Diplomadolgozati témajavaslatok

 1. A második esély iskolarendszere | Oktató: Dr. Bajusz Klára
 2. Az iskolázatlanság társadalmi hatásai | Oktató: Dr. Bajusz Klára
 3. Idősoktatás | Oktató: Dr. Bajusz Klára
 4. A felnőttkori tanulás motivációi | Oktató: Dr. Bajusz Klára

 1. A több generációs munkahelyek HR szempontú megközelítésben | Oktató: Baros-Tóth Ágnes
 2. A HR gyakorlatban tapasztalható generációs kérdések, konfliktusok | Oktató: Baros-Tóth Ágnes
 3. Hátrányos helyzetű csoportok a munkaerőpiacon (nők, pályakezdők, fogyatékkal élők, romák, stb.) | Oktató: Baros-Tóth Ágnes
 4. A munkahelyi elégedettség/boldogság forrásai és lehetséges következményei | Oktató: Baros-Tóth Ágnes
 5. A HR-marketing lehetséges hatása a vállalkozások teljesítményére | Oktató: Baros-Tóth Ágnes
 6. A közösségi média HR célú használatának előnyei és korlátai | Oktató: Baros-Tóth Ágnes
 7. Munkahelyi konfliktusok típusai és a konfliktuskezelés módszerei | Oktató: Baros-Tóth Ágnes

 1. Speciális helyzetű csoportok a munkaerőpiacon/foglalkoztatásban | Oktató: Kovács Tamás
 2. Tréning, mint a teljesítmény növelésének eszköze | Oktató: Kovács Tamás
 3. Nemzetköziesedés/hálózatosodás, mint a fiatalok tapasztalatszerzésének eszköze | Oktató: Kovács Tamás
 4. NEET fiatalok reintegrációja, tipikus és atipikus foglalkoztatási esélyei | Oktató: Kovács Tamás
 5. Térségfejlesztés, településfejlesztés, helyi (ön)foglalkoztatási törekvések HH és LHH településeken | Oktató: Kovács Tamás
 6. Civil szervezetek, mint a foglalkoztatás katalizátorai | Oktató: Kovács Tamás

 1. EU felnőttképzési és foglalkoztatáspolitikai trendek | Oktató: Dr. Németh Balázs
 2. Minőségeszközök a felnőttek tanulásának támogatásához | Oktató: Dr. Németh Balázs
 3. Tanuló városok és tanuló közösségek | Oktató: Dr. Németh Balázs
 4. Emberi erőforrás fejlesztési kutatások nemzetközi trendjei | Oktató: Dr. Németh Balázs
 5. Felnőttoktatás-történet Közép-Kelet Európában 1840-1990 között | Oktató: Dr. Németh Balázs

 1. HR a gyakorlatban (teljesítménymenedzsment, beillesztés és karriertervezés, belső képzés, toborzás és kiválasztás) | Oktató: Dr. Vámosi Tamás
 2. Nők a munka világában | Oktató: Dr. Vámosi Tamás
 3. Szak- és felnőttképzési vizsgálatok, szakmaválasztás és pályaorientáció a szakképzésben | Oktató: Dr. Vámosi Tamás
 4. Munkaerőpiaci és foglalkoztatáspolitikai vizsgálatok | Oktató: Dr. Vámosi Tamás
 1. Second chance education | Oktató: Dr. Bajusz Klára
 2. The effects of underschooling in society | Oktató: Dr. Bajusz Klára
 3. Gerontoeducation | Oktató: Dr. Bajusz Klára
 4. Adult learning and motivation | Oktató: Dr. Bajusz Klára

 1. Multi-generational workplaces from an HR perspective | Oktató: Baros-Tóth Ágnes
 2. Generational issues and conflicts in the HR practice | Oktató: Baros-Tóth Ágnes
 3. Handicapped groups in the labour force market (women, the disabled, minorities, etc.) | Oktató: Baros-Tóth Ágnes
 4. Sources and possible implications of happiness in the workplace | Oktató: Baros-Tóth Ágnes
 5. Possible impact of HR marketing on corporate performance | Oktató: Baros-Tóth Ágnes
 6. Advantages and limits of an HR-related utilization of social media | Oktató: Baros-Tóth Ágnes
 7. Workplace related conflict types and methods of conflict management | Oktató: Baros-Tóth Ágnes

 1. Trends of EU Employment and Adult Learning Policy | Oktató: Dr. Németh Balázs
 2. Quality Instruments in Promoting Adult Learning | Oktató: Dr. Németh Balázs
 3. Learning cities and learning communities | Oktató: Dr. Németh Balázs
 4. International trends of human resource development and counselling | Oktató: Dr. Németh Balázs
 5. History of adult education in Europe from 1840 to 1990 | Oktató: Dr. Németh Balázs

 1. HR in practice (performance management, talent management, training and development, recruitment and selection) | Oktató: Dr. Vámosi Tamás
 2. Women in work | Oktató: Dr. Vámosi Tamás

 1. The legal regulation of human resources in international and European level | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 2. Discrimination and HRM; Equal opportunities | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 3. The legal regulation of education and training | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 4. The human resource-related legislation in different legal systems | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 5. How law influence on education and training | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 1. The impact of learning in old age on the individual and society | Oktató: Dr. Bajusz Klára
 2. The social effects of illiteracy | Oktató: Dr. Bajusz Klára

 1. Learning cities and learning regions to foster a culture of lifelong learning and sustainability | Oktató: Berendi Carmal

 1. Profession and Professionalisation in ALE | Oktató: Dr. Farkas Éva

 1. Active Citizenship projects | Oktató: Koller Inez

 1. The role of museums in lifelong learning | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 2. Museums and community organization | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 3. Social roles of museums nowadays | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa

 1. Open and Disctance Learning and Education | Oktató: Dr. Molnár György

 1. The History and politics of Adult Education in Europe | Oktató: Dr. Németh Balázs
 2. The Sate and Adult Education | Oktató: Dr. Németh Balázs
 3. Theories of Adult Learning | Oktató: Dr. Németh Balázs
 4. Profession and Professionalisation in Adult Education | Oktató: Dr. Németh Balázs
 5. Quality tools in Adult Education | Oktató: Dr. Németh Balázs
 6. International organisations in Adult Education | Oktató: Dr. Németh Balázs
 7. Trends in ALE Research and Development | Oktató: Dr. Németh Balázs
 8. Effective Methods and Assessment in ALE | Oktató: Dr. Németh Balázs
 9. Validation of prior learning of Adults | Oktató: Dr. Németh Balázs

 1. Literacy and Basic Skills Development for Adult Learners | Oktató: Várkonyi Zoltán

 1. Discrimination and HRM; Equal opportunities | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 2. The legal regulation of education and training | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 3. How law influence on education and training | Oktató: Dr. Várnagy Péter

 1. Effective ALE project management | Oktató: Vincze Csilla
 1. A közművelődés színterei, szabályozói a rendszerváltás után | Oktató: Dóri Éva
 2. A közösségi művelődés jó gyakorlatai települési dimenzióban | Oktató: Dóri Éva
 3. Civil szervezetek a közművelődési feladatellátásban | Oktató: Dóri Éva
 4. A Nyitott ház mozgalom és a népművelői szerepfelfogás változása | Oktató: Dóri Éva
 5. A lokalitás szerepe a közösségi művelődésben | Oktató: Dóri Éva
 6. Kulturális alapú gazdaságfejlesztés települési/térségi jógyakorlata a közösségi művelődés intézményeiben | Oktató: Dóri Éva
 7. CLLD, közösségi tervezés – társadalmi részvétel a településfejlesztésben | Oktató: Dóri Éva
 8. Kulturális stratégiai tervezés település- és társadalomfejlesztési dimenziói | Oktató: Dóri Éva
 9. A közösségi művelődés település- és társadalomfejlesztő szerepe, funkciói | Oktató: Dóri Éva

 1. Egy művelődési, kulturális, tudományos intézmény, egyesület, szervezet története | Oktató: Huszár Zoltán
 2. A sajtó, mint a kultúra szervezője (Szabadon választott sajtótermék történetének feldolgozása, vagy egy évfolyamának elemzése; pl. millenniumi rendezvények bemutatása stb.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 3. Az oktatásügy helyzete; szabadon választott oktatási intézmény, vagy intézményhálózat fejlődésének feldolgozása | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 4. Életkörülmények, családi viszonyok változása egy család, vagy egy település, vagy egy régió életében | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 5.  Egy (nagy)vállalat személyzeti, munkaügyi politikája a kapitalizmus és/vagy a szocializmus Magyarországán (pl. Dunagőzhajózási Társaság, Mecseki Szénbányák) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 6.  Az anyagi kultúra változásai (pl. lakásviszonyok, öltözködés, táplálkozás stb.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 7. Színjátszás Magyarországon (Egy szabadon választott társulat történetének feldolgozása.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 8.  Az egyházak és felekezetek, mint a kultúra, művelődés közvetítői Magyarországon (Pl. az egyházak, felekezetek kultúraközvetítő szerepe egy település, egy megye vagy egy régió életében.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 9. Oktatási, kulturális törvényalkotás Magyarországon (Az I. Ratio Educationistól napjainkig bármely időszak választható.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 10. A magyar kultúra, művelődés történetében jelentős szerepet betöltő személyiség életpályájának monografikus feldolgozása, bemutatása művei, ill. munkássága tükrében (Helyi jelentőségű személyiség is lehet) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán

 1. A fogyatékosság társadalmi szemlélete | Oktató: Dr. Koller Inez
 2.  A fogyatékosság kezelése a munkahelyen | Oktató: Dr. Koller Inez
 3. A társadalmi befogadás módszertani megközelítése | Oktató: Dr. Koller Inez
 4. A társadalmi befogadás értékközpontú megközelítése | Oktató: Dr. Koller Inez
 5. Az etikus munkahely | Oktató: Dr. Koller Inez

 1. A múzeumpedagógia hazai és nemzetközi gyakorlata, innovációi | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 2.  Felnőttek tanulása a múzeumban, múzeumok és az egész életen át tartó tanulás | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 3. A múzeumok közönségkapcsolati, kommunikációs és marketing tevékenysége | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 4. A múzeumok szerepe a közösségszervezésben | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 5.  Múzeumok/ örökségi helyszínek szerepe a kulturális turizmusban | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 6. Kultúraközvetítés és közösségszervezés a kulturális intézmények/ civil szervezetek gyakorlatában | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 7.  Nemzetiségi kultúraközvetítés és közösségszervezés | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 8. Oktatás- és kultúrpolitika Magyarországon a 20. században | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 9.  Oktatási/ kulturális intézmény(ek) történetének feltárása | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 10. Interkulturális érzékenyítés és a kulturális diverzitás támogatása | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa

 1. Tárgyak/alkotások, gyűjtemények/ kiállítások mint a közösség identitásának interpretálói | Oktató: Dr. Minorics Tünde
 2. Akcióantropológiai szemlélet a közösségfejlesztésben, kultúraközvetítésben | Oktató: Dr. Minorics Tünde
 3. Kulturális örökség és turizmus kölcsönhatásának települési vizsgálata | Oktató: Dr. Minorics Tünde
 4. Szellemi kulturális örökség és közösségi identitás | Oktató: Dr. Minorics Tünde

 1. Az irodalom és a művészetek társadalomtörténete: irodalmi és művészeti társaságok, intézmények alakulása, működése Magyarországon, illetve Baranya megyében a 19–20. században | Oktató: Dr. Németh Ákos
 2. Egyesületi élet Baranya megyében a kiegyezéstől az államosításig (1867–1949) | Oktató: Dr. Németh Ákos
 3. A nemzedékiség megjelenési formái a kultúrában: elméletek, jelenségek, csoportok vizsgálata | Oktató: Dr. Németh Ákos
 4. Elitek és tömegek kultúrája a 19–21. században | Oktató: Dr. Németh Ákos
 5. Média és művelődés a 20–21. században | Oktató: Dr. Németh Ákos

 1.  A felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata / A kulturális szektorra vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 2. A kulturális intézmények szabályozási feltételrendszere. A kulturális szakigazgatási szervek működésének sajátosságai | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 3. Szerzői jogi kérdések | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 4. A nemzetközi jogi normák megjelenése és érvényesülése a kulturális szektorban | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 5. Nonprofit szervezetek menedzsmentje | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 6. Érdekvédelem | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 7. A diszkrimináció különböző aspektusai - Esélyegyenlőség | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 8. Az emberi erőforrás védelme | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 9. Társadalmi felelősségvállalás különböző aspektusai - Fenntarthatóság | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 1. A 21. század és az információs társadalom legújabb kihívásai | Oktató: Dr. Egervári Dóra
 2. A digitális bennszülöttek és a digitális bevándorlók az információs társadalomban | Oktató: Dr. Egervári Dóra
 3. A könyvtárismeret és könyvtárhasználat oktatásának legújabb lehetőségei | Oktató: Dr. Egervári Dóra
 4. Egyes társadalmi csoportok (kutatók, szakemberek, felsőoktatási hallgatók, PhD-jelöltek stb.) szakirodalom-használati és információszerzési szokásainak vizsgálata | Oktató: Dr. Egervári Dóra
 5. Az információs kompetenciák kialakításának és fejlesztésének lehetőségei, módszerei | Oktató: Dr. Egervári Dóra
 6. A könyvtárak szerepe, lehetőségei az információs műveltség fejlesztésében | Oktató: Dr. Egervári Dóra

 1. Egy meghatározott könyvtárhasználói csoport kérdéseinek tematikai elemzése a könyvtárak tartalmi feltárásának szempontjából | Oktató: Dr. Varga Katalin
 2. Hazai és külföldi könyvtári adatbázisok tartalmi feltáró rendszereinek összehasonlító elemzése | Oktató: Dr. Varga Katalin
 3. Az automatikus osztályozás elmélete és gyakorlata | Oktató: Dr. Varga Katalin
 4. Az ETO jövője az online katalógusok világában | Oktató: Dr. Varga Katalin
 5. A KÖZTAURUSZ szókincsének és hivatkozásrendszerének elemzése egy konkrét tématerületen | Oktató: Dr. Varga Katalin
 6. A közös katalógusok tartalmi feltáró rendszerének lehetséges megoldásai | Oktató: Dr. Varga Katalin
 7. Tartalomelemzés (content analysis) a kutatásban és a könyvtárban lehetséges kapcsolódási pontok | Oktató: Dr. Varga Katalin
 8. Adatbázis, bibliográfia illetve repertórium készítése egy kisebb, még feldolgozatlan könyv-, illetve dokumentumgyűjteményről | Oktató: Dr. Varga Katalin
 9. A mai magyar információs társadalom új kihívásai (könyvtári rendszer, oktatási rendszer, az információs műveltség stb.) | Oktató: Dr. Varga Katalin

 1. A könyvtár mint közösségi tér. Jó gyakorlatok, speciális szolgáltatások itthon és külföldön | Oktató: Dr. Tóth Máté
 2. Az Európai Unió szerepe a közgyűjtemények digitalizálási tevékenységének összehangolásában | Oktató: Dr. Tóth Máté
 3. Digitalizálási projektek | Oktató: Dr. Tóth Máté
 4. Könyvtárépítészeti projektek Magyarországon és külföldön | Oktató: Dr. Tóth Máté
 5. Speciális célcsoportoknak nyújtott könyvtári szolgáltatások | Oktató: Dr. Tóth Máté
 6. Olvasás- és könyvtárhasználati kutatás | Oktató: Dr. Tóth Máté
 1. A 21. század és az információs társadalom legújabb kihívásai | Oktató: Dr. Egervári Dóra
 2. A digitális bennszülöttek és a digitális bevándorlók az információs társadalomban | Oktató: Dr. Egervári Dóra
 3. A könyvtárismeret és könyvtárhasználat oktatásának legújabb lehetőségei | Oktató: Dr. Egervári Dóra
 4. Egyes társadalmi csoportok (kutatók, szakemberek, felsőoktatási hallgatók, PhD-jelöltek stb.) szakirodalom-használati és információszerzési szokásainak vizsgálata | Oktató: Dr. Egervári Dóra
 5. Az információs kompetenciák kialakításának és fejlesztésének lehetőségei, módszerei | Oktató: Dr. Egervári Dóra
 6. A könyvtárak szerepe, lehetőségei az információs műveltség fejlesztésében | Oktató: Dr. Egervári Dóra

 1. Egy meghatározott könyvtárhasználói csoport kérdéseinek tematikai elemzése a könyvtárak tartalmi feltárásának szempontjából | Oktató: Dr. Varga Katalin
 2. Hazai és külföldi könyvtári adatbázisok tartalmi feltáró rendszereinek összehasonlító elemzése | Oktató: Dr. Varga Katalin
 3. Az automatikus osztályozás elmélete és gyakorlata | Oktató: Dr. Varga Katalin
 4. Az ETO jövője az online katalógusok világában | Oktató: Dr. Varga Katalin
 5. A KÖZTAURUSZ szókincsének és hivatkozásrendszerének elemzése egy konkrét tématerületen | Oktató: Dr. Varga Katalin
 6. A közös katalógusok tartalmi feltáró rendszerének lehetséges megoldásai | Oktató: Dr. Varga Katalin
 7. Tartalomelemzés (content analysis) a kutatásban és a könyvtárban lehetséges kapcsolódási pontok | Oktató: Dr. Varga Katalin
 8. Adatbázis, bibliográfia illetve repertórium készítése egy kisebb, még feldolgozatlan könyv-, illetve dokumentumgyűjteményről | Oktató: Dr. Varga Katalin
 9. A mai magyar információs társadalom új kihívásai (könyvtári rendszer, oktatási rendszer, az információs műveltség stb.) | Oktató: Dr. Varga Katalin

