SZOLIDÁRIS KÖZÖSSÉGEKÉRT SZAKKOLLÉGIUM

 

 

PTE BTK Szolidáris Közösségekért Szakkollégium

PTESZOLIDARITÁS 

 A PTE BTK Szolidáris Közösségekért Szakkollégium 2019. novemberében indítottuk útjára informálisan, PTE BTK Szociális munka BA szakos hallgatók, Dr. Boros Julianna oktató kezdeményezésével, 2020 februárjában a PTE BTK Kari Tanács jóváhagyásával váltunk hivatalosan bejegyzett szervezetté.

 A 2019. november 12-én tartott szakkollégium alakuló ülésén 20 fő jelent meg és aláírásával hitelesítette a belépési nyilatkozatot. Az alakuló ülésen sor került a szakkollégium Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Alapszabályzatának elfogadására.

A szakkollégium célja, hogy szakmai-tudományos közösségeként működjön, és saját szakmai program kidolgozásával magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson a szakkollégium tagjai számára, segítve a kiemelkedő képességű főként a szociális és társadalomtudományi képzések hallgatóinak tehetséggondozását, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag felkészült szakemberek fejlődését, szakmai szerepvállalását. A Szakkollégium tagjai érdeklődnek az egyén és a közösségek, a társadalom működése, a társadalmi változás, a kultúra-, település-, lokalitás területei, valamint a kulturális intézmények működése iránt. A társadalmi igazságosság és a közös felelősségvállalás és a különbözőségek tiszteletének elvei központi helyet foglalnak el a szakkollégium életében.  Továbbá a Szakkollégium szeretne hozzájárulni, ahhoz, hogy felkészült, elkötelezett, innovatív, önálló és kritikai gondolkodásra képes, ugyanakkor kollektív munkára alkalmas szakemberek képzéséhez.

A szakkollégium tagjai a Pécsi Tudományegyetemen hallgatói, elsősorban a társadalomtudományi területen (kiemelten szociális szakokon) képzésben résztvevő hallgatók, és az őket támogató egyetemi oktatók, kutatók, óraadók, valamint Ph.D. hallgatók.  A közösség lehetőséget biztosít a társadalomtudomány területén működő egyetemi szakok és karok együttműködésére. A szakkollégiumba bármely karról, szakról bekapcsolódhatnak csoportok (oktatók, óraadók, levelező és nappali BA, MA, Ph.D., FOSZ képzés résztvevő diák) vagy hallgatók, akik saját szakjukhoz kapcsolódóan a társadalomtudomány területén szeretnének további kutatásokat és más tudományos tevékenységeket közösségi keretben és a szakkollégium szakmai támogatásával végezni. A szakmai munka az adott téma legkiválóbb oktatóival, kutatóival való szakkollégiumi együttműködés keretében folyik. A szakkollégium legfőbb célja, olyan közösség létrehozása, melynek tagjai magas szintű tudásukkal szakmájuk és a Pécsi Tudományegyetem hírnevét erősítik.

A szakkollégium tervezési folyamat rendkívül sikeresen és hatékonyan zajlott, tagjaink aktívan részt vállaltak a megalakuláshoz szükséges dokumentációs feladatok végrehajtásában. Ilyen tevékenységnek számított az Alapító Okirat létrehozása, aláírásgyűjtés, címerkészítés, a főbb tisztségek megszavazása.  

Létrehoztunk külön csoportot a facebook közösségi oldalon a könnyebb kapcsolattartás és a kifelé történő disszemináció érdekében.

Szolidáris Közösségekért Szakkollégium

ttps://www.facebook.com/groups/2495566394059042

Hivatalos megalakulásunk után, melyre 2020 februárjában került sor számos csapatépítő és tudományos, illetve közösségekkel közös programot kezdtünk el tervezni, megvalósítani.(lásd. 2020. évi Szakmai beszámoló)

Ha csatlakozni szeretnél a Szakkollégiumhoz:

A Szolidáris Közösségekért Szakkollégium várja mindazon érdeklődő hallgatók és oktatók jelentkezését, akik egy szakmai-tudományos közösség részei szeretnének lenni. Érdeklődnek az egyén és a közösségek, a társadalom működése, a társadalmi változás, a kultúra-, település-, lokalitás területei, valamint a kulturális intézmények működése iránt. A társadalmi igazságosság és a közös felelősségvállalás és a különbözőségek tiszteletének elvei központi helyet foglalnak el a szakkollégium életében.  Továbbá a Szakkollégium szeretne hozzájárulni, ahhoz, hogy felkészült, elkötelezett, innovatív, önálló és kritikai gondolkodásra képes szakemberek képzéséhez.

A szakkollégiumba bármely karról, szakról bekapcsolódhatnak csoportok (oktatók, óraadók, levelező és nappali BA, MA, Ph.D., FOSZ képzés résztvevő diák) vagy hallgatók, akik saját szakjukhoz kapcsolódóan a társadalomtudomány területén szeretnének további kutatásokat és más tudományos tevékenységeket közösségi keretben és a szakkollégium szakmai támogatásával végezni.

Ha kérdésed merülne fel az alábbi elérhetőségeken megtalálsz minket:

Szolidáris Közösségekért Szakkollégium

https://www.facebook.com/groups/2495566394059042

 

Keszthelyi Boglárka

elnök

keszthelyi.boglarka0301@gmail.com

 

dr. Boros Julianna

szakkollégium vezető tanára

boros.julianna@pte.hu

06/30/891-0187

 

Telefon/ Fax: +36(72)503-600/64310; 

Web: https://btk.pte.hu/hu/szocialismunka

H-7624 Pécs, Rókus u. 2.


HÍREK


Letölthető dokumentumok: 

 

Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

H-7624, Pécs, Rókus utca 2. (M. épület)    +36-308932950, +36-72-501500/64310    feher.lilla@pte.hu