből, legkésőbb a felvételi eljárás végső dokumentumküldési határidejéig beküldve.

3 féléves etikatanár

Tanári vagy tanító, szakoktató szakképzettséggel, valamint főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógusi vagy gyógypedagógia-tanári vagy főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettséggel vagy egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.

3 féléves filozófiatanár

Tanári vagy tanító, szakoktató szakképzettséggel, valamint főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógusi vagy gyógypedagógia-tanári vagy főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettséggel vagy egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek. 

3 féléves francia nyelv és kultúra tanára

Tanári vagy tanító, szakoktató szakképzettséggel, valamint főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógusi vagy gyógypedagógia-tanári vagy főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettséggel vagy egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.
A felvétel feltétele még egy C1 komplex nyelvvizsga francia nyelvből, legkésőbb a felvételi eljárás végső dokumentumküldési határidejéig beküldve. 

3 féléves hon- és népismerettanár

Tanári vagy tanító, szakoktató szakképzettséggel, valamint főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógusi vagy gyógypedagógia-tanári vagy főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettséggel vagy egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek. 

3 féléves horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

Tanári vagy tanító, szakoktató szakképzettséggel, valamint főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógusi vagy gyógypedagógia-tanári vagy főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettséggel vagy egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezők, valamint a szakterület szerinti alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők is jelentkezhetnek.
A felvétel feltétele tanári vagy tanító végzettség esetében még egy C1 komplex nyelvvizsga horvát nyelvből, legkésőbb a felvételi eljárás végső dokumentumküldési határidejéig beküldve.

3 féléves könyvtárostanár

Tanári vagy tanító, szakoktató szakképzettséggel, valamint főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógusi vagy gyógypedagógia-tanári vagy főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettséggel vagy egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.

3 féléves latin nyelv és kultúra tanára

Tanári vagy tanító, szakoktató szakképzettséggel, valamint főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógusi vagy gyógypedagógia-tanári vagy főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettséggel vagy egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.
A felvétel feltétele még egy C1 komplex nyelvvizsga latin nyelvből, legkésőbb a felvételi eljárás végső dokumentumküldési határidejéig beküldve. 

3 féléves magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Tanári vagy tanító, szakoktató szakképzettséggel, valamint főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógusi vagy gyógypedagógia-tanári vagy főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettséggel vagy egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.

3 féléves magyar mint idegen nyelv szakos tanár

Tanári vagy tanító, szakoktató szakképzettséggel, valamint főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógusi vagy gyógypedagógia-tanári vagy főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettséggel vagy egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.

3 féléves mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár

Tanári vagy tanító, szakoktató szakképzettséggel, valamint főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógusi vagy gyógypedagógia-tanári vagy főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettséggel vagy egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.

3 féléves német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

Tanári vagy tanító, szakoktató szakképzettséggel, valamint főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógusi vagy gyógypedagógia-tanári vagy főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettséggel vagy egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.
A felvétel feltétele még egy C1 komplex nyelvvizsga német nyelvből, legkésőbb a felvételi eljárás végső dokumentumküldési határidejéig beküldve. 

3 féléves német nyelv és kultúra tanára

Tanári vagy tanító, szakoktató szakképzettséggel, valamint főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógusi vagy gyógypedagógia-tanári vagy főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettséggel vagy egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.
A felvétel feltétele még egy C1 komplex nyelvvizsga német nyelvből, legkésőbb a felvételi eljárás végső dokumentumküldési határidejéig beküldve. 

3 féléves olasz nyelv és kultúra tanára

Tanári vagy tanító, szakoktató szakképzettséggel, valamint főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógusi vagy gyógypedagógia-tanári vagy főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettséggel vagy egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek. 
A felvétel feltétele még egy C1 komplex nyelvvizsga olasz nyelvből, legkésőbb a felvételi eljárás végső dokumentumküldési határidejéig beküldve. 