 1. A könyvtár mint közösségi tér. Jó gyakorlatok, speciális szolgáltatások itthon és külföldön | Oktató: Dr. Tóth Máté
 2. Az Európai Unió szerepe a közgyűjtemények digitalizálási tevékenységének összehangolásában | Oktató: Dr. Tóth Máté
 3. Digitalizálási projektek | Oktató: Dr. Tóth Máté
 4. Könyvtárépítészeti projektek Magyarországon és külföldön | Oktató: Dr. Tóth Máté
 5. Speciális célcsoportoknak nyújtott könyvtári szolgáltatások | Oktató: Dr. Tóth Máté
 6. Olvasás- és könyvtárhasználati kutatás | Oktató: Dr. Tóth Máté
 1. Közösségi munka az oktatási intézményekben | Oktató: Dóri Éva
 2. Tanórán / iskolán kívüli tanulás lehetőségei - települési / településrészi elemzés | Oktató: Dóri Éva
 3. Komplex közösségi projektek elemzése (tervezéstől a megvalósításig) | Oktató: Dóri Éva
 4. Társadalmi felzárkóztatás a közösségi-művelődés tereiben | Oktató: Dóri Éva
 5. Generációk közötti tanulás lehetőségei, jógyakorlatai | Oktató: Dóri Éva

 1. Egy művelődési, kulturális, tudományos intézmény, egyesület, szervezet története | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 2. A sajtó, mint a kultúra szervezője (Szabadon választott sajtótermék történetének feldolgozása, vagy egy évfolyamának elemzése; pl. millenniumi rendezvények bemutatása stb.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 3. Az oktatásügy helyzete; szabadon választott oktatási intézmény, vagy intézményhálózat fejlődésének feldolgozása | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 4. Életkörülmények, családi viszonyok változása egy család, vagy egy település, vagy egy régió életében | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 5. Egy (nagy)vállalat személyzeti, munkaügyi politikája a kapitalizmus és/vagy a szocializmus Magyarországán (pl. Dunagőzhajózási Társaság, Mecseki Szénbányák) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 6. Az anyagi kultúra változásai (Pl. lakásviszonyok, öltözködés, táplálkozás stb.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 7. Színjátszás Magyarországon (Egy szabadon választott társulat történetének feldolgozása.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 8. Az egyházak és felekezetek, mint a kultúra, művelődés közvetítői Magyarországon (Pl. az egyházak, felekezetek kultúraközvetítő szerepe egy település, egy megye vagy egy régió életében.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 9. Oktatási, kulturális törvényalkotás Magyarországon (Az I. Ratio Educationistól napjainkig bármely időszak választható.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 10. A magyar kultúra, művelődés történetében jelentős szerepet betöltő személyiség életpályájának monografikus feldolgozása, bemutatása művei, ill. munkássága tükrében (Helyi jelentőségű személyiség is lehet) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán

 1. A fogyatékosság társadalmi szemlélete | Oktató: Dr. Koller Inez
 2. A fogyatékosság kezelése a munkahelyen | Oktató: Dr. Koller Inez
 3. A társadalmi befogadás módszertani megközelítése | Oktató: Dr. Koller Inez
 4. A társadalmi befogadás értékközpontú megközelítése | Oktató: Dr. Koller Inez
 5. Az etikus munkahely | Oktató: Dr. Koller Inez

 1. A múzeumpedagógia hazai és nemzetközi gyakorlata, innovációi | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 2. A múzeumok szerepe a közösségszervezésben | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 3. A múzeumpedagógia elméleti háttere, trendek és tendenciák a múzeumi tanulás elméletében és gyakorlatában | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 4. Múzeumpedagógiai képzések és továbbképzések | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 5. A múzeumpedagógus/ múzeumandragógus kompetenciái | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 6. Múzeumok és közoktatási/ felsőoktatási intézmények kooperációja | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 7. Nemzetiségi kultúraközvetítés és közösségszervezés | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 8. A magyarországi oktatás- és kultúrpolitika a 20. században | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 9. Kulturális intézmények kultúraközvetítő gyakorlata a 20. században (Egy intézmény történetének feltárása vagy összehasonlító elemzés) | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 10. Interkulturális érzékenyítés és a kulturális diverzitás támogatása | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa

 1.  Tárgyak/alkotások, gyűjtemények/ kiállítások mint a közösség identitásának interpretálói | Oktató: Dr. Minorics Tünde
 2. Akcióantropológiai szemlélet a közösségfejlesztésben, kultúraközvetítésben | Oktató: Dr. Minorics Tünde
 3. Kulturális örökség és turizmus kölcsönhatásának települési vizsgálata | Oktató: Dr. Minorics Tünde
 4. Szellemi kulturális örökség és közösségi identitás | Oktató: Dr. Minorics Tünde

 1. A felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata / A kulturális szektorra vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 2. A kulturális intézmények szabályozási feltételrendszere. A kulturális szakigazgatási szervek működésének sajátosságai | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 3. Szerzői jogi kérdések | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 4. A nemzetközi jogi normák megjelenése és érvényesülése a kulturális szektorban | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 5. Nonprofit szervezetek menedzsmentje | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 6.  Érdekvédelem | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 7. A diszkrimináció különböző aspektusai - Esélyegyenlőség | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 8. Az emberi erőforrás védelme | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 9. Társadalmi felelősségvállalás különböző aspektusai - Fenntarthatóság | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 1. Tanórán / iskolán kívüli tanulás lehetőségei - települési / településrészi elemzés | Oktató: Dóri Éva
 2. Társadalmi felzárkóztatás a közösségi-művelődés tereiben | Oktató: Dóri Éva
 3. Generációk közötti tanulás lehetőségei, jógyakorlatai | Oktató: Dóri Éva
 4. Kulturális alapú gazdaságfejlesztés települési/térségi jógyakorlata a közösségi művelődés intézményeiben | Oktató: Dóri Éva
 5. Kulturális stratégiai tervezés település- és társadalomfejlesztési dimenziói | Oktató: Dóri Éva

 1. A fogyatékosság társadalmi szemlélete | Oktató: Dr. Koller Inez
 2. A fogyatékosság kezelése a munkahelyen | Oktató: Dr. Koller Inez
 3. A társadalmi befogadás módszertani megközelítése | Oktató: Dr. Koller Inez
 4. A társadalmi befogadás értékközpontú megközelítése | Oktató: Dr. Koller Inez
 5. Az etikus munkahely | Oktató: Dr. Koller Inez

 1. Múzeumpedagógiai képzések és továbbképzések | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 2. Múzeumok és közoktatási/ felsőoktatási intézmények kooperációja | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa

 1. A felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 2. Nonprofit szervezetek menedzsmentje | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 3. Érdekvédelem | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 4. A diszkrimináció különböző aspektusai - Esélyegyenlőség | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 5.  Az emberi erőforrás védelme | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 6. Társadalmi felelősségvállalás különböző aspektusai - Fenntarthatóság | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 1. A közösségi művelődés jó gyakorlatai települési dimenzióban | Oktató: Dóri Éva
 2. Civil szervezetek a közművelődési feladatellátásban | Oktató: Dóri Éva
 3. A közösségfejlesztés hazai jógyakorlatai | Oktató: Dóri Éva
 4. Települési kulturális / ifjúsági stratégiák megvalósulásának elemzése | Oktató: Dóri Éva
 5. A közösségi művelődés település- és társadalomfejlesztő szerepe | Oktató: Dóri Éva

