Osztatlan tanári szakpárok


Képzési idő
10-11-12 félév
Munkarend
Nappali

Képzési szint
Osztatlan
Képzésterület
Pedagógusképzés

  • Jó tudni!
  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kapcsolat

Az új rendszerű (osztatlan) tanárképzésről


Az osztatlan tanárképzésben mesterfokozat (magister, master) és általános v. középiskolai tanári szakképzettség szerezhető.
A megszerzendő kreditek száma legalább 300 legfeljebb 360, a képzési idő 10-12 félév. Az osztatlan tanári mesterképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a pedagógusképzés területén Master of Education (rövidítve: MEd).
A jelentkezés feltétele: legalább középfokú végzettség.

Az új rendszerű képzésben, mely 2013-ban indult először, kétszakos (szakpáros) tanárképzésre lehet jelentkezni. A képzés öt- vagy hat éves, attól függően, hogy a hallgató általános iskolai vagy középiskolai tanár szeretne lenni.

Az első három évben a tanárjelöltek kétszakos közös képzésben vesznek részt, tehát együtt tanulnak az általános iskolai és a középiskolai tanári pályára készülők. Szaktárgyi és szakmódszertani órák mellett pedagógiai és pszichológiai kurzusokat is végeznek. A harmadik év után érdeklődésüknek és eredményeiknek megfelelően folytathatják tanulmányaikat az általános iskolai vagy a középiskolai tanári szakon. A negyedik évtől előbbiek még két évet, utóbbiak még három évet töltenek el a képzésben. Az utolsó év mindkét képzéstípusban szakmai gyakorlattal zárul. Ezt egy rövidebb tanítási gyakorlat előzi meg a negyedik vagy az ötödik évben. A képzés tanári szakdolgozattal és tanári záróvizsgával zárul - lsd. sematikus ábra .

diploma kiadásának feltétele továbbá egy középfokú komplex (B2) nyelvvizsga az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. Az Európai Unió hivatalos nyelvei közé tartozik a bolgár, horvát, cseh, dán, holland, angol, észt, finn, francia, német, görög, magyar, ír, olasz, lett, litván, máltai, lengyel, portugál, román, szlovák, szlovén, spanyol, svéd; az ENSZ hivatalos nyelvei közé az angol, arab, francia, mandarin kínai, orosz és spanyol. (2017. jan. 3.)

Eszerint nyelvi tanárszakos hallgatóinktól nem várunk a tanult nyelvtől eltérő nyelvből tett nyelvvizsgát; esetükben a záróvizsga letétele a nyelvvizsgakövetelmények teljesítését igazolja.  Kivétel: latintanár egyszakos vagy latintanár-nem nyelvszak szakpár.

Ha egy hallgató tanulmányai során (legkorábban egy teljesített év után) úgy dönt, hogy mégsem tanári oklevelet szeretne, úgy átjelentkezhet a kar kapcsolódó, nem tanári alapképzésére.

Klebelsberg képzési ösztöndíj a tanárszakos hallgatók számára (lsd. még itt)

Felvételi információk

Az osztatlan tanárszakokra megállapított felvételi vizsgatárgyakról a Kar aktuális évi meghirdetésében lehet tájékozódni.

♦ Az osztatlan tanárképzéseknél az eddig kötelező pályaalkalmassági vizsgálattól a kar 2021-ben eltekint. ♦

A média-, mozgókép és kommunikációtanár szak gyakorlati vizsgájának időpontja: 2021. május 27. 
Az állami ösztöndíjas osztatlan tanárképzésbe bekerülni kívánóknak min. 305 ponttal kell rendelkezniük - ettől az egyes szakok ponthatára csak felfelé térhet el.
Azok számára, akik BA-oklevéllel jelentkeznének az osztatlan tanárképzésbe, az emelt szintű érettségi követelménye kiváltható a diplomás pontszámítással. 

Bővebben a diplomás pontszámról ITT

A PTE-BTK tanárképzési kínálata

Szakjainkon általános iskolai vagy középiskolai tanári szakképzettség szerezhető.

angol nyelv és kultúra tanára

YOUR COUNTRY'S SCHOOL KIDS NEED YOU!

Érdekelnek az angol nyelvű kultúrák: az angol, az amerikai, az ír, a skót, az ausztrál vagy a kanadai? Szeretnéd átadni a tudásod profi általános iskolai vagy gimnáziumi tanárként? Akkor válaszd az angol nyelv és kultúra szakot, ami mellé egyetemünk széles választékából párosíthatsz egy másikat.
Megtudhatsz mindent a kortárs angol, amerikai, ír regényről, filmről, zenéről; képben leszel az angol nyelv finomságaival kapcsolatban; része leszel annak a hatalmas és sokszínű világnak, amely angol nyelven érhető el, és megtanulod, hogyan add át hatékonyan mindezt a tudást – te lehetsz a legkreatívabb és legsikeresebb angoltanár.

etikatanár

Ha el akarod sajátítani a „jó gyakorlat” legújabb módszertanait, és ha ezekkel szeretnéd felvértezni magad és leendő diákjaidat, akkor válaszd ezt a szakot! 
Általános iskolában erkölcstant, középiskolában etikát taníthatsz a diplomáddal. Felveheted bölcsész (pl. magyar, angol, német stb.) és természettudományos (pl. testnevelő, földrajz) szakpárokkal is. A gyakorló helyeken felkészült kollégák biztosítják a közérdekű témákat feldolgozó tanórák sikerességét. 
A szak a gyakorlatban használható, a saját életviteledet is segítő tematikát dolgoz föl: ilyenek a döntés, a választás, a kooperáció, a bizalom, a tolerancia, a felelősség, a szabadság, a szerepekkel kapcsolatos kérdések, valamint a vallás, a jog, a politika és a gazdaság erkölcsi összefüggései.

francia nyelv és kultúra tanára

Ha szívügyed a francia nyelv, irodalom és civilizáció, és már biztos francia nyelvi alapokkal rendelkezel, várunk francia nyelv és kultúra tanári szakunkon!
A képzés elején a hallgatók intenzív nyelvi kurzusokon vesznek részt, amelyet az irodalmi, civilizációs és gazdasági szaknyelvi ismeretek francia nyelven történő átadása követ. Ezáltal magától értetődő természetességgel tudod majd kifejezni magad ezen a nyelven és magas szintű ismeretekre teszel szert a fenti témakörökben. 
Mindez lehetővé teszi számodra, hogy általános vagy középiskolai tanárként ugyanolyan jól megálld a helyed, mint az élet más területein.

hon és népismeret tanár

Hon- és népismerettanárnak lenni jutalom!
Olyan tudást adhatsz át általános iskolásoknak, amellyel beavatod őket a magyar hagyományok világába. Megmutathatod, hogy a legfontosabb mindennapi kérdésekre milyen gyakorlati válaszokat adtak elődeink. Egyszerre járulhatsz hozzá a tanulók értelmi, érzelmi, etikai és esztétikai neveléséhez. Ha kreatívan állsz a hon- és népismerethez, a tanári gárda megbecsült tagjává, a diákok egyik kedvencévé válhatsz. 
A pécsi képzés éppen erre készít fel!
Gyakorlatorientált kurzusainkon a legújabb pedagógiai módszereket és a honismeret teljes tárházát sajátíthatod el, így az óratartások mellett képessé válsz megszervezni iskolai programokat, ünnepségeket, kiállításokat is.

horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

Várunk, ha szívesen válnál a hazai horvát nemzetiségi oktatás aktív részesévé, tanári pályádat valamely magyarországi horvát tannyelvű, illetve nyelvoktató iskolában képzeled el, és fontosnak tartod a horvát nyelv magas szintű ismeretét. Hallgatóink bekapcsolódhatnak a „Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogramba” is, melynek keretében minimum nettó 60.000Ft/hó plusz ösztöndíjban részesülhettek. A képzés további vonzó sajátossága az anyaországi tanulmányutakon való részvétel lehetősége, a családias hangulat, az oktatókkal és a mentortanárokkal történő folyamatos kapcsolattartás. A horvát nyelv és kultúra tanításához szükséges tudáson túl megismerkedhetsz a kisebbségek, a horvát nemzetiség társadalmi, gazdasági és kulturális helyzetével, mely alapot adhat későbbi szakmai karriered felépítéséhez.

könyvtáros tanár

Könyvek és gyerekek egy helyen? Lehetséges? Persze!
Ha szeretnél egy olvasó generációt magad körül látni, ha fontos neked, hogy Te és a tanítványaid eligazodjanak az információk áradatában, és ha mindened a könyv -- várunk szakunkon!
A jó könyvtárostanárok az iskolai könyvtárt, médiatárt nem csupán gondozzák, hanem hatékonyan bevonják az iskola közéletébe, és kreatív, izgalmas módon tartanak órát.
Tölts be egyszerre két hiányszakmát, állj több lábon, légy egyszerre tanár és könyvtáros -- jelentkezz könyvtárostanár szakunkra!

közösségi művelődéstanár

Ha Te voltál az osztály motorja, aki bármit megszervez; ha számodra a legfontosabb az, hogy jó hangulatban teljenek a mindennapok; ha Te voltál az, aki feldobta az órákat jobbnál-jobb feladatokkal, ötletekkel; és ha fontos Neked a szabadidő kreatív, hasznos eltöltése, akkor ez a szak való Neked!
A közösségi művelődéstanár tanulói közösségeket szervez, alternatív (nem-formális) tanulási alkalmakat teremt, és biztosítja a diákok együttműködések változatos formáit. Hatékonyan mozgósítja a különböző csoportokat, közösségeket, nyitott, toleráns személyiség és cselekvésre ösztönöz munkájával, életmódjával.
Ha nálunk végzel, nem csak az iskolában, de a helyi és a civil társadalomban is aktív szereplővé válhatsz.

latin nyelv és kultúra tanára

Vajon az antik kultúra miért a műveltség alapja még ma is? A latintanár miért nem csupán nyelvet tanít?
Ha olyan képzés szeretnél választani, ami különleges, ha szívesen tanulnál latinul olvasni, ha érdekel az irodalom, képzőművészet, színház, zene, életmód és történelem, vallás és filozófia és örömmel veszel részt kis létszámú órákon, akkor várunk latintanár szakunkon!
A pécsi latinos képzések specialitása a választható ógörög nyelv, a múzeumpedagógiai specializáció és múzeumi gyakorlat a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményében, és a közvetlen, kötetlen kapcsolat az oktatókkal, ami nem csak közösségi élményt jelent, hanem karrierlehetőséget is.

magyartanár

Pécsett végzett magyartanárként nem sablonos verselemzéseket vagy unalomig ismert helyesírási szabályokat fogsz tanítani. Nálunk megtanulhatod a legújabb irodalmi tendenciákat, a legfrissebb nyelvészeti eredményeket, és azt, hogy pl. egy film, az internet, a populáris zene, vagy animáció hogyan teszik kerek egésszé a magyarórákat.
Nálunk ellesheted a titkot, hogy a klasszikus irodalom vagy a nyelvészet legújabb irányzatai és a mai befogadó közeg hogyan kerülhet közel egymáshoz.

A „pécsi modell” sajátossága a „tudósképzés” és a nevelőképzés szoros kapcsolata, illetve hogy a szakmai képzés igényességének és korszerűségének biztosításával hozzájáruljon a pedagógus szakma presztízsének növeléséhez.
 

média-, mozgókép- és kommunikációtanár

Születésünktől fogva képek, hangok, üzenetek olyan mennyisége vesz körbe minket, hogy lassan a bőrünk alá is bekúsznak. Használjuk kommunikációs eszközeinket anélkül, hogy megértenénk a működésüket, a ránk gyakorolt testi-lelki-szellemi hatásaikat. 
Ha elhivatottságot érzel arra, hogy segítsd a holnap gyerekeit a médiumok értő és kritikai használatában, akkor ezen a szakon a helyed. Legyen az fotó, film vagy más médiatermék, nálunk a képek és sorok mögé is nézhetsz, megtudhatod, hogyan alakítanak minket, hogyan kommunikálhatunk, hogyan gazdagodhatunk, s főképpen hogyan nevelhetünk általuk.

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

- Szívesen foglalkozol emberekkel?
- Szereted átadni a tudásodat másoknak?
- Kommunikatív és konfliktustűrő vagy?
- Terhelhető vagy és jó a humorod?
- Fontos számodra a magyarországi németek nyelvének és kultúrájának ismerete és ápolása?
- Szívesen lennél a német nemzetiségi oktatás aktív közreműködője?
Ha igen, akkor a nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára szak a Te választásod!

Miből áll a képzés?
- nyelvi készségeket fejlesztő tárgyakból,
- nyelvészeti és irodalomtörténeti ismeretekből,
- nemzetiségismereti tárgyakból,
- pedagógiai és pszichológiai felkészítésből,
- szakmódszertani ismeretekből,
- nemzetiségi iskolában töltött tanítási gyakorlatból.
 

német nyelv és kultúra tanára

- Szívesen foglalkozol emberekkel?
- Szereted átadni a tudásodat másoknak?
- Kommunikatív és konfliktustűrő vagy?
- Terhelhető vagy és jó a humorod?
- Fejleszteni szeretnéd a német nyelvtudásodat?
- Érdeklődsz a német nyelvű országok történelme, irodalma és kultúrája iránt?
Ha igen, akkor gyere a német nyelv és kultúra tanára szakra!

Miből áll a képzés?
- nyelvi készségeket fejlesztő tárgyakból,
- nyelvészeti és irodalomtörténeti ismeretekből,
- kultúratudományi ismeretekből,
- pedagógiai és pszichológiai felkészítésből,
- szakmódszertani ismeretekből,
- tanítási gyakorlatból.
 

olasz nyelv és kultúra tanára

Szereted Olaszországot? Érdekel az olasz nyelv és kultúra? Szeretnél tanítani? Ha igen, akkor itt a helyed!

Miért jó nálunk tanulni? 
• Mert magas óraszámban tanulhatod az olasz nyelvet, és elmélyülhetsz az olasz történelem, irodalom, nyelvészet, zene, film és színház világában.
• Mert az olasz nyelv és kultúra szeretete összeköt minket, oktatókat és diákokat: az órák családias légkörben, olasz nyelven, kis létszámú csoportokban zajlanak, számos kulturális kísérő programmal.
• Mert hét olasz egyetem közül választhatsz, ahol 3 és 5 hónapos ösztöndíj keretében tanulhatsz külföldön. 
• Mert Pécsett és a régióban számos általános, közép- és nyelviskolában zajlik olaszoktatás, a régióban tehát szükség van jól képzett olasztanárokra. 
 

orosz nyelv és kultúra tanára

Ha elkötelezett vagy a tanítás mellett, az Orosz nyelv és kultúra tanára szak kiváló választás akár egy másik nyelvszak, akár humán (pl. magyar vagy történelem), de természettudományos vagy művészeti tanárszakok mellé is.
A képzés során középpontban áll a stabil és magas (C1) szintű nyelvtudás elérése. Emellett fontos szerepet kap az orosz kultúra: országismeret, irodalom, film, az orosz internet világa, illetve a szakmódszertan – mindaz, amire egy felkészült tanárnak szüksége van. 

történelem és állampolgári ismeretek tanára

A PTE történelem tanárszakon a közoktatásban nélkülözhetetlen ismeretekre tehetsz szert. A nagy történeti korszakokat átfogó előadások mellett gyakorlatorientált szemináriumainkon kaphatsz alkalmazható tudást és az eredményes tanításhoz szükséges készségeket. 
A tanári kurzusokat az iskola világára való folyamatos reflexió formálja, így a történelemtanítás változó eszközeit éppen úgy megismerheted, mint a tanítás legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdéseit. 
Számos kreatív projektbe kapcsolódhatsz be, kutathatsz, szervezhetsz és tananyagot fejleszthetsz, partnereinkkel együttműködve fejlesztheted és sajátíthatod el a tanári kompetenciákat, hogy az egyetemről kilépve naprakész tudással kezd el a tanári pályádat.

Szakjaink egy részét a társítjuk a Művészeti Kar ének-zene tanár szakjával, a Természettudományi Kar egyes szakjaival is valamint a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola hittanár-nevelőtanár szakjával. 2021-re is több mint 100 féle párosítást hirdetünk.

FONTOS! A társkarokkal közös képzések egyes esetekben nem a PTE-BTK meghirdetésében jelennek meg. 

2021-re meghirdetett tanári szakpárjaink     

Rövid leírás

Tanári szakképzettség csak osztatlan tanári mesterképzésben szerezhető, alapszakos képzésben nem (pedagógia BA-n sem). Aki tehát tanár szeretne lenni, annak ezt a képzést javasolt választania.

Képzés célja

A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult értékrendjükben az általános emberi, az európai és a nemzeti értékeket felvállaló, közvetíteni tudó, együttműködésre és önfejlesztésre képes, kreatív személyiségek. A mesterfokozat birtokában felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 10-11-12 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: okleveles [szak neve] tanár

Képzési jellemzők:

Az osztatlan tanárképzésben mesterfokozat (magister, master) és általános v. középiskolai tanári szakképzettség szerezhető.

A megszerzendő kreditek száma legalább 300 legfeljebb 360, a képzési idő 10-12 félév. Az osztatlan tanári mesterképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a pedagógusképzés területén Master of Education (rövidítve: MEd).

A jelentkezés feltétele: legalább középfokú végzettség.

 

Az új rendszerű képzésben, mely 2013-ban indult először, kétszakos (szakpáros) tanárképzésre lehet jelentkezni. A képzés öt- vagy hat éves, attól függően, hogy a hallgató általános iskolai vagy középiskolai tanár szeretne lenni.

Az első három évben a tanárjelöltek kétszakos közös képzésben vesznek részt, tehát együtt tanulnak az általános iskolai és a középiskolai tanári pályára készülők. Szaktárgyi és szakmódszertani órák mellett pedagógiai és pszichológiai kurzusokat is végeznek. A harmadik év után érdeklődésüknek és eredményeiknek megfelelően folytathatják tanulmányaikat az általános iskolai vagy a középiskolai tanári szakon. A negyedik évtől előbbiek még két évet, utóbbiak még három évet töltenek el a képzésben. Az utolsó év mindkét képzéstípusban szakmai gyakorlattal zárul. Ezt egy rövidebb tanítási gyakorlat előzi meg a negyedik vagy az ötödik évben. A képzés tanári szakdolgozattal és tanári záróvizsgával zárul - lsd. sematikus ábra.

 

Szakjainkról rövid információ: 

A meghirdetett szakpárokról az adott évi meghirdetésben lehet tájékozódni (felvi.hu).Főbb témakörök:

A tanári szakképzettség elemei:

a tanárszak szerinti szakterületi (szaktudományos, művészeti) tudás, valamint

- a tanári munkához szükséges

- pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati,

- szakmódszertani (diszciplináris és interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) tudás, készség, képesség, és

- a képzéssel párhuzamosan megszerzett pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlat, továbbá

- a köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben teljesített összefüggő egyéni iskolai gyakorlat Felvételi követelmények: egy emelt szintű érettségi

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

a választott szakpár függvényében

 

Egy emelt szintű érettségi kötelező.

 

♦ Az osztatlan tanárképzéseknél az eddig kötelező pályaalkalmassági vizsgálattól a kar 2021-ben eltekint. ♦

 

A média-, mozgókép és kommunikációtanár szak gyakorlati vizsgájának időpontja: 2021. május 27. 
Az állami ösztöndíjas osztatlan tanárképzésbe bekerülni kívánóknak min. 305 ponttal kell rendelkezniük - ettől az egyes szakok ponthatára csak felfelé térhet el.

 

Állami ösztöndíjas képzésre 305 pont alatt nem lehet felvenni jelentkezőt.

 

 Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu