Osztatlan tanári szakpárok


Képzési idő
10 félév
Munkarend
Nappali

Képzési szint
Osztatlan
Képzésterület
Pedagógusképzés

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Intézményi pontok
 • Tanulmányi pontok
 • Érettségi pontok
 • Kapcsolat

Az új rendszerű (osztatlan) tanárképzésről

Az osztatlan tanárképzésben mesterfokozat (magister, master) és általános v. középiskolai tanári szakképzettség szerezhető.
A megszerzendő kreditek száma 300, a képzési idő 10 félév. Az osztatlan tanári mesterképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a pedagógusképzés területén Master of Education (rövidítve: MEd).


A jelentkezés feltétele

 • legalább középfokú végzettség

Az új rendszerű képzésben, mely 2013-ban indult először és legutóbb 2022-ben újult meg, kétszakos (szakpáros) tanárképzésre lehet jelentkezni.


A tanári szakképzettség elemei

 • a tanárszak szerinti szakterületi (szaktudományos, művészeti) tudás,
 • a tanári munkához szükséges
  • pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati,
  • szakmódszertani (diszciplináris és interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) tudás, képesség, attitűd (viszonyulás), valamint
 • a képzéssel párhuzamosan megszerzett pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlat részeként
  • a pályaismereti és pályaszocializációs gyakorlatok,
  • a tanítási gyakorlatok,
  • a köznevelési intézményben, szakképző intézményben teljesített összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

Ha egy hallgató tanulmányai során (legkorábban egy teljesített év után) úgy dönt, hogy mégsem tanári oklevelet szeretne, úgy átjelentkezhet a kar kapcsolódó, nem tanári alapképzésére.

Klebelsberg képzési ösztöndíj a tanárszakos hallgatók számára


Weszely Ödön ösztöndíj

Pályázatot nyújthat be minden hallgató, aki a BTK vagy a TTK osztatlan tanárszakos képzésre állami ösztöndíjas, illetve önköltséges formában a 2024. évi általános vagy pótfelvételi eljárás során felvételt nyert a fentnevezett karok által meghirdetett olyan osztatlan tanárszakos képzésre, amelyen korábban a PTE-n nem rendelkezett (sem aktív, sem szünetelő) hallgatói jogviszonnyal. Osztatlan tanárszakos hallgatók alatt azokat a hallgatókat értjük, akiknek legalább a szakpárjuk egyik része vagy a BTK vagy a TTK kezelési körébe tartozik. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának további feltétele, hogy a hallgató az első szemeszter során legalább 30 kreditet vegyen fel.


Felvételi információk

Az osztatlan tanárszakokra megállapított felvételi vizsgatárgyakról a Kar aktuális évi meghirdetésében lehet tájékozódni.

Az osztatlan tanárképzéseknél az eddig kötelező pályaalkalmassági vizsgálattól a Kar 2024-ben is eltekint.

A mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár szak gyakorlati vizsgája egy kisfilm elkészítése. A kisfilmet május 24-ig kérjük elérhetővé tenni (pl. google drive-on) számára (somogyi.rita@pte.hu)

Az állami ösztöndíjas osztatlan tanárképzésbe bekerülni kívánóknak min. 280 ponttal kell rendelkezniük - ettől az egyes szakok ponthatára csak felfelé térhet el.
Azok számára, akik BA-oklevéllel jelentkeznének az osztatlan tanárképzésbe, az emelt szintű érettségi követelménye kiváltható a diplomás pontszámítással.

Bővebben a diplomás pontszámításról


A PTE-BTK tanárképzési kínálata

angol nyelv és kultúra tanára

YOUR COUNTRY'S SCHOOL KIDS NEED YOU!

Érdekelnek az angol nyelvű kultúrák: az angol, az amerikai, az ír, a skót, az ausztrál vagy a kanadai? Szeretnéd átadni a tudásod profi általános iskolai vagy gimnáziumi tanárként? Akkor válaszd az angol nyelv és kultúra szakot, ami mellé egyetemünk széles választékából párosíthatsz egy másikat.
Megtudhatsz mindent a kortárs angol, amerikai, ír regényről, filmről, zenéről; képben leszel az angol nyelv finomságaival kapcsolatban; része leszel annak a hatalmas és sokszínű világnak, amely angol nyelven érhető el, és megtanulod, hogyan add át hatékonyan mindezt a tudást – te lehetsz a legkreatívabb és legsikeresebb angoltanár.

etikatanár

Ha el akarod sajátítani a „jó gyakorlat” legújabb módszertanait, és ha ezekkel szeretnéd felvértezni magad és leendő diákjaidat, akkor válaszd ezt a szakot! 
Általános iskolában erkölcstant, középiskolában etikát taníthatsz a diplomáddal. Felveheted bölcsész (pl. magyar, angol, német stb.) és természettudományos (pl. testnevelő, földrajz) szakpárokkal is. A gyakorló helyeken felkészült kollégák biztosítják a közérdekű témákat feldolgozó tanórák sikerességét. 
A szak a gyakorlatban használható, a saját életviteledet is segítő tematikát dolgoz föl: ilyenek a döntés, a választás, a kooperáció, a bizalom, a tolerancia, a felelősség, a szabadság, a szerepekkel kapcsolatos kérdések, valamint a vallás, a jog, a politika és a gazdaság erkölcsi összefüggései.

francia nyelv és kultúra tanára

Ha szívügyed a francia nyelv, irodalom és civilizáció, és már biztos francia nyelvi alapokkal rendelkezel, várunk francia nyelv és kultúra tanári szakunkon!
A képzés elején intenzív nyelvi kurzusokon vehetsz részt, amelyet az irodalmi, civilizációs és gazdasági szaknyelvi ismeretek francia nyelven történő átadása követ. Biztos nyelvtudás birtokában könnyedén ki tudod majd fejezni magad franciául, és magas szintű ismeretekre teszel szert a fenti témakörökben, amelyeket át is tudsz adni másoknak.
Mindez lehetővé teszi számodra, hogy általános vagy középiskolai tanárként ugyanolyan jól megálld a helyed, mint az élet más területein.