3 féléves orosz nyelv és kultúra tanára

Tanári vagy tanító, szakoktató szakképzettséggel, valamint főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógusi vagy gyógypedagógia-tanári vagy főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettséggel vagy egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek. 
A felvétel feltétele még egy C1 komplex nyelvvizsga orosz nyelvből, legkésőbb a felvételi eljárás végső dokumentumküldési határidejéig beküldve.

3 féléves romológiatanár

Tanári vagy tanító, szakoktató szakképzettséggel, valamint főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógusi vagy gyógypedagógia-tanári vagy főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettséggel vagy egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezők, valamint a szakterület szerinti alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők is jelentkezhetnek.
A felvétel feltétele még egy B2 komplex nyelvvizsga beás v. romani nyelvből, legkésőbb a felvételi eljárás végső dokumentumküldési határidejéig beküldve. 

3 féléves történelemtanár

Tanári vagy tanító, szakoktató szakképzettséggel, valamint főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógusi vagy gyógypedagógia-tanári vagy főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettséggel vagy egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.

Szaktanári képzéseink

A 2022-ben először hirdethető újfajta képzésre az osztatlan közismereti tanárszakon szakképzettséget vagy főiskolai szintű azonos tanári szakképzettséget szerzett és tanári munkakörben foglalkoztatott pedagógus jelentkezhet és nyerhet felvételt, ha a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában. Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

A képzés célja: a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában 11-12. évfolyamon fakultációban és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítésben tanító tanárok szaktudományos, szakmódszertani képzése, továbbá az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére, a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Meghirdetett szakjaink:

2 féléves francia nyelv és kultúra szaktanára

2 féléves horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra szaktanára

2 féléves latin nyelv és kultúra szaktanára

2 féléves magyar nyelv és irodalom szakos szaktanár

2 féléves német nyelv és kultúra szaktanára

2 féléves olasz  nyelv és kultúra szaktanára

2 féléves orosz nyelv és kultúra szaktanára

2 féléves történelem szaktanár

A felvételi vizsga

 • szakmai és motivációs beszélgetés
 • részei: alkalmassági beszélgetés (ez alól a pedagógus végzettségűek, azaz tanítók és tanárok mentesülnek) és szakmai és motivációs beszélgetés

A vizsga alkalmassági részét csak azoknak kell teljesíteniük, akiknek nincs pedagógus végzettségük. A pedagógus végzettségűek mentesülnek a vizsga alkalmassági része alól, azonban a szakmai és motivációs beszélgetés alól nem. Erre kapják ugyanis a felvételi pontszámot. Tehát mindenkinek részt kell vennie a felvételi vizsgán, mert csak így lesz pontszáma, ami a felvételi döntés alapját képezi.


Tájékoztatás a 2024/25 tanévre meghirdetett tanári mesterszakjainkról és felvételi témaköreikről

Felkészülési segédlet

Motivációs vizsgarészhez
 
  Szakok
Szakirányú
előtanulmányok
nélkül érkezőknek
(3 féléves
képzési idő)
Szakirányú
előtanulmányokkal
érkezőknek
(2 féléves
képzési idő)
Angol nyelv és kultúra tanára
Szaktárgyi vizsgarészhez
Etikatanár
Szaktárgyi vizsgarészhez
Szaktárgyi vizsgarészhez
Filozófiatanár
Szaktárgyi vizsgarészhez
Szaktárgyi vizsgarészhez
Francia nyelv és kultúra tanára
Szaktárgyi vizsgarészhez
Hon- és népismeret szakos tanár
Szaktárgyi vizsgarészhez
Horvát és nemzetiségi
horvát nyelv és kultúra tanára
Szaktárgyi vizsgarészhez
Könyvtárostanár
Szaktárgyi vizsgarészhez
Latin nyelv és kultúra tanára
Szaktárgyi vizsgarészhez
Magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Szaktárgyi vizsgarészhez
Magyar mint idegen nyelv tanára
Szaktárgyi vizsgarészhez
Mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár    
Szaktárgyi vizsgarészhez
Német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
Szaktárgyi vizsgarészhez
Szaktárgyi vizsgarészhez
Német nyelv és kultúra tanára
Olasz nyelv és kultúra tanára  
Szaktárgyi vizsgarészhez
Szaktárgyi vizsgarészhez
Orosz nyelv és kultúra tanára
Szaktárgyi vizsgarészhez
Pedagógiatanár
ebben a formában
nem hirdethető
Szaktárgyi vizsgarészhez
Romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)
Szaktárgyi vizsgarészhez
Történelemtanár
Szaktárgyi vizsgarészhez

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők.


Pontszámítás és felvételi vizsga

A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben kell értékelni, amelyet a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzésével kell kiszámítani.

Tanulmányi pontok (max. 45 pont)

A jelentkező alapszakon vagy a régi képzési szerkezet szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű képzése során nyújtott tanulmányi teljesítményét az alábbi táblázat szerint értékelik:

Oklevél minősítése Tanulmányi pont
jeles 45
36
közepes 27
elégséges 18
Felvételi vizsgapontok (max. 45 pont)

Tanári mesterszakon a szóbeli felvételi vizsga szakmai és motivációs beszélgetésből áll.

Az adott szakképzettségre irányuló szakmai és motivációs beszélgetésen a jelentkező - a magával hozott egy oldalas vázlat alapján (kb. 10 percben) - kifejti az adott tanári szakképzettség iránti motivációját (idegennyelv-tanár szakokon az adott nyelven folyik a vizsga, tehát ajánlott a vázlatot is idegen nyelven írni). A vázlatot a felelet megkezdése előtt le kell adni a vizsgabizottságnak. A szóbeli felvételi vizsgán a szakterületi ismereteket, tájékozottságot és a tanári pályára való alkalmasságot egyaránt bizonyítania kell a jelentkezőnek, ehhez szakonként felkészülési segédletet adunk (lsd. feljebb, "Felkészülési segédlet a szaktárgyi beszélgetéshez").

A 2 féléves szakok vizsgája kiegészül egy alkalmassági vizsgarésszel azoknál, akiknek nincs pedagógus végzettségük. A pedagógus végzettségűek mentesülnek a vizsga alkalmassági része alól, azonban a szakmai és motivációs beszélgetés alól nem. Erre kapják ugyanis a felvételi pontszámot. Tehát mindenkinek részt kell vennie a felvételi vizsgán, mert csak így lesz pontszáma, ami a felvételi döntés alapját képezi.

A felvételi vizsgáért a Kar minden szakján egységesen 4.000 forint különeljárási díjat állapított meg.

Többletpontok (max. 10 pont)

1. Nyelvvizsga

Kizárólag egy, államilag elismert vagy azzal egyenértékű középfokú C típusú nyelvvizsgáért nem adható pont. További nyelvvizsgáékért az alábbiak szerint jár többletpont:

a) szakmai középfokú C típusú nyelvvizsga esetén: 2 pont
b) második nyelven tett középfokú C típusú nyelvvizsga esetén: 2 pont
c) szakmai felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén: 4 pont
d) felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén: 2 pont
e) második nyelvből tett szakmai középfokú C típusú nyelvvizsga esetén: 4 pont
f) második nyelvből tett felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén: 4 pont
g) második nyelvből tett szakmai felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén: 6 pont

Államilag elismert középfokú A vagy B típusú, illetve felsőfokú A vagy B típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga esetén rendelkező akkor jogosult többletpontra, ha a sajátos nevelési igénye miatt – igazoltan – nem tudja a C típusú nyelvvizsgát letenni.

Harmadik és további nyelvből tett nyelvvizsgáért többletpont a második nyelven tett nyelvvizsgával azonos módon adható.

