Szakosodás | Őszi szemeszter


Kedves Hallgatók!

Az alapképzésben BA és a diszciplináris MA képzésben részt vevő nappali és levelező tagozatos hallgatók számára a 2023-24. őszi szakirány-választás alkalmával felkínált képzési programokat az alábbi táblázatban találja:
 

pic

*túljelentkezés esetén a tanszéki elbeszélgetés időpontjáról értesítést küldünk.

A képzési programok tantervei a nevük alapján megtekinthetőek az alábbi linken: http://btk.pte.hu/hu/hallgatoinknak/tantervkereso
A szakosodási eljárás a tárgyfelvételhez hasonlóan a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül zajlik. A szakosodási felület elérhető ITT a kar honlapjáról a bejelentkezést követően az Ügyintézés → Modul választás menüpont alatt.


Jelentkezési időszak: 2023. november 10. 8 óra – 17. 16 óra


Kérdés esetén keresse a Felvételi és Oktatásszervezési Irodát!
Tel.: 30/1857576
E-mail: lajtai.zita@pte.hu
 

Az osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatók a közös képzési szakaszt követően választhatnak tanulmányaik folytatásaként az általános és a középiskolai tanári szakképzettség közül, amennyiben az előírt feltételeknek megfelelnek:

4. § (1) Ha a közismereti tanárszakon középiskolai és általános iskolai tanár szakképzettség is szerezhető, a hallgató a közös képzési szakasz követelményeinek teljesítésekor választhat, hogy általános iskolai tanári szakképzettséget vagy középiskolai tanári szakképzettséget szerez.

(2) Az érintett Kar az általános iskolai vagy középiskolai tanári szakképzettséghez vezető képzést nem köteles indítani, ha azon a jelentkezők száma szakonként nem éri el az 5 főt.

(3)A kérelmet azon félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig kell benyújtani, amikor a hallgató a közös képzési szakasz követelményeit teljesíti. A vizsgaidőszakot követően a Tanulmányi Osztályok ellenőrzik, hogy a hallgató valóban teljesítette-e a közös képzési szakasz követelményeit és megkezdheti-e az önálló képzési szakaszt. A választott, általános iskolai tanári szakképzettség vagy középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés az ajánlott tantervben meghatározott 180 kreditből 150 kredit teljesítését követő félévben kezdhető el. A tanárszak szerinti szakterületi tudásból szakonként minimum 65 - 65 kredit, a pedagógiai, pszichológiai tudásból minimum 20 kredit teljesítendő. A Karok az önálló képzési szakasz kurzusait az ajánlott tanterv szerint hirdetik meg. Azok a hallgatók, akiknek mintatantervük (ajánlott tantervük) alapján alapvizsgát kell teljesíteniük és azt nem teljesítik, a jelen § szerinti szakképzettség-választásban nem vehetnek részt. 

Az Anyanyelvi ismeretek modul tárgyait is teljesíteni kell az elvárt kreditek mellett!

Amennyiben Ön 2017 előtt kezdte meg tanulmányait a jelenlegi képzésén és jelen félévben kíván szakosodni, úgy kérem keresse Lajtai Zita kolleganőt e-mail-en, telefonon, vagy személyesen. [Elérhetőségek alább.]

Amennyiben Ön 2017 után kezdte meg tanulmányait a jelenlegi képzésén, úgy a Neptun webes felületén, az Ügyintézés – Szakosodás menüponton tudja beadni kérelmét.

A kérvényt/kérelmet az a hallgató nyújthatja be, akinek a félév végére meg lesz a TVSZ 4§ (3)-ban szereplő elvárt kreditmennyisége az előírt eloszlásban, illetve az Anyanyelvi ismeretek modul tárgyait is teljesítette az elvárt kreditek mellett!

A kérelmet akkor is be kell adni, ha korábbi félévek során már nyújtott be kérvényt, de az elutasításra került.

A kérelem beadásának határideje: 2023. december 12. reggel 8 óra és 2024. január 27. 23:59 óra között lehetséges

Amennyiben a kérvényt nem adja be a határidőig, úgy arra lehetősége legközelebb a következő félévben lesz, így feltétlenül tartsa be a határidőket!
 

A választható szakokkal és a képzési idővel kapcsolatban az alábbi FONTOS információkkal szeretném segíteni szakosodásukat:

 • Középiskolai és általános iskolai szakosodás is választható az alábbi szakokon: angol nyelv és kultúra tanára, magyartanár, német nyelv és kultúra tanára, német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, minden TTK-s szak (BTK-sal párban lévő).
   
 • CSAK középiskolai szakosodás választható az alábbi szakokon: francia nyelv és kultúra tanára, horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára, latin nyelv és kultúra tanára, olasz nyelv és kultúra tanára, orosz nyelv és kultúra tanára, romológiatanár.
   
 • CSAK általános iskolai szakosodás választható az alábbi szakokon: etikatanár, hon- és népismerettanár, média-  mozgókép- és kommunikációtanár, énektanár, könyvtárostanár, közösségi művelődés tanár.
   
 • A szakosodás után a képzési idő az alábbiak szerint alakul:

Általános iskola – Általános iskola szakosodás esetén = 10 félév

Általános iskola – Középiskola szakosodás esetén = 11 félév

Középiskola – Általános iskola szakosodás esetén = 11 félév

Középiskola – Középiskola szakosodás esetén = 12 félév
 

 • A finanszírozásról: A 2011. évi CCIV. a nemzeti felsőoktatásról törvény 47. § értelmében a képzésben az oklevél megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. (Például: aki azt a szakosodást választja, hogy az egyik képzése általános iskolai, a másik középiskolai, a képzési ideje 11 félév lesz, az állami finanszírozást plusz 2 félévig tudja igénybe venni, tehát 13 állami finanszírozott félév áll rendelkezésére a képzés elvégzéséhez.)
   

Ha kérdése lenne, kérem, a kérelem beadása előtt keresse felelős kollegánkat:

Lajtai Zita

PTE BTK Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Pécs, Ifjúság útja 6. D épület 111.

E-mail: lajtai.zita@pte.hu

Tel.: 06-30/1857576