hon és népismeret tanár

Hon- és népismerettanárnak lenni jutalom!
Olyan tudást adhatsz át általános iskolásoknak, amellyel beavatod őket a magyar hagyományok világába. Megmutathatod, hogy a legfontosabb mindennapi kérdésekre milyen gyakorlati válaszokat adtak elődeink. Egyszerre járulhatsz hozzá a tanulók értelmi, érzelmi, etikai és esztétikai neveléséhez. Ha kreatívan állsz a hon- és népismerethez, a tanári gárda megbecsült tagjává, a diákok egyik kedvencévé válhatsz. 
A pécsi képzés éppen erre készít fel!
Gyakorlatorientált kurzusainkon a legújabb pedagógiai módszereket és a honismeret teljes tárházát sajátíthatod el, így az óratartások mellett képessé válsz megszervezni iskolai programokat, ünnepségeket, kiállításokat is.

horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

Várunk, ha szívesen válnál a hazai horvát nemzetiségi oktatás aktív részesévé, tanári pályádat valamely magyarországi horvát tannyelvű, illetve nyelvoktató iskolában képzeled el, és fontosnak tartod a horvát nyelv magas szintű ismeretét. Hallgatóink bekapcsolódhatnak a „Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogramba” is, melynek keretében minimum nettó 60.000Ft/hó plusz ösztöndíjban részesülhettek. A képzés további vonzó sajátossága az anyaországi tanulmányutakon való részvétel lehetősége, a családias hangulat, az oktatókkal és a mentortanárokkal történő folyamatos kapcsolattartás. A horvát nyelv és kultúra tanításához szükséges tudáson túl megismerkedhetsz a kisebbségek, a horvát nemzetiség társadalmi, gazdasági és kulturális helyzetével, mely alapot adhat későbbi szakmai karriered felépítéséhez.

könyvtáros tanár

Könyvek és gyerekek egy helyen? Lehetséges? Persze!
Ha szeretnél egy olvasó generációt magad körül látni, ha fontos neked, hogy Te és a tanítványaid eligazodjanak az információk áradatában, és ha mindened a könyv -- várunk szakunkon!
A jó könyvtárostanárok az iskolai könyvtárt, médiatárt nem csupán gondozzák, hanem hatékonyan bevonják az iskola közéletébe, és kreatív, izgalmas módon tartanak órát.
Tölts be egyszerre két hiányszakmát, állj több lábon, légy egyszerre tanár és könyvtáros -- jelentkezz könyvtárostanár szakunkra!

latin nyelv és kultúra tanára

Vajon az antik kultúra miért a műveltség alapja még ma is? A latintanár miért nem csupán nyelvet tanít?
Ha olyan képzés szeretnél választani, ami különleges, ha szívesen tanulnál latinul olvasni, ha érdekel az irodalom, képzőművészet, színház, zene, életmód és történelem, vallás és filozófia és örömmel veszel részt kis létszámú órákon, akkor várunk latintanár szakunkon!
A pécsi latinos képzések specialitása a választható ógörög nyelv, a múzeumpedagógiai specializáció és múzeumi gyakorlat, és a közvetlen, kötetlen kapcsolat az oktatókkal, ami nem csak közösségi élményt jelent, hanem karrierlehetőséget is.

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Pécsett végzett magyartanárként nem sablonos verselemzéseket vagy unalomig ismert helyesírási szabályokat fogsz tanítani. Nálunk megtanulhatod a legújabb irodalmi tendenciákat, a legfrissebb nyelvészeti eredményeket, és azt, hogy pl. egy film, az internet, a populáris zene, vagy animáció hogyan teszik kerek egésszé a magyarórákat.
Nálunk ellesheted a titkot, hogy a klasszikus irodalom vagy a nyelvészet legújabb irányzatai és a mai befogadó közeg hogyan kerülhet közel egymáshoz.

A „pécsi modell” sajátossága a „tudósképzés” és a nevelőképzés szoros kapcsolata, illetve hogy a szakmai képzés igényességének és korszerűségének biztosításával hozzájáruljon a pedagógus szakma presztízsének növeléséhez.

mozgóképkultúra és médiaismeret tanár

Születésünktől fogva képek, hangok, üzenetek olyan mennyisége vesz körbe minket, hogy lassan a bőrünk alá is bekúsznak. Használjuk kommunikációs eszközeinket anélkül, hogy megértenénk a működésüket, a ránk gyakorolt testi-lelki-szellemi hatásaikat. 
Ha elhivatottságot érzel arra, hogy segítsd a holnap gyerekeit a médiumok értő és kritikai használatában, akkor ezen a szakon a helyed. Legyen az fotó, film vagy más médiatermék, nálunk a képek és sorok mögé is nézhetsz, megtudhatod, hogyan alakítanak minket, hogyan kommunikálhatunk, hogyan gazdagodhatunk, s főképpen hogyan nevelhetünk általuk.

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

A nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára szak a Te választásod, ha

 • szívesen foglalkozol emberekkel
 • szereted átadni a tudásodat másoknak
 • kommunikatív és konfliktustűrő vagy
 • terhelhető vagy és jó a humorod
 • fontos számodra a magyarországi németek nyelvének és kultúrájának ismerete és ápolása
 • szívesen lennél a német nemzetiségi oktatás aktív közreműködője

Miből áll a képzés?

 • nyelvi készségeket fejlesztő tárgyakból
 • nyelvészeti és irodalomtörténeti ismeretekből
 • nemzetiségismereti tárgyakból
 • pedagógiai és pszichológiai felkészítésből
 • szakmódszertani ismeretekből
 • nemzetiségi iskolában töltött tanítási gyakorlatból
német nyelv és kultúra tanára

Gyere a német nyelv és kultúra tanára szakra, ha

 • szívesen foglalkozol emberekkel
 • szereted átadni a tudásodat másoknak
 • kommunikatív és konfliktustűrő vagy
 • terhelhető vagy és jó a humorod
 • fejleszteni szeretnéd a német nyelvtudásodat
 • érdeklődsz a német nyelvű országok történelme, irodalma és kultúrája iránt

Miből áll a képzés?

 • nyelvi készségeket fejlesztő tárgyakból
 • nyelvészeti és irodalomtörténeti ismeretekből
 • kultúratudományi ismeretekből
 • pedagógiai és pszichológiai felkészítésből
 • szakmódszertani ismeretekből
 • tanítási gyakorlatból
olasz nyelv és kultúra tanára

Szereted Olaszországot? Érdekel az olasz nyelv és kultúra? Szeretnél tanítani? Ha igen, akkor itt a helyed!

Miért jó nálunk tanulni? 
• Mert magas óraszámban tanulhatod az olasz nyelvet, és elmélyülhetsz az olasz történelem, irodalom, nyelvészet, zene, film és színház világában.
• Mert az olasz nyelv és kultúra szeretete összeköt minket, oktatókat és diákokat: az órák családias légkörben, olasz nyelven, kis létszámú csoportokban zajlanak, számos kulturális kísérő programmal.
• Mert hét olasz egyetem közül választhatsz, ahol 3 és 5 hónapos ösztöndíj keretében tanulhatsz külföldön. 
• Mert Pécsett és a régióban számos általános, közép- és nyelviskolában zajlik olaszoktatás, a régióban tehát szükség van jól képzett olasztanárokra.

orosz nyelv és kultúra tanára

Ha elkötelezett vagy a tanítás mellett, az Orosz nyelv és kultúra tanára szak kiváló választás akár egy másik nyelvszak, akár humán (pl. magyar vagy történelem), de természettudományos vagy művészeti tanárszakok mellé is.
A képzés során középpontban áll a stabil és magas (C1) szintű nyelvtudás elérése. Emellett fontos szerepet kap az orosz kultúra: országismeret, irodalom, film, az orosz internet világa, illetve a szakmódszertan – mindaz, amire egy felkészült tanárnak szüksége van. 

romológiatanár

Ha fontos számodra a mások segítése, ha szeretnél egy jobb, sokszínűbb, elfogadóbb világban élni, és hiszel a társadalmi felemelkedésben, akkor ezt a szakot Neked találták ki! A romológiatanár szakon olyan tanárokat képzünk, akik jól ismerik a hátrányos helyzetű és cigány/roma gyerekek hátterét, kultúráját, és alkalmasak a beás vagy romani nyelv, illetve a cigány kultúra értő és szakszerű tanítására. A képzésben a beás, illetve romani nyelv és kultúra szakirányok választhatók. A képzést azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a tanári hivatás, az új pedagógiai módszerek és a cigány nyelvek és kultúrák iránt.

történelemtanár

A PTE történelem tanárszakon a közoktatásban nélkülözhetetlen ismeretekre tehetsz szert. A nagy történeti korszakokat átfogó előadások mellett gyakorlatorientált szemináriumainkon kaphatsz alkalmazható tudást és az eredményes tanításhoz szükséges készségeket. 
A tanári kurzusokat az iskola világára való folyamatos reflexió formálja, így a történelemtanítás változó eszközeit éppen úgy megismerheted, mint a tanítás legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdéseit. 
Számos kreatív projektbe kapcsolódhatsz be, kutathatsz, szervezhetsz és tananyagot fejleszthetsz, partnereinkkel együttműködve fejlesztheted és sajátíthatod el a tanári kompetenciákat, hogy az egyetemről kilépve naprakész tudással kezd el a tanári pályádat.

Szakjaink egy részét a társítjuk a Művészeti Kar ének-zene tanár szakjával, a Természettudományi Kar egyes szakjaival is valamint a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola hittanár-nevelőtanár szakjával. 2024-re is több mint 100 féle párosítást hirdetünk.

FONTOS! A társkarokkal közös képzések egyes esetekben nem a PTE-BTK meghirdetésében jelennek meg.

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők.

Rövid leírás

Tanári szakképzettség csak osztatlan tanári mesterképzésben szerezhető, alapszakos képzésben nem (pedagógia BA-n sem). Aki tehát tanár szeretne lenni, annak ezt a képzést javasolt választania.


 

Képzés célja

A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult értékrendjükben az általános emberi, az európai és a nemzeti értékeket felvállaló, közvetíteni tudó, együttműködésre és önfejlesztésre képes, kreatív személyiségek. A mesterfokozat birtokában felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali

Költségtérítés összege: NK:500.000 Ft / félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 10 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: okleveles [szak neve] tanár

Képzési jellemzők:

Az osztatlan tanárképzésben mesterfokozat (magister, master) és általános és középiskolai tanári szakképzettség szerezhető.

A megszerzendő kreditek száma 300, a képzési idő 10 félév. Az osztatlan tanári mesterképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a pedagógusképzés területén Master of Education (rövidítve: MEd).


A jelentkezés feltétele

 • legalább középfokú végzettség

Az új rendszerű képzésben, mely 2013-ban indult először, kétszakos (szakpáros) tanárképzésre lehet jelentkezni.


A tanári szakképzettség elemei

 • a tanárszak szerinti szakterületi (szaktudományos, művészeti) tudás,
 •  a tanári munkához szükséges
  • pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati
  • szakmódszertani (diszciplináris és interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) tudás, képesség, attitűd (viszonyulás), valamint
 • a képzéssel párhuzamosan megszerzett pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlat részeként
  • pályaismereti és pályaszocializációs gyakorlatok
  • tanítási gyakorlatok
  • köznevelési intézményben, szakképző intézményben teljesített összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

A meghirdetett szakpárokról a felvi.hu oldalán lehet tájékozódni.Főbb témakörök:

A tanári szakképzettség elemei

 • a tanárszak szerinti szakterületi (szaktudományos, művészeti) tudás, valamint
 • a tanári munkához szükséges
 • pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati
 • szakmódszertani (diszciplináris és interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) tudás, készség, képesség
 • a képzéssel párhuzamosan megszerzett pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlat
 • a köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben teljesített összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 


Felvételi követelmények: emelt szintű érettségi angol nyelv és kultúra szakpár esetén középszintű érettségi a további szakpárokon

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Az emelt szintű érettségi abban az esetben kötelező, amennyiben a szakpár egyik tagja az angol nyelv és kultúra tanára!

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak

A választott szakpár függvényében.

Az osztatlan tanárképzéseknél az eddig kötelező pályaalkalmassági vizsgálattól a kar 2024-ben is eltekint.

A mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár szak gyakorlati vizsgája egy kisfilm elkészítése. A kisfilmet május 24-ig kérjük elérhetővé tenni (pl. google-drive-on) Somogyi Rita számára (somogyi.rita@pte.hu). 
Az állami ösztöndíjas osztatlan tanárképzésbe bekerülni kívánóknak min. 305 ponttal kell rendelkezniük - ettől az egyes szakok ponthatára csak felfelé térhet el.

Állami ösztöndíjas képzésre 280 pont alatt nem lehet felvenni jelentkezőt.


Ponthatárok 2023

 

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; biológiatanár]]    318

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; biológiatanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; etikatanár]]    318

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; etikatanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; fizikatanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; fizikatanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; francia nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; francia nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; földrajztanár]]    342

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; földrajztanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; hon- és népismeret szakos tanár]]    348

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; hon- és népismeret szakos tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]]    446

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; informatikatanár (digitális kultúra tanára)]]    306

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; informatikatanár (digitális kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; kémiatanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; kémiatanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; könyvtárostanár]]    350

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; könyvtárostanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; latin nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; latin nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    346

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]]    342

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]    303

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]]    308

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    456

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára]]    420

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra tanára]]    348

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]]    312

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]]    348

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; etikatanár]]    304

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; etikatanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; francia nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; francia nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; hon- és népismeret szakos tanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; hon- és népismeret szakos tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; könyvtárostanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; könyvtárostanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; latin nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; latin nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    318

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; német nyelv és kultúra tanára]]    361

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; olasz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; olasz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; orosz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; orosz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; történelemtanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; történelemtanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; fizikatanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; fizikatanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; földrajztanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; földrajztanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; informatikatanár (digitális kultúra tanára)]]    368

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; informatikatanár (digitális kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; kémiatanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; kémiatanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    339

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; matematikatanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; matematikatanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; német nyelv és kultúra tanára]]    380

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; testnevelő tanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; testnevelő tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; történelemtanár]]    292

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; történelemtanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; francia nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; francia nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; hon- és népismeret szakos tanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; hon- és népismeret szakos tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; könyvtárostanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; könyvtárostanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; latin nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; latin nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; olasz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; olasz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; orosz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; orosz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; történelemtanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; történelemtanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; informatikatanár (digitális kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; informatikatanár (digitális kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; kémiatanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; kémiatanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]]    320

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; francia nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; francia nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; hon- és népismeret szakos tanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; hon- és népismeret szakos tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]]    410

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; könyvtárostanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; könyvtárostanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; latin nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; latin nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    302

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; olasz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; olasz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; orosz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; orosz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; informatikatanár (digitális kultúra tanára)]]    290

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; informatikatanár (digitális kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; kémiatanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; kémiatanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; matematikatanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; matematikatanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; testnevelő tanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; testnevelő tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; történelemtanár]]    362

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; történelemtanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; informatikatanár (digitális kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; informatikatanár (digitális kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; kémiatanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; kémiatanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; könyvtárostanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; könyvtárostanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; latin nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; latin nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    288

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára]]    444

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); könyvtárostanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); könyvtárostanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); latin nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); latin nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    437

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); olasz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); olasz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); orosz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); orosz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); történelemtanár]]    306

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); történelemtanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; könyvtárostanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; könyvtárostanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; latin nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; latin nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; olasz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; olasz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; orosz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; orosz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; történelemtanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; történelemtanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    300

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; matematikatanár]]    322

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; matematikatanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; testnevelő tanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; testnevelő tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; történelemtanár]]    354

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; történelemtanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    428

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; matematikatanár]]    293

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; matematikatanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]    295

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; német nyelv és kultúra tanára]]    398

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    382

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; olasz nyelv és kultúra tanára]]    342

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; olasz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; orosz nyelv és kultúra tanára]]    374

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; orosz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; testnevelő tanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; testnevelő tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; történelemtanár]]    297

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; történelemtanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; német nyelv és kultúra tanára]]    342

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; olasz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; olasz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; orosz nyelv és kultúra tanára]]    386

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; orosz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; történelemtanár]]    367

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; történelemtanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár; német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár; német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár; testnevelő tanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár; testnevelő tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár; történelemtanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár; történelemtanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]]    331

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra tanára]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]]    397

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [olasz nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [olasz nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [olasz nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [olasz nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [olasz nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]]    423

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [olasz nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [orosz nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [orosz nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [orosz nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [orosz nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [orosz nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]]    366

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [orosz nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára); testnevelő tanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára); testnevelő tanár]]    n.i.

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára); történelemtanár]]    n.i.

O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára); történelemtanár]]    n.i.

 

Ponthatárok 2022

 

N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; biológiatanár]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; biológiatanár]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; etikatanár]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; etikatanár]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; fizikatanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; fizikatanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; francia nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; francia nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; földrajztanár]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; földrajztanár]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; hon- és népismeret szakos tanár]]n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; hon- és népismeret szakos tanár]]n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; informatikatanár (digitális kultúra tanára)]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; informatikatanár (digitális kultúra tanára)]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; kémiatanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; kémiatanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; könyvtárostanár]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; könyvtárostanár]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; latin nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; latin nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra tanára]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra tanára]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; etikatanár]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; etikatanár]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; francia nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; francia nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; hon- és népismeret szakos tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; hon- és népismeret szakos tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; könyvtárostanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; könyvtárostanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; latin nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; latin nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; német nyelv és kultúra tanára]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; német nyelv és kultúra tanára]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; olasz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; olasz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; orosz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; orosz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; történelemtanár]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; történelemtanár]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; fizikatanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; fizikatanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; földrajztanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; földrajztanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; informatikatanár (digitális kultúra tanára)]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; informatikatanár (digitális kultúra tanára)]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; kémiatanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; kémiatanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; matematikatanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; matematikatanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; testnevelő tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; testnevelő tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; történelemtanár]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; történelemtanár]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; francia nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; francia nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; hon- és népismeret szakos tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; hon- és népismeret szakos tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; könyvtárostanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; könyvtárostanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; latin nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; latin nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; olasz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; olasz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; orosz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; orosz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; történelemtanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; történelemtanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; informatikatanár (digitális kultúra tanára)]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; informatikatanár (digitális kultúra tanára)]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; kémiatanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; kémiatanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; francia nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; francia nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; hon- és népismeret szakos tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; hon- és népismeret szakos tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; könyvtárostanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; könyvtárostanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; latin nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; latin nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; német nyelv és kultúra tanára]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; német nyelv és kultúra tanára]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; olasz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; olasz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; orosz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; orosz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; informatikatanár (digitális kultúra tanára)]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; informatikatanár (digitális kultúra tanára)]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; kémiatanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; kémiatanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; matematikatanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; matematikatanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; testnevelő tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; testnevelő tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; történelemtanár]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [hon- és népismeret szakos tanár; történelemtanár]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; informatikatanár (digitális kultúra tanára)]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; informatikatanár (digitális kultúra tanára)]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; kémiatanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; kémiatanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; könyvtárostanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; könyvtárostanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; latin nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; latin nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); könyvtárostanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); könyvtárostanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); latin nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); latin nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); olasz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); olasz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); orosz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); orosz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); történelemtanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); történelemtanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; könyvtárostanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; könyvtárostanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; latin nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; latin nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; olasz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; olasz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; orosz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; orosz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; történelemtanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; történelemtanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; matematikatanár]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; matematikatanár]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; német nyelv és kultúra tanára]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; német nyelv és kultúra tanára]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]  n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; testnevelő tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; testnevelő tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; történelemtanár]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; történelemtanár]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; matematikatanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; matematikatanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; német nyelv és kultúra tanára]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; német nyelv és kultúra tanára]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; olasz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; olasz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; orosz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; orosz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; testnevelő tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; testnevelő tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; történelemtanár]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; történelemtanár]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; olasz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; olasz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; orosz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; orosz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; történelemtanár]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; történelemtanár]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár; német nyelv és kultúra tanára]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár; német nyelv és kultúra tanára]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár; testnevelő tanár]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár; testnevelő tanár]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár; történelemtanár]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár; történelemtanár]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra tanára]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [olasz nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [olasz nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [olasz nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [olasz nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [olasz nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] 305
N    K    osztatlan tanári [10 félév [olasz nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] 280
N    A    osztatlan tanári [10 félév [orosz nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [orosz nyelv és kultúra tanára; romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [orosz nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [orosz nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [orosz nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [orosz nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára); testnevelő tanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára); testnevelő tanár]] n.i.
N    A    osztatlan tanári [10 félév [romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára); történelemtanár]] n.i.
N    K    osztatlan tanári [10 félév [romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára); történelemtanár]] n.i.