 1. Egy művelődési, kulturális, tudományos intézmény, egyesület, szervezet története | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 2. A sajtó, mint a kultúra szervezője (Szabadon választott sajtótermék történetének feldolgozása, vagy egy évfolyamának elemzése; pl. millenniumi rendezvények bemutatása stb.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 3.  Az oktatásügy helyzete; szabadon választott oktatási intézmény, vagy intézményhálózat fejlődésének feldolgozása | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 4. Életkörülmények, családi viszonyok változása egy család, vagy egy település, vagy egy régió életében | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 5. Egy (nagy)vállalat személyzeti, munkaügyi politikája a kapitalizmus és/vagy a szocializmus Magyarországán (pl. Dunagőzhajózási Társaság, Mecseki Szénbányák) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 6. Az anyagi kultúra változásai (pl. lakásviszonyok, öltözködés, táplálkozás stb.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 7. Színjátszás Magyarországon (Egy szabadon választott társulat történetének feldolgozása.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 8. Az egyházak és felekezetek, mint a kultúra, művelődés közvetítői Magyarországon (Pl. az egyházak, felekezetek kultúraközvetítő szerepe egy település, egy megye vagy egy régió életében.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 9. Oktatási, kulturális törvényalkotás Magyarországon (Az I. Ratio Educationistól napjainkig bármely időszak választható.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 10. A magyar kultúra, művelődés történetében jelentős szerepet betöltő személyiség életpályájának monografikus feldolgozása, bemutatása művei, ill. munkássága tükrében (Helyi jelentőségű személyiség is lehet) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán

 1. A fogyatékosság társadalmi szemlélete | Oktató: Dr. Koller Inez
 2. A fogyatékosság kezelése a munkahelyen | Oktató: Dr. Koller Inez
 3. A társadalmi befogadás módszertani megközelítése | Oktató: Dr. Koller Inez
 4. A társadalmi befogadás értékközpontú megközelítése | Oktató: Dr. Koller Inez
 5. Az etikus munkahely | Oktató: Dr. Koller Inez

 1. A múzeumpedagógia és múzeumi közösségszervezés hazai és nemzetközi gyakorlata | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 2. Felnőttek tanulása a múzeumban, múzeumok és az egész életen át tartó tanulás | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 3. Nemzetiségi kultúraközvetítés és közösségszervezés | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 4. Kultúraközvetítés és közösségszervezés a kulturális intézmények/civil szervezetek gyakorlatában | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 5. Egy kultúraközvetítő/ közösségszervező intézmény/ szervezet történetének feltárása | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa

 1. A helyi közösségfejlesztést szolgáló kulturális rendezvény szervezésének elemzése | Oktató: Dr. Minorics Tünde
 2. Egy település kulturális örökségei és helyi értékei a közösségi tudásban – közösségi hasznosulásuk vizsgálata | Oktató: Dr. Minorics Tünde
 3. Nemzetiségi közösségek/szervezetek települési közösségfejlesztő szerepe | Oktató: Dr. Minorics Tünde
 4. Nemzetiségi kultúra és közművelődés | Oktató: Dr. Minorics Tünde

 1. A felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata / A kulturális szektorra vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 2. A kulturális intézmények szabályozási feltételrendszere. A kulturális szakigazgatási szervek működésének sajátosságai | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 3. Szerzői jogi kérdések | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 4. A nemzetközi jogi normák megjelenése és érvényesülése a kulturális szektorban | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 5. Nonprofit szervezetek menedzsmentje | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 6. Érdekvédelem | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 7. A diszkrimináció különböző aspektusai - Esélyegyenlőség | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 8. Az emberi erőforrás védelme | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 9. Társadalmi felelősségvállalás különböző aspektusai - Fenntarthatóság | Oktató: Dr. Várnagy Péter

 

 1. A közösségi művelődés jó gyakorlatai települési dimenzióban | Oktató: Dóri Éva
 2. Civil szervezetek a közművelődési feladatellátásban | Oktató: Dóri Éva
 3. A közösségfejlesztés hazai jógyakorlatai | Oktató: Dóri Éva
 4. Települési kulturális / ifjúsági stratégiák megvalósulásának elemzése | Oktató: Dóri Éva
 5. A közösségi művelődés település- és társadalomfejlesztő szerepe | Oktató: Dóri Éva

Az alábbi tematika időhatárai a 19–20. századi Magyarországra vonatkoznak.

 1. Egy művelődési, kulturális, tudományos intézmény, egyesület, szervezet története | Oktató: Huszár Zoltán
 2. A sajtó, mint a kultúra szervezője (Szabadon választott sajtótermék történetének feldolgozása, vagy egy évfolyamának elemzése; pl. millenniumi rendezvények bemutatása stb.) | Oktató: Huszár Zoltán
 3. Az oktatásügy helyzete; szabadon választott oktatási intézmény, vagy intézményhálózat fejlődésének feldolgozása | Oktató: Huszár Zoltán
 4. Életkörülmények, családi viszonyok változása egy család, vagy egy település, vagy egy régió életében | Oktató: Huszár Zoltán
 5. Egy (nagy)vállalat személyzeti, munkaügyi politikája a kapitalizmus és/vagy a szocializmus Magyarországán (pl. Dunagőzhajózási Társaság, Mecseki Szénbányák) | Oktató: Huszár Zoltán
 6. Az anyagi kultúra változásai (pl. lakásviszonyok, öltözködés, táplálkozás stb.) | Oktató: Huszár Zoltán
 7. Színjátszás Magyarországon (Egy szabadon választott társulat történetének feldolgozása.) | Oktató: Huszár Zoltán
 8. Az egyházak és felekezetek, mint a kultúra, művelődés közvetítői Magyarországon (Pl. az egyházak, felekezetek kultúraközvetítő szerepe egy település, egy megye vagy egy régió életében.) | Oktató: Huszár Zoltán
 9. Oktatási, kulturális törvényalkotás Magyarországon (Az I. Ratio Educationistól napjainkig bármely időszak választható.) | Oktató: Huszár Zoltán
 10. A magyar kultúra, művelődés történetében jelentős szerepet betöltő személyiség életpályájának monografikus feldolgozása, bemutatása művei, ill. munkássága tükrében (Helyi jelentőségű személyiség is lehet) | Oktató: Huszár Zoltán

 1. A fogyatékosság társadalmi szemlélete | Oktató: Koller Inez
 2. A fogyatékosság kezelése a munkahelyen | Oktató: Koller Inez
 3. A társadalmi befogadás módszertani megközelítése | Oktató: Koller Inez
 4. A társadalmi befogadás értékközpontú megközelítése | Oktató: Koller Inez
 5. Az etikus munkahely | Oktató: Koller Inez

 1. A múzeumpedagógia és múzeumi közösségszervezés hazai és nemzetközi gyakorlata | Oktató: Koltai Zsuzsa
 2. Felnőttek tanulása a múzeumban, múzeumok és az egész életen át tartó tanulás | Oktató: Koltai Zsuzsa
 3. Nemzetiségi kultúraközvetítés és közösségszervezés | Oktató: Koltai Zsuzsa
 4. Kultúraközvetítés és közösségszervezés a kulturális intézmények/ civil szervezetek gyakorlatában | Oktató: Koltai Zsuzsa
 5. Egy kultúraközvetítő/ közösségszervező intézmény/ szervezet történetének feltárása | Oktató: Koltai Zsuzsa

 1. A helyi közösségfejlesztést szolgáló kulturális rendezvény szervezésének elemzése | Oktató: Minorics Tünde
 2. Egy település kulturális örökségei és helyi értékei a közösségi tudásban – közösségi hasznosulásuk vizsgálata | Oktató: Minorics Tünde
 3. Nemzetiségi közösségek/szervezetek települési közösségfejlesztő szerepe | Oktató: Minorics Tünde
 4. Nemzetiségi kultúra és közművelődés | Oktató: Minorics Tünde

 1. Az irodalom és a művészetek társadalomtörténete: irodalmi és művészeti társaságok, intézmények alakulása, működése Magyarországon, illetve Baranya megyében a 19–20. században. | Oktató: Németh Ákos
 2. Egyesületi élet Baranya megyében a kiegyezéstől az államosításig (1867–1949). | Oktató: Németh Ákos
 3. A nemzedékiség megjelenési formái a kultúrában: elméletek, jelenségek, csoportok vizsgálata. | Oktató: Németh Ákos
 4. Elitek és tömegek kultúrája a 19–21. században. | Oktató: Németh Ákos
 5. Média és művelődés a 20–21. században. | Oktató: Németh Ákos

 1. A felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata / A kulturális szektorra vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata | Oktató: Várnagy Péter
 2. A kulturális intézmények szabályozási feltételrendszere. A kulturális szakigazgatási szervek működésének sajátosságai | Oktató: Várnagy Péter
 3. Szerzői jogi kérdések | Oktató: Várnagy Péter
 4. A nemzetközi jogi normák megjelenése és érvényesülése a kulturális szektorban | Oktató: Várnagy Péter
 5. Nonprofit szervezetek menedzsmentje | Oktató: Várnagy Péter
 6. Érdekvédelem. | Oktató: Várnagy Péter
 7. A diszkrimináció különböző aspektusai - Esélyegyenlőség | Oktató: Várnagy Péter
 8. Az emberi erőforrás védelme. | Oktató: Várnagy Péter
 9. Társadalmi felelősségvállalás különböző aspektusai - Fenntarthatóság | Oktató: Várnagy Péter

Andragogy MA

 1. The impact of learning in old age on the individual and society | Oktató: Dr. Bajusz Klára
 2. The social effects of illiteracy | Oktató: Dr. Bajusz Klára

 

Emberi erőforrás tanácsadó

 1. A második esély iskolarendszere | Oktató: Dr. Bajusz Klára
 2. Az iskolázatlanság társadalmi hatásai | Oktató: Dr. Bajusz Klára
 3. Idősoktatás | Oktató: Dr. Bajusz Klára
 4. A felnőttkori tanulás motivációi | Oktató: Dr. Bajusz Klára

 

HRC

 1. Second chance education | Oktató: Dr. Bajusz Klára
 2. The effects of underschooling in society | Oktató: Dr. Bajusz Klára
 3. Gerontoeducation | Oktató: Dr. Bajusz Klára
 4. Adult learning and motivation | Oktató: Dr. Bajusz Klára

Emberi erőforrás tanácsadó

 1. A több generációs munkahelyek HR szempontú megközelítésben | Oktató: Baros-Tóth Ágnes
 2. A HR gyakorlatban tapasztalható generációs kérdések, konfliktusok | Oktató: Baros-Tóth Ágnes
 3. Hátrányos helyzetű csoportok a munkaerőpiacon (nők, pályakezdők, fogyatékkal élők, romák, stb.) | Oktató: Baros-Tóth Ágnes
 4. A munkahelyi elégedettség/boldogság forrásai és lehetséges következményei | Oktató: Baros-Tóth Ágnes
 5. A HR-marketing lehetséges hatása a vállalkozások teljesítményére | Oktató: Baros-Tóth Ágnes
 6. A közösségi média HR célú használatának előnyei és korlátai | Oktató: Baros-Tóth Ágnes
 7. Munkahelyi konfliktusok típusai és a konfliktuskezelés módszerei | Oktató: Baros-Tóth Ágnes

HRC

 1. Multi-generational workplaces from an HR perspective | Oktató: Baros-Tóth Ágnes
 2. Generational issues and conflicts in the HR practice | Oktató: Baros-Tóth Ágnes
 3. Handicapped groups in the labour force market (women, the disabled, minorities, etc.) | Oktató: Baros-Tóth Ágnes
 4. Sources and possible implications of happiness in the workplace | Oktató: Baros-Tóth Ágnes
 5. Possible impact of HR marketing on corporate performance | Oktató: Baros-Tóth Ágnes
 6. Advantages and limits of an HR-related utilization of social media | Oktató: Baros-Tóth Ágnes
 7. Workplace related conflict types and methods of conflict management | Oktató: Baros-Tóth Ágnes

Kulturális mediáció

 1. A közművelődés színterei, szabályozói a rendszerváltás után | Oktató: Dóri Éva
 2. A közösségi művelődés jó gyakorlatai települési dimenzióban | Oktató: Dóri Éva
 3. Civil szervezetek a közművelődési feladatellátásban | Oktató: Dóri Éva
 4. A Nyitott ház mozgalom és a népművelői szerepfelfogás változása | Oktató: Dóri Éva
 5. A lokalitás szerepe a közösségi művelődésben | Oktató: Dóri Éva
 6. Kulturális alapú gazdaságfejlesztés települési/térségi jógyakorlata a közösségi művelődés intézményeiben | Oktató: Dóri Éva
 7. CLLD, közösségi tervezés – társadalmi részvétel a településfejlesztésben | Oktató: Dóri Éva
 8. Kulturális stratégiai tervezés település- és társadalomfejlesztési dimenziói | Oktató: Dóri Éva
 9. A közösségi művelődés település- és társadalomfejlesztő szerepe, funkciói | Oktató: Dóri Éva

 

Közösségi művelődés tanár

 1. Közösségi munka az oktatási intézményekben | Oktató: Dóri Éva
 2. Tanórán / iskolán kívüli tanulás lehetőségei - települési / településrészi elemzés | Oktató: Dóri Éva
 3. Komplex közösségi projektek elemzése (tervezéstől a megvalósításig) | Oktató: Dóri Éva
 4. Társadalmi felzárkóztatás a közösségi-művelődés tereiben | Oktató: Dóri Éva
 5. Generációk közötti tanulás lehetőségei, jógyakorlatai | Oktató: Dóri Éva

 

Közösségszervező BA, Humánfejlesztő szakirány

 1. Tanórán / iskolán kívüli tanulás lehetőségei - települési / településrészi elemzés | Oktató: Dóri Éva
 2. Társadalmi felzárkóztatás a közösségi-művelődés tereiben | Oktató: Dóri Éva
 3. Generációk közötti tanulás lehetőségei, jógyakorlatai | Oktató: Dóri Éva
 4. Kulturális alapú gazdaságfejlesztés települési/térségi jógyakorlata a közösségi művelődés intézményeiben | Oktató: Dóri Éva
 5. Kulturális stratégiai tervezés település- és társadalomfejlesztési dimenziói | Oktató: Dóri Éva

 

Közösségszervező BA, Ifjúsági közösségszervezés szakirány

 1. A közösségi művelődés jó gyakorlatai települési dimenzióban | Oktató: Dóri Éva
 2. Civil szervezetek a közművelődési feladatellátásban | Oktató: Dóri Éva
 3. A közösségfejlesztés hazai jógyakorlatai | Oktató: Dóri Éva
 4. Települési kulturális / ifjúsági stratégiák megvalósulásának elemzése | Oktató: Dóri Éva
 5. A közösségi művelődés település- és társadalomfejlesztő szerepe | Oktató: Dóri Éva

 

Közösségszervező BA, Kulturális közösségszervezés szakirány

 1. A közösségi művelődés jó gyakorlatai települési dimenzióban | Oktató: Dóri Éva
 2. Civil szervezetek a közművelődési feladatellátásban | Oktató: Dóri Éva
 3. A közösségfejlesztés hazai jógyakorlatai | Oktató: Dóri Éva
 4. Települési kulturális / ifjúsági stratégiák megvalósulásának elemzése | Oktató: Dóri Éva
 5. A közösségi művelődés település- és társadalomfejlesztő szerepe | Oktató: Dóri Éva

Informatikus könyvtár BA

 1. A 21. század és az információs társadalom legújabb kihívásai | Oktató: Dr. Egervári Dóra
 2. A digitális bennszülöttek és a digitális bevándorlók az információs társadalomban | Oktató: Dr. Egervári Dóra
 3. A könyvtárismeret és könyvtárhasználat oktatásának legújabb lehetőségei | Oktató: Dr. Egervári Dóra
 4. Egyes társadalmi csoportok (kutatók, szakemberek, felsőoktatási hallgatók, PhD-jelöltek stb.) szakirodalom-használati és információszerzési szokásainak vizsgálata | Oktató: Dr. Egervári Dóra
 5. Az információs kompetenciák kialakításának és fejlesztésének lehetőségei, módszerei | Oktató: Dr. Egervári Dóra
 6. A könyvtárak szerepe, lehetőségei az információs műveltség fejlesztésében | Oktató: Dr. Egervári Dóra

 

Könyvtártudomány MA

 1. A 21. század és az információs társadalom legújabb kihívásai | Oktató: Dr. Egervári Dóra
 2. A digitális bennszülöttek és a digitális bevándorlók az információs társadalomban | Oktató: Dr. Egervári Dóra
 3. A könyvtárismeret és könyvtárhasználat oktatásának legújabb lehetőségei | Oktató: Dr. Egervári Dóra
 4. Egyes társadalmi csoportok (kutatók, szakemberek, felsőoktatási hallgatók, PhD-jelöltek stb.) szakirodalom-használati és információszerzési szokásainak vizsgálata | Oktató: Dr. Egervári Dóra
 5. Az információs kompetenciák kialakításának és fejlesztésének lehetőségei, módszerei | Oktató: Dr. Egervári Dóra
 6. A könyvtárak szerepe, lehetőségei az információs műveltség fejlesztésében | Oktató: Dr. Egervári Dóra

Kulturális mediáció

 1. Egy művelődési, kulturális, tudományos intézmény, egyesület, szervezet története | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 2. A sajtó, mint a kultúra szervezője (Szabadon választott sajtótermék történetének feldolgozása, vagy egy évfolyamának elemzése; pl. millenniumi rendezvények bemutatása stb.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 3. Az oktatásügy helyzete; szabadon választott oktatási intézmény, vagy intézményhálózat fejlődésének feldolgozása | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 4. Életkörülmények, családi viszonyok változása egy család, vagy egy település, vagy egy régió életében | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 5.  Egy (nagy)vállalat személyzeti, munkaügyi politikája a kapitalizmus és/vagy a szocializmus Magyarországán (pl. Dunagőzhajózási Társaság, Mecseki Szénbányák) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 6.  Az anyagi kultúra változásai (pl. lakásviszonyok, öltözködés, táplálkozás stb.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 7. Színjátszás Magyarországon (Egy szabadon választott társulat történetének feldolgozása.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 8.  Az egyházak és felekezetek, mint a kultúra, művelődés közvetítői Magyarországon (Pl. az egyházak, felekezetek kultúraközvetítő szerepe egy település, egy megye vagy egy régió életében.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 9. Oktatási, kulturális törvényalkotás Magyarországon (Az I. Ratio Educationistól napjainkig bármely időszak választható.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 10. A magyar kultúra, művelődés történetében jelentős szerepet betöltő személyiség életpályájának monografikus feldolgozása, bemutatása művei, ill. munkássága tükrében (Helyi jelentőségű személyiség is lehet) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán

 

Közösségi művelődés tanár

 1. Egy művelődési, kulturális, tudományos intézmény, egyesület, szervezet története | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 2. A sajtó, mint a kultúra szervezője (Szabadon választott sajtótermék történetének feldolgozása, vagy egy évfolyamának elemzése; pl. millenniumi rendezvények bemutatása stb.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 3. Az oktatásügy helyzete; szabadon választott oktatási intézmény, vagy intézményhálózat fejlődésének feldolgozása | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 4. Életkörülmények, családi viszonyok változása egy család, vagy egy település, vagy egy régió életében | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 5. Egy (nagy)vállalat személyzeti, munkaügyi politikája a kapitalizmus és/vagy a szocializmus Magyarországán (pl. Dunagőzhajózási Társaság, Mecseki Szénbányák) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 6. Az anyagi kultúra változásai (Pl. lakásviszonyok, öltözködés, táplálkozás stb.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 7. Színjátszás Magyarországon (Egy szabadon választott társulat történetének feldolgozása.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 8. Az egyházak és felekezetek, mint a kultúra, művelődés közvetítői Magyarországon (Pl. az egyházak, felekezetek kultúraközvetítő szerepe egy település, egy megye vagy egy régió életében.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 9. Oktatási, kulturális törvényalkotás Magyarországon (Az I. Ratio Educationistól napjainkig bármely időszak választható.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 10. A magyar kultúra, művelődés történetében jelentős szerepet betöltő személyiség életpályájának monografikus feldolgozása, bemutatása művei, ill. munkássága tükrében (Helyi jelentőségű személyiség is lehet) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán

 

Közösségszervező BA, Ifjúsági közösségszervezés szakirány

 1. Egy művelődési, kulturális, tudományos intézmény, egyesület, szervezet története | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 2. A sajtó, mint a kultúra szervezője (Szabadon választott sajtótermék történetének feldolgozása, vagy egy évfolyamának elemzése; pl. millenniumi rendezvények bemutatása stb.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 3.  Az oktatásügy helyzete; szabadon választott oktatási intézmény, vagy intézményhálózat fejlődésének feldolgozása | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 4. Életkörülmények, családi viszonyok változása egy család, vagy egy település, vagy egy régió életében | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 5. Egy (nagy)vállalat személyzeti, munkaügyi politikája a kapitalizmus és/vagy a szocializmus Magyarországán (pl. Dunagőzhajózási Társaság, Mecseki Szénbányák) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 6. Az anyagi kultúra változásai (pl. lakásviszonyok, öltözködés, táplálkozás stb.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 7. Színjátszás Magyarországon (Egy szabadon választott társulat történetének feldolgozása.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 8. Az egyházak és felekezetek, mint a kultúra, művelődés közvetítői Magyarországon (Pl. az egyházak, felekezetek kultúraközvetítő szerepe egy település, egy megye vagy egy régió életében.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 9. Oktatási, kulturális törvényalkotás Magyarországon (Az I. Ratio Educationistól napjainkig bármely időszak választható.) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán
 10. A magyar kultúra, művelődés történetében jelentős szerepet betöltő személyiség életpályájának monografikus feldolgozása, bemutatása művei, ill. munkássága tükrében (Helyi jelentőségű személyiség is lehet) | Oktató: Dr. Huszár Zoltán

 

Közösségszervező BA, Kulturális közösségszervezés szakirány

Az alábbi tematika időhatárai a 19–20. századi Magyarországra vonatkoznak.

 1. Egy művelődési, kulturális, tudományos intézmény, egyesület, szervezet története | Oktató: Huszár Zoltán
 2. A sajtó, mint a kultúra szervezője (Szabadon választott sajtótermék történetének feldolgozása, vagy egy évfolyamának elemzése; pl. millenniumi rendezvények bemutatása stb.) | Oktató: Huszár Zoltán
 3. Az oktatásügy helyzete; szabadon választott oktatási intézmény, vagy intézményhálózat fejlődésének feldolgozása | Oktató: Huszár Zoltán
 4. Életkörülmények, családi viszonyok változása egy család, vagy egy település, vagy egy régió életében | Oktató: Huszár Zoltán
 5. Egy (nagy)vállalat személyzeti, munkaügyi politikája a kapitalizmus és/vagy a szocializmus Magyarországán (pl. Dunagőzhajózási Társaság, Mecseki Szénbányák) | Oktató: Huszár Zoltán
 6. Az anyagi kultúra változásai (pl. lakásviszonyok, öltözködés, táplálkozás stb.) | Oktató: Huszár Zoltán
 7. Színjátszás Magyarországon (Egy szabadon választott társulat történetének feldolgozása.) | Oktató: Huszár Zoltán
 8. Az egyházak és felekezetek, mint a kultúra, művelődés közvetítői Magyarországon (Pl. az egyházak, felekezetek kultúraközvetítő szerepe egy település, egy megye vagy egy régió életében.) | Oktató: Huszár Zoltán
 9. Oktatási, kulturális törvényalkotás Magyarországon (Az I. Ratio Educationistól napjainkig bármely időszak választható.) | Oktató: Huszár Zoltán
 10. A magyar kultúra, művelődés történetében jelentős szerepet betöltő személyiség életpályájának monografikus feldolgozása, bemutatása művei, ill. munkássága tükrében (Helyi jelentőségű személyiség is lehet) | Oktató: Huszár Zoltán

Andragogy MA

 1. Active Citizenship projects | Oktató: Koller Inez

 

Kulturális mediáció

 1. A fogyatékosság társadalmi szemlélete | Oktató: Dr. Koller Inez
 2.  A fogyatékosság kezelése a munkahelyen | Oktató: Dr. Koller Inez
 3. A társadalmi befogadás módszertani megközelítése | Oktató: Dr. Koller Inez
 4. A társadalmi befogadás értékközpontú megközelítése | Oktató: Dr. Koller Inez
 5. Az etikus munkahely | Oktató: Dr. Koller Inez

 

Közösségi művelődés tanár

 1. A fogyatékosság társadalmi szemlélete | Oktató: Dr. Koller Inez
 2. A fogyatékosság kezelése a munkahelyen | Oktató: Dr. Koller Inez
 3. A társadalmi befogadás módszertani megközelítése | Oktató: Dr. Koller Inez
 4. A társadalmi befogadás értékközpontú megközelítése | Oktató: Dr. Koller Inez
 5. Az etikus munkahely | Oktató: Dr. Koller Inez

 

Közösségszervező BA, Humánfejlesztő szakirány

 1. A fogyatékosság társadalmi szemlélete | Oktató: Dr. Koller Inez
 2. A fogyatékosság kezelése a munkahelyen | Oktató: Dr. Koller Inez
 3. A társadalmi befogadás módszertani megközelítése | Oktató: Dr. Koller Inez
 4. A társadalmi befogadás értékközpontú megközelítése | Oktató: Dr. Koller Inez
 5. Az etikus munkahely | Oktató: Dr. Koller Inez

 

Közösségszervező BA, Ifjúsági közösségszervezés szakirány

 1. A fogyatékosság társadalmi szemlélete | Oktató: Dr. Koller Inez
 2. A fogyatékosság kezelése a munkahelyen | Oktató: Dr. Koller Inez
 3. A társadalmi befogadás módszertani megközelítése | Oktató: Dr. Koller Inez
 4. A társadalmi befogadás értékközpontú megközelítése | Oktató: Dr. Koller Inez
 5. Az etikus munkahely | Oktató: Dr. Koller Inez

 

Közösségszervező BA, Kulturális közösségszervezés szakirány

 1. A fogyatékosság társadalmi szemlélete | Oktató: Koller Inez
 2. A fogyatékosság kezelése a munkahelyen | Oktató: Koller Inez
 3. A társadalmi befogadás módszertani megközelítése | Oktató: Koller Inez
 4. A társadalmi befogadás értékközpontú megközelítése | Oktató: Koller Inez
 5. Az etikus munkahely | Oktató: Koller Inez

Andragogy MA

 1. The role of museums in lifelong learning | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 2. Museums and community organization | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 3. Social roles of museums nowadays | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa

 

Kulturális mediáció

 1. A múzeumpedagógia hazai és nemzetközi gyakorlata, innovációi | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 2.  Felnőttek tanulása a múzeumban, múzeumok és az egész életen át tartó tanulás | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 3. A múzeumok közönségkapcsolati, kommunikációs és marketing tevékenysége | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 4. A múzeumok szerepe a közösségszervezésben | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 5.  Múzeumok/ örökségi helyszínek szerepe a kulturális turizmusban | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 6. Kultúraközvetítés és közösségszervezés a kulturális intézmények/ civil szervezetek gyakorlatában | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 7.  Nemzetiségi kultúraközvetítés és közösségszervezés | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 8. Oktatás- és kultúrpolitika Magyarországon a 20. században | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 9.  Oktatási/ kulturális intézmény(ek) történetének feltárása | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 10. Interkulturális érzékenyítés és a kulturális diverzitás támogatása | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa

 

Közösségi művelődés tanár

 1. A múzeumpedagógia hazai és nemzetközi gyakorlata, innovációi | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 2. A múzeumok szerepe a közösségszervezésben | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 3. A múzeumpedagógia elméleti háttere, trendek és tendenciák a múzeumi tanulás elméletében és gyakorlatában | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 4. Múzeumpedagógiai képzések és továbbképzések | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 5. A múzeumpedagógus/ múzeumandragógus kompetenciái | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 6. Múzeumok és közoktatási/ felsőoktatási intézmények kooperációja | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 7. Nemzetiségi kultúraközvetítés és közösségszervezés | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 8. A magyarországi oktatás- és kultúrpolitika a 20. században | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 9. Kulturális intézmények kultúraközvetítő gyakorlata a 20. században (Egy intézmény történetének feltárása vagy összehasonlító elemzés) | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 10. Interkulturális érzékenyítés és a kulturális diverzitás támogatása | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa

 

Közösségszervező BA, Humánfejlesztő szakirány

 1. Múzeumpedagógiai képzések és továbbképzések | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 2. Múzeumok és közoktatási/ felsőoktatási intézmények kooperációja | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa

 

Közösségszervező BA, Ifjúsági közösségszervezés szakirány

 1. A múzeumpedagógia és múzeumi közösségszervezés hazai és nemzetközi gyakorlata | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 2. Felnőttek tanulása a múzeumban, múzeumok és az egész életen át tartó tanulás | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 3. Nemzetiségi kultúraközvetítés és közösségszervezés | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 4. Kultúraközvetítés és közösségszervezés a kulturális intézmények/civil szervezetek gyakorlatában | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa
 5. Egy kultúraközvetítő/ közösségszervező intézmény/ szervezet történetének feltárása | Oktató: Dr. Koltai Zsuzsa

 

Közösségszervező BA, Kulturális közösségszervezés szakirány

 1. A múzeumpedagógia és múzeumi közösségszervezés hazai és nemzetközi gyakorlata | Oktató: Koltai Zsuzsa
 2. Felnőttek tanulása a múzeumban, múzeumok és az egész életen át tartó tanulás | Oktató: Koltai Zsuzsa
 3. Nemzetiségi kultúraközvetítés és közösségszervezés | Oktató: Koltai Zsuzsa
 4. Kultúraközvetítés és közösségszervezés a kulturális intézmények/ civil szervezetek gyakorlatában | Oktató: Koltai Zsuzsa
 5. Egy kultúraközvetítő/ közösségszervező intézmény/ szervezet történetének feltárása | Oktató: Koltai Zsuzsa

Emberi erőforrás tanácsadó

 1. Speciális helyzetű csoportok a munkaerőpiacon/foglalkoztatásban | Oktató: Kovács Tamás
 2. Tréning, mint a teljesítmény növelésének eszköze | Oktató: Kovács Tamás
 3. Nemzetköziesedés/hálózatosodás, mint a fiatalok tapasztalatszerzésének eszköze | Oktató: Kovács Tamás
 4. NEET fiatalok reintegrációja, tipikus és atipikus foglalkoztatási esélyei | Oktató: Kovács Tamás
 5. Térségfejlesztés, településfejlesztés, helyi (ön)foglalkoztatási törekvések HH és LHH településeken | Oktató: Kovács Tamás
 6. Civil szervezetek, mint a foglalkoztatás katalizátorai | Oktató: Kovács Tamás

Kulturális mediáció

 1. Tárgyak/alkotások, gyűjtemények/ kiállítások mint a közösség identitásának interpretálói | Oktató: Dr. Minorics Tünde
 2. Akcióantropológiai szemlélet a közösségfejlesztésben, kultúraközvetítésben | Oktató: Dr. Minorics Tünde
 3. Kulturális örökség és turizmus kölcsönhatásának települési vizsgálata | Oktató: Dr. Minorics Tünde
 4. Szellemi kulturális örökség és közösségi identitás | Oktató: Dr. Minorics Tünde

 

Közösségi művelődés tanár

 1. Tárgyak/alkotások, gyűjtemények/ kiállítások mint a közösség identitásának interpretálói | Oktató: Dr. Minorics Tünde
 2. Akcióantropológiai szemlélet a közösségfejlesztésben, kultúraközvetítésben | Oktató: Dr. Minorics Tünde
 3. Kulturális örökség és turizmus kölcsönhatásának települési vizsgálata | Oktató: Dr. Minorics Tünde
 4. Szellemi kulturális örökség és közösségi identitás | Oktató: Dr. Minorics Tünde

 

Közösségszervező BA, Ifjúsági közösségszervezés szakirány

 1. A helyi közösségfejlesztést szolgáló kulturális rendezvény szervezésének elemzése | Oktató: Dr. Minorics Tünde
 2. Egy település kulturális örökségei és helyi értékei a közösségi tudásban – közösségi hasznosulásuk vizsgálata | Oktató: Dr. Minorics Tünde
 3. Nemzetiségi közösségek/szervezetek települési közösségfejlesztő szerepe | Oktató: Dr. Minorics Tünde
 4. Nemzetiségi kultúra és közművelődés | Oktató: Dr. Minorics Tünde

 

Közösségszervező BA, Kulturális közösségszervezés szakirány 

 1. A helyi közösségfejlesztést szolgáló kulturális rendezvény szervezésének elemzése | Oktató: Dr. Minorics Tünde
 2. Egy település kulturális örökségei és helyi értékei a közösségi tudásban – közösségi hasznosulásuk vizsgálata | Oktató: Dr. Minorics Tünde
 3. Nemzetiségi közösségek/szervezetek települési közösségfejlesztő szerepe | Oktató: Dr. Minorics Tünde
 4. Nemzetiségi kultúra és közművelődés | Oktató: Dr. Minorics Tünde

Kulturális mediáció

 1. Az irodalom és a művészetek társadalomtörténete: irodalmi és művészeti társaságok, intézmények alakulása, működése Magyarországon, illetve Baranya megyében a 19–20. században | Oktató: Dr. Németh Ákos
 2. Egyesületi élet Baranya megyében a kiegyezéstől az államosításig (1867–1949) | Oktató: Dr. Németh Ákos
 3. A nemzedékiség megjelenési formái a kultúrában: elméletek, jelenségek, csoportok vizsgálata | Oktató: Dr. Németh Ákos
 4. Elitek és tömegek kultúrája a 19–21. században | Oktató: Dr. Németh Ákos
 5. Média és művelődés a 20–21. században | Oktató: Dr. Németh Ákos

 

Közösségszervező BA, Kulturális közösségszervezés szakirány

 1. Az irodalom és a művészetek társadalomtörténete: irodalmi és művészeti társaságok, intézmények alakulása, működése Magyarországon, illetve Baranya megyében a 19–20. században. | Oktató: Németh Ákos
 2. Egyesületi élet Baranya megyében a kiegyezéstől az államosításig (1867–1949). | Oktató: Németh Ákos
 3. A nemzedékiség megjelenési formái a kultúrában: elméletek, jelenségek, csoportok vizsgálata. | Oktató: Németh Ákos
 4. Elitek és tömegek kultúrája a 19–21. században. | Oktató: Németh Ákos
 5. Média és művelődés a 20–21. században. | Oktató: Németh Ákos

Emberi erőforrás tanácsadó

 1. EU felnőttképzési és foglalkoztatáspolitikai trendek | Oktató: Dr. Németh Balázs
 2. Minőségeszközök a felnőttek tanulásának támogatásához | Oktató: Dr. Németh Balázs
 3. Tanuló városok és tanuló közösségek | Oktató: Dr. Németh Balázs
 4. Emberi erőforrás fejlesztési kutatások nemzetközi trendjei | Oktató: Dr. Németh Balázs
 5. Felnőttoktatás-történet Közép-Kelet Európában 1840-1990 között | Oktató: Dr. Németh Balázs

 

Andragogy MA

 1. The History and politics of Adult Education in Europe | Oktató: Dr. Németh Balázs
 2. The Sate and Adult Education | Oktató: Dr. Németh Balázs
 3. Theories of Adult Learning | Oktató: Dr. Németh Balázs
 4. Profession and Professionalisation in Adult Education | Oktató: Dr. Németh Balázs
 5. Quality tools in Adult Education | Oktató: Dr. Németh Balázs
 6. International organisations in Adult Education | Oktató: Dr. Németh Balázs
 7. Trends in ALE Research and Development | Oktató: Dr. Németh Balázs
 8. Effective Methods and Assessment in ALE | Oktató: Dr. Németh Balázs
 9. Validation of prior learning of Adults | Oktató: Dr. Németh Balázs

Informatikus könyvtár BA

 1. A könyvtár mint közösségi tér. Jó gyakorlatok, speciális szolgáltatások itthon és külföldön | Oktató: Dr. Tóth Máté
 2. Az Európai Unió szerepe a közgyűjtemények digitalizálási tevékenységének összehangolásában | Oktató: Dr. Tóth Máté
 3. Digitalizálási projektek | Oktató: Dr. Tóth Máté
 4. Könyvtárépítészeti projektek Magyarországon és külföldön | Oktató: Dr. Tóth Máté
 5. Speciális célcsoportoknak nyújtott könyvtári szolgáltatások | Oktató: Dr. Tóth Máté
 6. Olvasás- és könyvtárhasználati kutatás | Oktató: Dr. Tóth Máté

 

Könyvtártudomány MA

 1. A könyvtár mint közösségi tér. Jó gyakorlatok, speciális szolgáltatások itthon és külföldön | Oktató: Dr. Tóth Máté
 2. Az Európai Unió szerepe a közgyűjtemények digitalizálási tevékenységének összehangolásában | Oktató: Dr. Tóth Máté
 3. Digitalizálási projektek | Oktató: Dr. Tóth Máté
 4. Könyvtárépítészeti projektek Magyarországon és külföldön | Oktató: Dr. Tóth Máté
 5. Speciális célcsoportoknak nyújtott könyvtári szolgáltatások | Oktató: Dr. Tóth Máté
 6. Olvasás- és könyvtárhasználati kutatás | Oktató: Dr. Tóth Máté

Könyvtártudomány MA

 1. Egy meghatározott könyvtárhasználói csoport kérdéseinek tematikai elemzése a könyvtárak tartalmi feltárásának szempontjából | Oktató: Dr. Varga Katalin
 2. Hazai és külföldi könyvtári adatbázisok tartalmi feltáró rendszereinek összehasonlító elemzése | Oktató: Dr. Varga Katalin
 3. Az automatikus osztályozás elmélete és gyakorlata | Oktató: Dr. Varga Katalin
 4. Az ETO jövője az online katalógusok világában | Oktató: Dr. Varga Katalin
 5. A KÖZTAURUSZ szókincsének és hivatkozásrendszerének elemzése egy konkrét tématerületen | Oktató: Dr. Varga Katalin
 6. A közös katalógusok tartalmi feltáró rendszerének lehetséges megoldásai | Oktató: Dr. Varga Katalin
 7. Tartalomelemzés (content analysis) a kutatásban és a könyvtárban lehetséges kapcsolódási pontok | Oktató: Dr. Varga Katalin
 8. Adatbázis, bibliográfia illetve repertórium készítése egy kisebb, még feldolgozatlan könyv-, illetve dokumentumgyűjteményről | Oktató: Dr. Varga Katalin
 9. A mai magyar információs társadalom új kihívásai (könyvtári rendszer, oktatási rendszer, az információs műveltség stb.) | Oktató: Dr. Varga Katalin

Emberi erőforrás tanácsadó

 1. HR a gyakorlatban (teljesítménymenedzsment, beillesztés és karriertervezés, belső képzés, toborzás és kiválasztás) | Oktató: Dr. Vámosi Tamás
 2. Nők a munka világában | Oktató: Dr. Vámosi Tamás
 3. Szak- és felnőttképzési vizsgálatok, szakmaválasztás és pályaorientáció a szakképzésben | Oktató: Dr. Vámosi Tamás
 4. Munkaerőpiaci és foglalkoztatáspolitikai vizsgálatok | Oktató: Dr. Vámosi Tamás


HRC

 1. HR in practice (performance management, talent management, training and development, recruitment and selection) | Oktató: Dr. Vámosi Tamás
 2. Women in work | Oktató: Dr. Vámosi Tamás

HRC

 1. The legal regulation of human resources in international and European level | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 2. Discrimination and HRM; Equal opportunities | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 3. The legal regulation of education and training | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 4. The human resource-related legislation in different legal systems | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 5. How law influence on education and training | Oktató: Dr. Várnagy Péter


Andragogy MA

 1. Discrimination and HRM; Equal opportunities | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 2. The legal regulation of education and training | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 3. How law influence on education and training | Oktató: Dr. Várnagy Péter


Kulturális mediáció

 1.  A felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata / A kulturális szektorra vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 2. A kulturális intézmények szabályozási feltételrendszere. A kulturális szakigazgatási szervek működésének sajátosságai | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 3. Szerzői jogi kérdések | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 4. A nemzetközi jogi normák megjelenése és érvényesülése a kulturális szektorban | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 5. Nonprofit szervezetek menedzsmentje | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 6. Érdekvédelem | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 7. A diszkrimináció különböző aspektusai - Esélyegyenlőség | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 8. Az emberi erőforrás védelme | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 9. Társadalmi felelősségvállalás különböző aspektusai - Fenntarthatóság | Oktató: Dr. Várnagy Péter


Közösségi művelődés tanár

 1. A felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata / A kulturális szektorra vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 2. A kulturális intézmények szabályozási feltételrendszere. A kulturális szakigazgatási szervek működésének sajátosságai | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 3. Szerzői jogi kérdések | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 4. A nemzetközi jogi normák megjelenése és érvényesülése a kulturális szektorban | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 5. Nonprofit szervezetek menedzsmentje | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 6.  Érdekvédelem | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 7. A diszkrimináció különböző aspektusai - Esélyegyenlőség | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 8. Az emberi erőforrás védelme | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 9. Társadalmi felelősségvállalás különböző aspektusai - Fenntarthatóság | Oktató: Dr. Várnagy Péter


Közösségszervező BA, Humánfejlesztő szakirány 

 1. A felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 2. Nonprofit szervezetek menedzsmentje | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 3. Érdekvédelem | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 4. A diszkrimináció különböző aspektusai - Esélyegyenlőség | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 5.  Az emberi erőforrás védelme | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 6. Társadalmi felelősségvállalás különböző aspektusai - Fenntarthatóság | Oktató: Dr. Várnagy Péter


Közösségszervező BA, Ifjúsági közösségszervezés szakirány

 1. A felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata / A kulturális szektorra vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 2. A kulturális intézmények szabályozási feltételrendszere. A kulturális szakigazgatási szervek működésének sajátosságai | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 3. Szerzői jogi kérdések | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 4. A nemzetközi jogi normák megjelenése és érvényesülése a kulturális szektorban | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 5. Nonprofit szervezetek menedzsmentje | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 6. Érdekvédelem | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 7. A diszkrimináció különböző aspektusai - Esélyegyenlőség | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 8. Az emberi erőforrás védelme | Oktató: Dr. Várnagy Péter
 9. Társadalmi felelősségvállalás különböző aspektusai - Fenntarthatóság | Oktató: Dr. Várnagy Péter

 

Közösségszervező BA, Kulturális közösségszervezés szakirány

 1. A felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata / A kulturális szektorra vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata | Oktató: Várnagy Péter
 2. A kulturális intézmények szabályozási feltételrendszere. A kulturális szakigazgatási szervek működésének sajátosságai | Oktató: Várnagy Péter
 3. Szerzői jogi kérdések | Oktató: Várnagy Péter
 4. A nemzetközi jogi normák megjelenése és érvényesülése a kulturális szektorban | Oktató: Várnagy Péter
 5. