A pécsi születésű Kossuth-díjas festőművész, Keserü Ilona (1933, PTE professor emerita) Hangok című festményének részlete

A TANSZÉKRŐL

 

Annak, aki fogékony a művészetekre, de nem biztos, hogy művész akar lenni. Annak, aki művész akar lenni, és fogékony a művészetelméleti és filozófiai kérdésekre. Annak, akit érdekel a kultúra, a művészet, az irodalom, a történeti folyamatok és a történelmi változások. Annak, aki kíváncsi a nagy elméletekre, és azok cáfolataira. Annak, aki szeret olvasni, koncertekre és színházba járni, képzőművészeti alkotásokat nézegetni – és aki elgondolkozik azon, amit olvas, lát és hall.
További részletek


MUNKATÁRSAK

 

Dr. habil. Popovics Zoltán, tanszékvezető  popovics.zoltan@pte.hu  [ fogadóóra: kedd 13.30 - 14.15, csütörtök 14.15 - 15.00 ] 
Dr. habil. Gálosi Adrienne  galosi.adrienne@pte.hu  [ fogadóóra: kedd 10.00 - 12.00 ] 
Prof. Dr. Heidl György  heidl.gyorgy@pte.hu  
Dr. Horváth Károly  horvath.karoly@pte.hu  [ fogadóóra: kedd 10.00 - 12.00 ]
Dr. Görföl Balázs  gorfol.balazs@pte.hu  [ fogadóóra: szerda 15.30 - 17.00 ]
Horváth Olivér  horvath.oliver@pte.hu  [ fogadóóra: hétfő 17.00 - 18.00 ]
További részletek


TITKÁRSÁG

 

 

Somogyi Rita  somogyi.rita@pte.hu
tel.: 06 30/360-0884
7624, Pécs, Ifjúság útja 6., B/135
 


BA képzések

 

ESZTÉTIKA

MŰVÉSZETTÖRTÉNET 

A szabad bölcsészet alapszak képzésben mindkét képzés kötelezően választandó szakmai modulként vagy specializációként felvehető.
 


MA képzések

 

ESZTÉTIKA
Kinek ajánljuk az esztétika mesterszakot?

Miért tetszik a szép? Ugyanúgy tetszik-e a művészeti és a természeti szép? Miért tetszik a műalkotás, ha nem is szép? Milyen képességeinkkel ítélünk, mikor valaminek az esztétikai értékességéről mondunk ítéletet? Mitől válhat műalkotássá a közönséges tárgy? Mit jelent a hétköznapok és benne a politika esztétizálása? Hogyan alakult ki a művészetek rendszere és merre tartanak ma az egyes művészeti ágak? Esztétika, művészetelmélet és művészetfilozófia vajon ugyanazt jelentik-e? Melyek a filozófiatörténet legnagyobb hatású elméletei a művészetekről? Hogyan működik a kortárs művészeti világ, vagy az irodalom intézményei? Milyen egy jó művészeti kritika?
Várjuk mindazokat, akik szívesen gondolkodnának, olvasnának, beszélgetnének, vitáznának és írnának ilyen és ehhez hasonló kérdésekről!


LEVELEZŐ KÉPZÉS

 

Az Esztétika és Kulturális Tanulmányok Tanszék az általa gondozott képzések mindegyikét indítja levelező képzési formában is.
A képzések helyszíne minden szak esetében Pécs.
További részletek

 


SZAKDOLGOZATOK

 

A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez szakdolgozatot kell készítenie. A szakdolgozat leadása a záróvizsgára bocsátás feltétele.
A szakdolgozat célja, hogy a jelölt a választott témakörben bizonyítsa, hogy képes az elsajátított ismeretek szintetizálására, a tudományos munkához szükséges kezdeti lépések megtételére, továbbá a választott nyelven való értekezésben megkívánt módszertani és stiláris eljárások alkalmazására. A szakdolgozat tükrözi a hallgató tájékozottságát a témára vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalomban, valamint szakmai ítélőképességét az eredmények elemző, kritikai és összegző áttekintése során. A szakdolgozat elkülöníthető főszöveg mellett tartalmazhat egyéb mellékleteket (jegyzetek, függelék, illusztrációk).
További részletek


ZÁRÓVIZSGÁK

 

A képzések minden szakmai modulon, formában és szinten záróvizsgával végződnek, ez a diplomaszerzés utolsó állomása. A záróvizsgák minden esetben két alapvető részből állnak: egyrészt a az elkészült szakdolgozatot kell megvédeni, másrészt a képzés során megszerzett tudásról kell számot adni. Ez utóbbi formája képzési szintenként és programonként eltérő. (A részletek itt/lejjebb olvashatók. Ezt azért teszem zárójelbe, mert nem biztos, hogy kell, majd meglátod, hogy értelemszerű-e.)
További részletek


 

Esztétika és Kulturális Tanulmányok Tanszék

H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6. B/135    +36/30 360 0884    somogyi.rita@pte.hu