Amennyiben a jelentkező idegen nyelv műveltségi területen tanári szakképzettséget eredményező képzésre felvételizik, az adott jelentkezési helyén, az adott célnyelven letett bármely nyelvvizsgáért többletpont nem adható, kivéve, ha a bemeneti feltételek felsőfokú nyelvvizsga meglétét nem követelik meg.

2. Esélyegyenlőség (korábban: előnyben részesítés, maximum 6 pont adható az alábbiak szerint)

A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 2 többletpontra jogosult.

A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 2 többletpontra jogosult.

Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül, 2 többletpontra jogosult.

3. Szakmai tevékenység

Az Országos Tudományos diákköri Konferencián elért legalább harmadik helyezésért 4 többletpont jár.

4. Kiemelkedő szakmai tevékenység (maximum 4 többletpont adható az alábbiak szerint)

a) szakirányú munkakörben eltöltött pedagógiai/szakmai, legalább 2 éves, hivatalosan (munkaviszony-igazolással) igazolt gyakorlat: 2 pont
b) korábban elnyert pedagógiai/szakmai ösztöndíjak és pályázatok: 2 pont
c) pedagógiai/szakmai szervezetben való tevékenység: 2 pont
d) pedagógiai/szakmai publikációs tevékenység, konferencia-előadás (kivéve TDK, OTDK konferencián): 2 pont
e) pedagógiai/szakmai folyóiratban megjelent publikáció: 2 pont
f) OTDK-n bemutatott, de helyezést el nem ért dolgozat: 2 pont

 A fentieket igazoló dokumentumokat kérjük a felvételiztető bizottságnál leadni!

5. Sporttevékenység

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1-3. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott Karon, tagozaton, szakon 100 pont.

A jelentkezés évében és azt megelőző 3 naptári évben - az adott sportág országos sportági szakszövetsége által kiadott igazolás alapján az eredmény elérésekor - a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban (kivéve: Országos Diákolimpia) legfeljebb egy eredményért:

- világ- és Európa bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 5 többletpont,
- országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 3 többletpont jár.

Rövid leírás

A képzés diszciplináris egyetemi v. mesterszakos oklevél vagy tanári vagy tanítói szakképzettség birtokában választható.


 

Képzés célja

A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult értékrendjükben az általános emberi, az európai és a nemzeti értékeket felvállaló, közvetíteni tudó, együttműködésre és önfejlesztésre képes, kreatív személyiségek. A mesterfokozat birtokában felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali, Levelező

Költségtérítés összege: LK: 400.000 Ft /félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzés indulása: Szeptember és február

A képzés időtartama: 2-3 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: okleveles [szak neve] tanár

Képzési jellemzők:

A képzés hossza

 • képzés a jelentkező előtanulmányaitól függően 2-4 féléves időtartamú, 60 - 120 kredit értékű

Konzultációk gyakorisága

 • egy félévben maximum 7 alkalommal (képzésfüggő), csütörtök-péntek-szombati napok

IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
Nyelvi tanári mesterképzések esetén a diploma szerzéshez az adott nyelvből egy felsőfokú (C1 szintű) nyelvtudás szükséges.


Bővebben (meghirdetett szakok, bemeneti feltételek) lásd ITT, Jó tudni menüpont.Főbb témakörök:

A tanári szakképzettség általános elemei

 • a tanárszak szerinti szakterületi (szaktudományos, művészeti) tudás
 • a tanári munkához szükséges
 • pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlatiszakmódszertani (diszciplináris és interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) tudás, készség, képesség
 • a képzéssel párhuzamosan megszerzett pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlat
 • a köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben teljesített összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 


Felvételi követelmények: szóbeli felvételi

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

2 FÉLÉVES TANÁRI SZAKOK

Diszciplináris mester vagy egyetemi oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek, valamint tanári szakképzettséggel rendelkezők, akik diplomájuk szintjét kívánják emelni (pl. főiskolai szintű történelemtanári diplomával mesterszintű történelemtanári diplomát szeretne)


3 FÉLÉVES TANÁRI SZAKOK

Tanári szakképzettséggel már rendelkezők jelentkezhetnek, akik újabb tanári szakképzettségért tanulnának, ill. bizonyos szakok esetén (magyartanár, némettanár szakok ill. történelemtanár) tanító szakképzettséggel rendelkezők.


SZAKTANÁRI KÉPZÉSEK

A 2022-ben először hirdethető újfajta, szaktanári képzésre az osztatlan közismereti tanárszakon szakképzettséget vagy főiskolai szintű azonos tanári szakképzettséget szerzett és tanári munkakörben foglalkoztatott pedagógus jelentkezhet és nyerhet felvételt, ha a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában  Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

A képzés célja

A középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában 11-12 évfolyamon fakultációban és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítésben tanító tanárok szaktudományos, szakmódszertani képzése, továbbá az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére, a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.


IDEGENNYELVI BEMENTI KÖVETELMÉNY

nyelvi tanárszakok esetében a bemeneti feltételek közé tartozik egy C1-es komplex nyelvvizsga a célnyelvből, kivéve a romológiatanár szakot, ahol B2 a követelmény.


Meghirdetett szakjaink

 • Etikatanár
 • Filozófiatanár
 • Francia nyelv és kultúra tanára
 • Hon- és népismerettanár
 • Horvát- és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
 • Könyvtárostanár
 • Latin nyelv és kultúra tanára
 • Magyar nyelv és irodalom szakos tanár
 • Magyar mint idegen nyelv tanára
 • Mozgóképkultúra és médiaismeret tanár
 • Német- és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
 • Német nyelv és kultúra tanára
 • Olasz nyelv és kultúra tanára
 • Orosz nyelv és kultúra tanára - FEBRUÁRBAN IS INDULÓ KÉPZÉS
 • Pedagógiatanár
 • Romológiatanár
 • Történelemtanár
 • Francia nyelv és kultúra szaktanára
 • Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra szaktanára
 • Latin nyelv és kultúra szaktanára
 • Magyar nyelv és irodalom szakos szaktanár
 • Német nyelv és kultúra szaktanára
 • Olasz  nyelv és kultúra szaktanára
 • Orosz nyelv és kultúra szaktanára
 • Történelem szaktanár

FELVÉTEL MÓDJA

A tanárszakon egy szóbeli felvételi beszélgetésre kell készülni, ennek neve: szakmai és motivációs beszélgetés. Részei: alkalmassági beszélgetés (ez alól a pedagógus végzettségűek, azaz tanítók és tanárok mentesülnek) és szakmai és motivációs beszélgetés.

A 2 féléves képzés vizsgájának alkalmassági részét csak azoknak kell teljesíteniük, akiknek nincs pedagógus végzettségük. A pedagógus végzettségűek mentesülnek a vizsga alkalmassági része alól, azonban a szakmai és motivációs beszélgetés alól nem. Erre kapják ugyanis a felvételi pontszámot. Tehát mindenkinek részt kell vennie a felvételi vizsgán, mert csak így lesz pontszáma, ami a felvételi döntés alapját képezi.

Bővebben lásd ITT, Jó tudni menüpont.


Ponthatárok 2023-ban

 

M    L    A    tanári [2 félév [etikatanár]]    n.i.
M    L    K    tanári [2 félév [etikatanár]]    n.i.
M    N    A    tanári [2 félév [etikatanár]] (angol nyelven)    n.i.
M    N    K    tanári [2 félév [etikatanár]] (angol nyelven)    n.i.
M    L    A    tanári [2 félév [filozófiatanár]]    n.i.
M    L    K    tanári [2 félév [filozófiatanár]]    n.i.
M    N    A    tanári [2 félév [filozófiatanár]] (angol nyelven)    n.i.
M    N    K    tanári [2 félév [filozófiatanár]] (angol nyelven)    n.i.
M    N    A    tanári [2 félév [francia nyelv és kultúra szaktanára]]    n.i.
M    N    K    tanári [2 félév [francia nyelv és kultúra szaktanára]]    n.i.
M    L    A    tanári [2 félév [francia nyelv és kultúra szaktanára]]    n.i.
M    L    K    tanári [2 félév [francia nyelv és kultúra szaktanára]]    n.i.
M    L    A    tanári [2 félév [francia nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
M    L    K    tanári [2 félév [francia nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
M    N    A    tanári [2 félév [francia nyelv és kultúra tanára]] (angol nyelven)    n.i.
M    N    K    tanári [2 félév [francia nyelv és kultúra tanára]] (angol nyelven)    n.i.
M    L    A    tanári [2 félév [hon- és népismeret szakos tanár]]    81
M    L    K    tanári [2 félév [hon- és népismeret szakos tanár]]    n.i.
M    N    A    tanári [2 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra szaktanára]]    n.i.
M    N    K    tanári [2 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra szaktanára]]    n.i.
M    L    A    tanári [2 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra szaktanára]]    n.i.
M    L    K    tanári [2 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra szaktanára]]    n.i.
M    L    A    tanári [2 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]]    96
M    L    K    tanári [2 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
M    L    A    tanári [2 félév [könyvtárostanár]]    n.i.
M    L    K    tanári [2 félév [könyvtárostanár]]    n.i.
M    N    A    tanári [2 félév [latin nyelv és kultúra szaktanára]]    n.i.
M    N    K    tanári [2 félév [latin nyelv és kultúra szaktanára]]    n.i.
M    L    A    tanári [2 félév [latin nyelv és kultúra szaktanára]]    n.i.
M    L    K    tanári [2 félév [latin nyelv és kultúra szaktanára]]    n.i.
M    L    A    tanári [2 félév [latin nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
M    L    K    tanári [2 félév [latin nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
M    N    A    tanári [2 félév [latin nyelv és kultúra tanára]] (angol nyelven)    n.i.
M    N    K    tanári [2 félév [latin nyelv és kultúra tanára]] (angol nyelven)    n.i.
M    L    A    tanári [2 félév [magyar mint idegen nyelv tanára]]    n.i.
M    L    K    tanári [2 félév [magyar mint idegen nyelv tanára]]    n.i.
M    L    A    tanári [2 félév [magyar nyelv és irodalom szakos szaktanár]]    n.i.
M    L    K    tanári [2 félév [magyar nyelv és irodalom szakos szaktanár]]    n.i.
M    L    A    tanári [2 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    n.i.
M    L    K    tanári [2 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    n.i.
M    L    A    tanári [2 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]    98
M    L    K    tanári [2 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]    n.i.
M    L    A    tanári [2 félév [német nyelv és kultúra szaktanára]]    n.i.
M    L    K    tanári [2 félév [német nyelv és kultúra szaktanára]]    n.i.
M    L    A    tanári [2 félév [német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
M    L    K    tanári [2 félév [német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
M    N    A    tanári [2 félév [német nyelv és kultúra tanára]] (angol nyelven)    n.i.
M    N    K    tanári [2 félév [német nyelv és kultúra tanára]] (angol nyelven)    n.i.
M    L    A    tanári [2 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    81
M    L    K    tanári [2 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
M    N    A    tanári [2 félév [olasz nyelv és kultúra szaktanára]]    n.i.
M    N    K    tanári [2 félév [olasz nyelv és kultúra szaktanára]]    n.i.
M    L    A    tanári [2 félév [olasz nyelv és kultúra szaktanára]]    n.i.
M    L    K    tanári [2 félév [olasz nyelv és kultúra szaktanára]]    n.i.
M    L    A    tanári [2 félév [olasz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
M    L    K    tanári [2 félév [olasz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
M    N    A    tanári [2 félév [olasz nyelv és kultúra tanára]] (angol nyelven)    n.i.
M    N    K    tanári [2 félév [olasz nyelv és kultúra tanára]] (angol nyelven)    n.i.
M    N    A    tanári [2 félév [orosz nyelv és kultúra szaktanára]]    n.i.
M    N    K    tanári [2 félév [orosz nyelv és kultúra szaktanára]]    n.i.
M    L    A    tanári [2 félév [orosz nyelv és kultúra szaktanára]]    n.i.
M    L    K    tanári [2 félév [orosz nyelv és kultúra szaktanára]]    n.i.
M    L    A    tanári [2 félév [orosz nyelv és kultúra tanára]]    85
M    L    K    tanári [2 félév [orosz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
M    N    A    tanári [2 félév [orosz nyelv és kultúra tanára]] (angol nyelven)    n.i.
M    N    K    tanári [2 félév [orosz nyelv és kultúra tanára]] (angol nyelven)    n.i.
M    L    A    tanári [2 félév [pedagógiatanár]]    n.i.
M    L    K    tanári [2 félév [pedagógiatanár]]    90
M    N    A    tanári [2 félév [pedagógiatanár]] (angol nyelven)    n.i.
M    N    K    tanári [2 félév [pedagógiatanár]] (angol nyelven)    n.i.
M    L    A    tanári [2 félév [romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.
M    L    K    tanári [2 félév [romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.
M    L    A    tanári [2 félév [történelem szaktanár]]    n.i.
M    L    K    tanári [2 félév [történelem szaktanár]]    n.i.
M    L    A    tanári [2 félév [történelemtanár]]    83
M    L    K    tanári [2 félév [történelemtanár]]    n.i.
M    L    A    tanári [4 félév [etikatanár]]    87
M    L    K    tanári [4 félév [etikatanár]]    n.i.
M    L    A    tanári [4 félév [filozófiatanár]]    n.i.
M    L    K    tanári [4 félév [filozófiatanár]]    n.i.
M    L    A    tanári [4 félév [francia nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
M    L    K    tanári [4 félév [francia nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
M    L    A    tanári [4 félév [hon- és népismeret szakos tanár]]    n.i.
M    L    K    tanári [4 félév [hon- és népismeret szakos tanár]]    n.i.
M    L    A    tanári [4 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
M    L    K    tanári [4 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
M    L    A    tanári [4 félév [könyvtárostanár]]    92
M    L    K    tanári [4 félév [könyvtárostanár]]    n.i.
M    L    A    tanári [4 félév [latin nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
M    L    K    tanári [4 félév [latin nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
M    L    A    tanári [4 félév [magyar mint idegen nyelv tanára]]    n.i.
M    L    K    tanári [4 félév [magyar mint idegen nyelv tanára]]    n.i.
M    L    A    tanári [4 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    83
M    L    K    tanári [4 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    n.i.
M    L    A    tanári [4 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]    n.i.
M    L    K    tanári [4 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]    n.i.
M    L    A    tanári [4 félév [német nyelv és kultúra tanára]]    92
M    L    K    tanári [4 félév [német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
M    L    A    tanári [4 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
M    L    K    tanári [4 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
M    L    A    tanári [4 félév [olasz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
M    L    K    tanári [4 félév [olasz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
M    L    A    tanári [4 félév [orosz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
M    L    K    tanári [4 félév [orosz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
M    L    A    tanári [4 félév [romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.
M    L    K    tanári [4 félév [romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.
M    L    A    tanári [4 félév [történelemtanár]]    81
M    L    K    tanári [4 félév [történelemtanár]]    n.i.

 

Ponthatárok 2022-ben

 

Szak LK
Filozófiatanár (2 félév) n.i. n.i.
Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára (2 félév) n.i. n.i.
Könyvtárostanár (2 félév) 50 50
Magyartanár (2 félév) 50 50
Orosz nyelv és kultúra tanára (2 félév) n.i. n.i.
Romológiatanár (2 félév) n.i.

n.i.

Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (2 félév) 50 50
Könyvtárostanár (4 félév) n.i. n.i.
Magyartanár (4 félév) 50 n.i.
Német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára (4 félév) 50 n.i.
Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (4 félév) 50 50

 

 Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Neveléstudományi Intézet