Aktualizálás alatt

 

Az Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskolában - a MAB plénuma 2005. október 28-iki ülésén, 2005/9/III/1.számmal hozott határozat nyomán - 2006. szeptember 1-én indult meg a képzés, két programmal, melyek azóta is folyamatosan működnek: az oktatástörténeti és a nevelésszociológia program jelentik az iskola működésének alapját, utóbbihoz romológia specializáció tartozik. 2022 őszétől kínálatunk új programmal bővült, valamint a neveléstörténeti program is új területtel bővült, így a képzés jelenleg az alábbi programokon fut:

  • Pedagógiatörténet és Nevelésfilozófia
  • Nevelésszociológia
  • Oktatáselmélet és Szakdidaktika

A 2023-24-es tanévtől angol nyelvű programot is indítunk.

  • Educational Theory and Methodology Doctoral Program 

Iskolánkat a neveléstudomány területére soroltuk, de külön nevet is adtunk neki: Oktatás és Társadalom. Az elnevezéssel azt szándékozunk hangsúlyozni, hogy az iskola törzstagjai, témavezetői és tanárai a neveléstudománynak olyan ágaiban végzik tudományos kutatásaikat, amelyek közvetlenül érintkeznek a társadalmi jelenségekkel, területekkel. Érvényes ez a megállapítás nemcsak a nevelésszociológiára és a pedagógiatörténet és nevelésfilozófia, hanem az oktatáselmélet és szakdidaktika programunkra is. 

 

 

Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola

7624 Pécs, Ifjúság útja 6. B épület    +36-72/ 501-500/24510    otndi@pte.hu