 

 Emelt szintű érettségi

50 pont: legalább 45%-os vizsgaeredmény esetén

(bármely tárgyból szerzett vizsgaeredmény figyelembe vehető)

Nyelvvizsga/nyelvtudás

 • 25 pont: B1 komplex

 • 50 pont: C1 komplex

 • Figyelembe vehető nyelvek: a magyar nyelvtől eltérő, élő idegen nyelvek, valamint a Latin nyelv (kivéve az eszperantó) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirat
 • Egy jelentkező egy nyelvből kizárólag egy jogcímen jogosult intézményi pontra, beleértve az idegen nyelvből tett emelt szintű érettségiért adott intézményi pontszámot is.

Tanulmányi és művészeti versenyek

Megszerezhető intézményi pont: 20-tól 100-ig.

 

Intézményi pontra jogosító versenyek a következők:

 • Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV);
 • Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenye (SZÉTV);
 • Ágazati és Ágazaton Kívüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenye;
 • Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV);
 • Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK);
 • Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny;
 • Országos Művészeti Tanulmányi Verseny;
 • Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV);
 • (Országos) Tudományos Diákkörök Konferenciája középiskolásoknak (OTDK/TDK);
 • "Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő;
 • Nemzetközi Tudományos Diákolimpia;
 • V4-es Közgazdasági Diákolimpia nemzetközi döntő

 

Bővebb információ: Tanulmányi és művészeti versenyek 

Sporteredmények

Megszerezhető intézményi pont: 10-től 50-ig.

 

Intézményi pontra jogosító sportversenyek a következők:

 • Olimpiai játékok, Paralimpia vagy Siketlimpia, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpia,
 • Európa-bajnokság,
 • a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban korosztályos világ- vagy Európa-bajnokság, Universiadé, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokság, az Ifjúsági Olimpia,
 • a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) legmagasabb szintűként elismert országos bajnokság,
 • valamint a Nemzetközi Olimplai Bizottság által elismert sportágban, a Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntője.

 

Intézményi pont abban az esetben szerezhető, amennyiben a jelentkező a pontra jogosító eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

 

Az elérhető pontszámokról és az igazolás módjáról bővebb információ: Sporteredmények 

Szakképesítés, korábbi tanulmányok

 • 10 pont: szakképesítés

ha az adott szakképesítés nem képezte érettségi pontszámítás alapját kizárólag a Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődőenszakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány fogadható el

 • 18 pont: alapképzésben szerzett diploma

 • 12 pont: mesterképzésben szerzett diploma

 • 30 pont: osztatlan képzésben szerzett diploma

 • 3 pont: minden alap-, mester-, vagy osztatlan képzésben elvégzett 30 kredit után, aki nem rendelkezik oklevéllel

Az ezen jogcímen szerzett pontok összege nem haladhatja meg a 30 pontot.

Esélyegyenlőség

 • 40 pont: hátrányos helyzetű jelentkező esetében

 • 40 pont: fogyatékossággal élő jelentkező esetében

 • 40 pont: gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában, gyermekek otthoni ápolása miatti ápolási díjban, gyermekgondozási díjban, rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként távolléti díjban részesülő jelentkező, vagy aki hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik

 

A benyújtandó igazolásokról bővebb információ: Esélyegyenlőség 

Munkatapasztalat

10 pont: legalább 6 hónap

 • munkatapasztalat igazolása esetén
 • alábbi FEOR besorolásokért: 22, 23, 24, 252, 253, 26, 27, 33, 34, 35, 364, 371, 373, 411, 413, 419, 522

 

Ezen a jogcímen mindösszesen legfeljebb 10 intézményi pont szerezhető.

Beiskolázási és pályaorientációs rendezények, szakmai programok

 • 10 pont: személyes / online részvétel a PTE BTK Kreatáborában, amennyiben a jelenléti / online teszten legalább 60%-os eredménnyel teljesít

 • 5 pont: PTE BTK Nyitott órák programján való részvétel

 • 2 pont: PTE BTK szakmai és beiskolázási rendezvényein való részvételért

 

Az intézményi pont feltétele mindhárom esetben a PTE BTK beiskolázási programokért felelős pályázati és beiskolázási dékánhelyettese által aláírt igazolás benyújtása.

 

Ezen a jogcímen mindösszesen legfeljebb 15 intézményi pont szerezhető.

Szóbeli felvételi

Nincs

Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél

25 pont  amennyiben a felvételi pontok számítása nem az érintett oklevélből történik, az azonos képzési terület szakjára történő jelentkezés esetén

Érettségi eredmények átlaga

Érettségi eredmények átlaga

A szakra való jelentkezéskor elfogadott 5. érettségi vizsgatárgyak X-szel vannak jelölve a táblázatban.

 

 Érettségi vizsgatárgy Elfogadott
Bármely vizsgatárgy x
Nemzetiségi nyelv és irodalom  
Idegen nyelv - 2. vagy 3. nyelv  
Latin nyelv  
Fizika  
Kémia  
Biológia  
Földrajz  
Ének-zene  
Vizuális kultúra  
Testnevelés  
Filozófia  
Evangélikus hittan  
Katolikus hittan  
Református hittan  
Természettudomány  
Dráma  
Mozgóképkultúra és médiaismeret  
Nemzetiségi népismeret (horvát, német, roma/cigány, román, szerb, szlovák, szlovén)  
Célnyelvi civilizáció  
Belügyi rendészeti ismeretek  
Gazdasági ismeretek  
Judaisztika  
Bibliaismeret - Hit Gyülekezete  
Honvédelmi alapismeretek  
Digitális kultúra  
Állampolgári ismeretek  
Közigazgatási ismeretek  
Fenntarthatóság  
Bibliaismeret - baptista hittan  
Rajz és vizuális kultúra  
Informatika  
Nemzetiségi (kisebbségi) népismeret (horvát, német, roma/cigány, román, szerb, szlovák, szlovén)  
Katonai alapismeretek  
Emberismeret és etika  
Társadalomismeret  
Ember- és társadalomismeret, etika  
Utazás és turizmus  
Művészettörténet  
Népművészet  
Pszichológia  
Nemzetiségi nyelv  
Ábrázoló és művészeti geometria  
A magyar népzene alapjai  
Hangtani és akusztikai ismeretek  
Hangkultúra  
A sajtó és nyilvánosság   
Anyanyelvi kommunikáció   
Buddhista vallás   
Csillagászat   
Diakónia, ápolástan   
Épületgépészet alapjai   
Euritmia   
Európai uniós ismeretek   
Folklórismeret   
Gépírás és információkezelés   
Ikonfestés elmélete és gyakorlata   
Környezettan   
Közlekedésépítő alapismeretek   
Művészetek története   
Mentálhigiéniai ismeretek   
Mikrobiológia   
Pszichológia   
Pünkösdista hittan   
Szociális gondoskodás diakóniai megközelítésben   
Tánc- és mozgásművészet   
Vendégfogadói ismeretek   
Zenei angol, zene angolul   
Angol irodalom   
Egészségügyi ismeretek  
Egészségügyi technikai ismeretek  
Szociális ismeretek  
Pedagógiai ismeretek  
Képző- és iparművészeti ismeretek  
Hang-, film- és színháztechnikai ismeretek  
Épületgépészeti ismeretek  
Kohászati ismeretek  
Távközlési ismeretek  
Informatikai ismeretek  
Vegyipari ismeretek  
Vegyész ismeretek  
Könnyűipari ismeretek  
Faipari ismeretek  
Környezetvédelmi ismeretek  
Közgazdasági ismeretek  
Kereskedelmi ismeretek  
Vendéglátóipari ismeretek  
Turisztikai ismeretek  
Optikai ismeretek  
Erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek  
Mezőgazdasági ismeretek  
Kertészeti és parképítési ismeretek  
Földmérési ismeretek  
Élelmiszeripari ismeretek  
Sport ismeretek  
Rendészeti és közszolgálati ismeretek  
Közművelődési ismeretek  
Vízügyi ismeretek  
Honvédelmi ismeretek  
Bányaművelési ismeretek  
Gázipari és fluidumkitermelési ismeretek  
Gépgyártás-technológiai ismeretek  
Mechatronikai ismeretek  
Automatikai és elektronikai ismeretek  
Közlekedésautomatikai ismeretek  
Magas- és mélyépítési ismeretek  
Út-, vasút- és hídépítési ismeretek  
Nyomdaipari technikai ismeretek  
Kiadványszerkesztési ismeretek  
Autó- és repülőgép-szerelési ismeretek  
Vasútgépészeti ismeretek  
Hajózási technikai ismeretek  
Irodai ügyviteli ismeretek  
Idegennyelvű ügyviteli ismeretek  
Fodrászati ismeretek  
Kozmetikai ismeretek  
Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek  
Élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek  
Közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek  
Postaforgalmi ismeretek  
Vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek  
Egyházzenész-ismeretek  
Gyakorlatosszínész-ismeretek  
Jazz-zenész-ismeretek  
Klasszikuszenész-ismeretek  
Népzenész-ismeretek  
Szórakoztatózenész-ismeretek  
Táncos ismeretek  
Artista ismeretek  
Egészségügy ismeretek  
Szociális alapismeretek  
Pedagógia ismeretek  
Képző- és iparművészet ismeretek  
Hang-, film- és színháztechnika ismeretek  
Épületgépészet ismeretek  
Kohászat ismeretek  
Távközlés ismeretek  
Informatika ismeretek  
Vegyipar ismeretek  
Könnyűipar ismeretek  
Faipar ismeretek  
Közgazdaság ismeretek  
Kereskedelem ismeretek  
Vendéglátóipar ismeretek  
Turisztika ismeretek  
Optika ismeretek  
Erdészet és vadgazdálkodás ismeretek  
Mezőgazdaság ismeretek  
Kertészet és parképítés ismeretek  
Földmérés ismeretek  
Élelmiszeripar ismeretek  
Sport ismeretek  
Rendészet ismeretek  
Környezetvédelem- vízgazdálkodás ismeretek  
Bányászat ismeretek  
Gépészet ismeretek  
Villamosipar és elektronika ismeretek  
Építőipar ismeretek  
Nyomdaipar ismeretek  
Közlekedésépítő ismeretek  
Közlekedés ismeretek  
Közlekedésgépész ismeretek  
Ügyvitel ismeretek  
Szépészet ismeretek  
Mezőgazdasági gépész ismeretek  
Oktatási alapismeretek  
Művelődési és kommunikációs alapismeretek  
Egészségügyi alapismeretek  
Építészeti és építési alapismeretek  
Informatikai alapismeretek  
Vegyipari alapismeretek  
Könnyűipari alapismeretek  
Faipari alapismeretek  
Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek  
Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan)  
Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan)  
Közgazdasági-marketing alapismeretek  
Vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek  
Mezőgazdasági alapismeretek  
Élelmiszer-ipari alapismeretek  
Rendészeti alapismeretek  
Gépészeti alapismeretek  
Elektronikai alapismeretek  
Nyomdaipari alapismeretek  
Közlekedési alapismeretek  
Ügyviteli alapismeretek  
Egyházzenész ismeretek  
Gyakorlatos színész ismeretek  
Jazz-zenész ismeretek  
Klasszikus zenész ismeretek  
Népzenész ismeretek  
Szórakoztató zenész ismeretek  
Artista II. ; Akrobata  
Artista II. ; Légtornász  
Artista II. ; Zsonglőr   
Artista II. ; Egyensúlyozó   
Artista II. ; Bohóc  
Artista II. ; Társulati artista  
Egyházzenész II. ; Kántor énekvezető  
Egyházzenész II. ; Kántor kórusvezető  
Egyházzenész II. ; Kántor orgonista  
Egyházzenész II. ; Kántor gitáros  
Hangszerkészítő és -javító II. ; Fafúvós  
Hangszerkészítő és -javító II. ; Rézfúvós  
Hangszerkészítő és -javító II.; Vonós  
Hangszerkészítő és -javító II. ; Pengetős  
Hangszerkészítő és -javító II. ; Orgonaépítő  
Hangszerkészítő és -javító II. ; Zongora   
Hangszerkészítő és -javító II. ; Cimbalom  
Jazz zenész II.  ; Jazz énekes  
Jazz zenész II. ; Fafúvós  
Jazz zenész II. ; Rézfúvós  
Jazz zenész II. ; Húros-vonós  
Jazz zenész II. ; Billentyűs  
Jazz zenész II. ; Ütős  
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Divatstílus- és jelmeztervező  
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Festő  
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Szobrász  
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Kerámiaműves  
Képző- és iparművészeti munkatárs  ; Művészeti grafikus  
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Művészeti és médiafotográfus  
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Mozgóképi animáció tervező  
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Ötvös  
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Textilműves  
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Üvegműves  
Klasszikus zenész II.  ; Hangkultúra   
Klasszikus zenész II. ; Fafúvós  
Klasszikus zenész II. ; Rézfúvós  
Klasszikus zenész II.  ; Húros-vonós   
Klasszikus zenész II. ; Billentyűs  
Klasszikus zenész II. ; Ütős  
Klasszikus zenész II. ; Magánénekes  
Klasszikus zenész II. ; Zeneelmélet-szolfézs  
Klasszikus zenész II.  ; Zeneszerzés   
Közművelődési munkatárs;   
Népi kézműves ; Csipkekészítő  
Népi kézműves ; Faműves fajátékkészítő  
Népi kézműves ; Fazekas  
Népi kézműves ; Gyékény, szalma, és csuhétárgykészítő  
Népi kézműves ; Fonottbútor készítő  
Népi kézműves ; Kézi és gépi hímző  
Népi kézműves ; Szőnyegszövő  
Népi kézműves ; Takács  
Népi kézműves ; Nemezkészítő  
Népi kézműves ; Szíjgyártó-nyerges  
Népi kézműves ; Mézeskalács díszítő  
Népi kézműves ; Kékfestő  
Népi kézműves ; Népi bőrműves  
Népi kézműves ; Papucskészítő  
Népzenész II. ; Népi énekes  
Népzenész II. ; Fafúvós  
Népzenész II. ; Húros/vonós  
Népzenész II. ; Billentyűs  
Népzenész II. ; Ütős  
Pedagógiai munkatárs ; Pedagógiai asszisztens  
Pedagógiai munkatárs ; Gyógypedagógiai asszisztens  
Színész II. ; Bábszínész  
Színész II. ; Színházi- és filmszínész  
Színész II. ; Pantomimes  
Szórakoztató zenész II. ; Énekes szólista  
Szórakoztató zenész II. ; Fafúvós  
Szórakoztató zenész II. ; Rézfúvós  
Szórakoztató zenész II. ; Húros/vonós  
Szórakoztató zenész II. ; Billentyűs  
Szórakoztató zenész II. ; Ütős  
Táncos II. ; Klasszikus balett-táncos  
Táncos II. ; Kortárs-, modern táncos  
Táncos II. ; Néptáncos  
Táncos II. ; Színházi táncos  
Bányaipari technikus;   
Fluidumkitermelő technikus;   
Kohász- és öntésztechnikus; Kohász, Öntész;  
Fogtechnikus;   
Optikus;   
Általános ápoló;   
Egészségügyi asszisztens; Audiológiai asszisztens, Endoszkópos asszisztens, Fogászati asszisztens, Gyógyszertári asszisztens, Kardiológiai és angiológiai asszisztens, Klinikai neurofiziológiai asszisztens, Perioperatív asszisztens, Radiográfiai asszisztens;  
Egészségügyi laboráns; Klinikai laboratóriumi asszisztens, Szövettani asszisztens;  
Gyakorló ápoló;   
Csecsemő- és gyermek- ápoló;   
Klinikai laboratóriumi szakasszisztens; Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens, Kémiai laboratóriumi szakasszisztens, Mikrobiológiai szakasszisztens;  
Ortopédiai műszerész;   
Perioperatív szakasszisztens; Aneszteziológiai szakasszisztens, Műtéti szakasszisztens;  
Radiográfiai szakasszisztens; CT/MR szakasszisztens, Nukleáris medicina szakasszisztens, Intervenciós szakasszisztens, Sugárterápiás szakasszisztens;  
Rehabilitációs terapeuta; Fizioterápiás asszisztens, Gyógymasszőr;  
Szövettani szakasszisztens; Citológiai szakasszisztens, Immun-hisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens;  
Mentőápoló;   
Automatikai technikus; Autóipar, Energetika és petrolkémia, Épület-automatizálás, Gyártástechnika;  
Elektronikai technikus;   
Erősáramú elektrotechnikus;   
Ipari informatikai technikus;   
Közlekedés-automatikai technikus;   
Bor- és pezsgőgyártó technikus;   
Élelmiszer-ellenőrzési technikus;   
Élelmiszeripari gépésztechnikus;   
Erjedés- és üdítőital-ipari technikus;   
Húsipari technikus;   
Sütő- és cukrászipari technikus;   
Tartósítóipari technikus;   
Tejipari technikus;   
Hídépítő és -fenntartó technikus;   
Magasépítő technikus;   
Mélyépítő technikus;   
Útépítő, vasútépítő és -fenntartó technikus;   
Épületgépész technikus;   
Faipari technikus;   
Pénzügyi-számviteli ügyintéző;   
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző;   
Gépész technikus; CAD-CAM, Ipar Vegyipar;  
Gépgyártás-technológiai technikus;   
Légijármű-műszerész technikus;   
Légijármű-szerelő technikus;   
Vasútijármű-szerelő technikus;   
Fegyvergyártó szaktechnikus;   
Fegyverműszerész technikus;   
Fegyveroptikai szaktechnikus;   
Honvéd altiszt; Állami légijármű műszerész, Állami légijármű szerelő, Híradó, Katonai informatikai rendszer-üzemeltető, Katonai pénzügyi, Légi vezetés, Műszerész, fegyver-műszerész, Műszerész, páncéltörő-rakéta műszerész, Parancsnok, ABV védelmi Parancsnok, Légvédelmi rakéta és tüzér, Repülésbiztosító, Speciális felderítő, Elektronikai hadviselés Speciális felderítő, Rádió-elektronikai felderítő, Szerelő, Műszakigép-szerelő, Szerelő, Páncélos- és gépjárműszerelő;  
Honvéd kadét; Gépjármű mechatronikai technikus (szerviz), Elektronikai technikus, Honvédelmi igazgatási ügyintéző, Infokommuni-kációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus, Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető, Környezet-védelmi technikus (környezet-védelem), Logisztikai technikus;  
Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus;   
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus;   
Szoftverfejlesztő és -tesztelő;   
Távközlési technikus;   
Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus; Általános gyártás, Gépjármű-gyártás, Kereskedelmi logisztika;  
Kereskedő és webáruházi technikus;   
Környezetvédelmi technikus; Hulladék-hasznosító, -feldolgozó, Igazgatás, Környezet-védelem, Természet-védelem;  
Vízügyi technikus; Területi vízgazdálkodó, Települési vízgazdálkodó, Vízgépészet;  
Hajózási technikus;   
Kocsivizsgáló technikus;   
Vasútforgalmi szolgálattevő technikus;   
Közlekedés-üzemvitel-ellátó technikus; Hajózási, Közúti, Vasúti, Légi;  
Logisztikai technikus; Logisztika és szállítmányozás, Vasúti árufuvarozás;  
Postai üzleti ügyintéző;   
Divat-, jelmez- és díszlettervező; Divattervező, Jelmez- és díszlettervező;  
Könnyűipari technikus; Bőrfeldolgozó-ipar, Cipőkészítő, Ortopédiai cipész, Ruhaipar, Textilipar;  
Dekoratőr;   
Fotográfus; Kreatív fotográfus, Művészeti fotográfus;  
Grafikus;   
Mozgókép- és animációkészítő;   
Nyomdaipari technikus; Nyomdaipari előkészítő, Nyomdaipari gépmester, Nyomtatvány-feldolgozó;  
Hangtechnikus;   
Színház- és rendezvénytechnikus; Porondtechnikus, Színpadi hangtechnikus, Színpadi világítás-technikus, Színpadi vizuáltechnikus, Színpad-technikus;  
Erdésztechnikus; Vadgazdálkodás, Erdőgazdálkodás  
Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus;   
Kertésztechnikus; Dísznövény-termesztő, virágkötő, Gyógynövénytermesztő, Gyümölcstermesztő, Parképítő és -fenntartó, Zöldségtermesztő;  
Mezőgazdasági gépésztechnikus;   
Mezőgazdasági technikus; Állattenyésztő, Növénytermesztő;  
Oktatási szakasszisztens;   
Közszolgálati technikus; Közigazgatási ügyintéző, Rendészeti technikus;  
Rendőr tiszthelyettes; Bűnügyi, Határrendészeti, Közlekedési, Közrendvédelmi;  
Alternatív járműhajtási technikus;   
Gépjármű-mechatronikai technikus; Gyártás, Motorkerékpár-és versenymotor-szerelés, Szerviz;  
Ipari szerviztechnikus;   
Járműipari karbantartó technikus;   
Mechatronikai technikus;   
Fitness-wellness instruktor;   
Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező;   
Fodrász;   
Kéz- és lábápoló technikus; Kézápoló és köröm-kozmetikus, Speciális lábápoló;  
Kozmetikus technikus;   
Kisgyermek-gondozó, -nevelő;   
Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens;   
Szociális és mentálhigiénés szakgondozó;   
Szociális és rehabilitációs szakgondozó;   
Cukrász szaktechnikus;   
Szakács szaktechnikus;   
Turisztikai technikus; Idegenvezető, Turisztikai szervező;  
Vendégtéri szaktechnikus;   
Gumiipari technikus;   
Műanyag-feldolgozó technikus;   
Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus; Csomagolószer-gyártó, Papírgyártó és-feldolgozó;  
Vegyész technikus; Általános laboráns, Termelési folyamatirányító;  

Középiskolai eredmények

Középiskolai eredmények

A szakra való jelentkezéskor elfogadható 5. választható tantárgyak (amit minimum két évig tanult) X-szel vannak jelölve a táblázatban.

 

Tantárgy Elfogadott
Bármely tantárgy x
Idegen nyelv (második vagy harmadik)  
Etika  
Biológia – egészségtan  
Biológia  
Fizika  
Kémia  
Földrajz  
Ének-zene  
Vizuális kultúra  
Informatika  
Digitális kultúra  
Technika, életvitel és gyakorlat   
Testnevelés és sport  
Állampolgári ismeretek  
Természettudomány  
Dráma és színház  
Mozgóképkultúra és médiaismeret  
Dráma és tánc  
Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek  
Filozófia  
Tánc és mozgás  
Magyar mint idegen nyelv  
Családi életre nevelés  
Jelenismeret  
Katonai alapismeretek  
Pénzügyi és gazdasági kultúra  
Vállalkozzunk  
Munkapiac  
Etikus vállalkozói ismeretek  
Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek  
Saktika (sakk-matematika)  
Természettudomány művészeti szakközépiskolák számára  
Belügyi rendészeti ismeretek  
Iskolai labdarúgás  
Karate  
Honvédelmi alapismeretek  
Közigazgatási ismeretek  
Gazdasági és pénzügyi kultúra  
Tanulásmódszertan  
Fenntarthatóság  
Hittan  
Bármely szakmai vagy művészeti tantárgy  
Bármely ágazati szakmai tantárgyak  
Konkrét szakmai vagy művészeti tantárgyak (kivéve pl. szakmai gyakorlat, szakmai elmélet stb.) felsorolása  
Konkrét ágazati szakmai tantárgyak (kivéve pl. szakmai gyakorlat, szakmai elmélet stb.) felsorolása  
Érettségi pontok

Az osztatlan tanári szakpárokra való jelentkezéskor elfogadható két érettségi vizsgatárgy, aminek százalékos eredményéből az érettségi pont tevődik össze az alábbi táblázatban tekinthető meg:

Osztatlan tanári szakpárok érettségi pontok »

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube