SZOLIDÁRIS KÖZÖSSÉGEKÉRT SZAKKOLLÉGIUM

 

 

PTE BTK Szolidáris Közösségekért Szakkollégium

PTESZOLIDARITÁS 

A PTE BTK Szolidáris Közösségekért Szakkollégium 2019. novemberében indítottuk útjára informálisan, PTE BTK Szociális munka BA szakos hallgatók, Dr. Boros Julianna oktató kezdeményezésével, 2020 februárjában a PTE BTK Kari Tanács jóváhagyásával váltunk hivatalosan bejegyzett szervezetté.

A 2019. november 12-én tartott szakkollégium alakuló ülésén 20 fő jelent meg és aláírásával hitelesítette a belépési nyilatkozatot. Az alakuló ülésen sor került a szakkollégium Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Alapszabályzatának elfogadására.

A szakkollégium célja, hogy szakmai-tudományos közösségeként működjön, és saját szakmai program kidolgozásával magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson a szakkollégium tagjai számára, segítve a kiemelkedő képességű főként a szociális és társadalomtudományi képzések hallgatóinak tehetséggondozását, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag felkészült szakemberek fejlődését, szakmai szerepvállalását. A Szakkollégium tagjai érdeklődnek az egyén és a közösségek, a társadalom működése, a társadalmi változás, a kultúra-, település-, lokalitás területei, valamint a kulturális intézmények működése iránt. A társadalmi igazságosság és a közös felelősségvállalás és a különbözőségek tiszteletének elvei központi helyet foglalnak el a szakkollégium életében.  Továbbá a Szakkollégium szeretne hozzájárulni, ahhoz, hogy felkészült, elkötelezett, innovatív, önálló és kritikai gondolkodásra képes, ugyanakkor kollektív munkára alkalmas szakemberek képzéséhez.

A szakkollégium tagjai a Pécsi Tudományegyetemen hallgatói, elsősorban a társadalomtudományi területen (kiemelten szociális szakokon) képzésben résztvevő hallgatók, és az őket támogató egyetemi oktatók, kutatók, óraadók, valamint Ph.D. hallgatók.  A közösség lehetőséget biztosít a társadalomtudomány területén működő egyetemi szakok és karok együttműködésére. A szakkollégiumba bármely karról, szakról bekapcsolódhatnak csoportok (oktatók, óraadók, levelező és nappali BA, MA, Ph.D., FOSZ képzés résztvevő diák) vagy hallgatók, akik saját szakjukhoz kapcsolódóan a társadalomtudomány területén szeretnének további kutatásokat és más tudományos tevékenységeket közösségi keretben és a szakkollégium szakmai támogatásával végezni. A szakmai munka az adott téma legkiválóbb oktatóival, kutatóival való szakkollégiumi együttműködés keretében folyik. A szakkollégium legfőbb célja, olyan közösség létrehozása, melynek tagjai magas szintű tudásukkal szakmájuk és a Pécsi Tudományegyetem hírnevét erősítik.

A szakkollégium tervezési folyamat rendkívül sikeresen és hatékonyan zajlott, tagjaink aktívan részt vállaltak a megalakuláshoz szükséges dokumentációs feladatok végrehajtásában. Ilyen tevékenységnek számított az Alapító Okirat létrehozása, aláírásgyűjtés, címerkészítés, a főbb tisztségek megszavazása.  

Létrehoztunk külön csoportot a facebook közösségi oldalon a könnyebb kapcsolattartás és a kifelé történő disszemináció érdekében.

Szolidáris Közösségekért Szakkollégium

Hivatalos megalakulásunk után, melyre 2020 februárjában került sor számos csapatépítő és tudományos, illetve közösségekkel közös programot kezdtünk el tervezni, megvalósítani.(lásd. 2020. évi Szakmai beszámoló)

 

Ha csatlakozni szeretnél a Szakkollégiumhoz:

A Szolidáris Közösségekért Szakkollégium várja mindazon érdeklődő hallgatók és oktatók jelentkezését, akik egy szakmai-tudományos közösség részei szeretnének lenni. Érdeklődnek az egyén és a közösségek, a társadalom működése, a társadalmi változás, a kultúra-, település-, lokalitás területei, valamint a kulturális intézmények működése iránt. A társadalmi igazságosság és a közös felelősségvállalás és a különbözőségek tiszteletének elvei központi helyet foglalnak el a szakkollégium életében.  Továbbá a Szakkollégium szeretne hozzájárulni, ahhoz, hogy felkészült, elkötelezett, innovatív, önálló és kritikai gondolkodásra képes szakemberek képzéséhez.

A szakkollégiumba bármely karról, szakról bekapcsolódhatnak csoportok (oktatók, óraadók, levelező és nappali BA, MA, Ph.D., FOSZ képzés résztvevő diák) vagy hallgatók, akik saját szakjukhoz kapcsolódóan a társadalomtudomány területén szeretnének további kutatásokat és más tudományos tevékenységeket közösségi keretben és a szakkollégium szakmai támogatásával végezni.

Ha kérdésed merülne fel az alábbi elérhetőségeken megtalálsz minket:

Szolidáris Közösségekért Szakkollégium

 

Keszthelyi Boglárka
elnök

E-mail: keszthelyi.boglarka0301@gmail.com

 

dr. Boros Julianna
szakkollégium vezető tanára

E-mail: boros.julianna@pte.hu
Telefon: 06/30/891-0187
Telefon/ Fax: +36(72)503-600/64310; 
Web: https://btk.pte.hu/hu/szocialismunka
Cím: H-7624 Pécs, Rókus u. 2.

HÍREK


Letölthető dokumentumok:

Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

H-7624, Pécs, Rókus utca 2. (M. épület)    +36-308932950, +36-72-501500/64310    feher.lilla@pte.hu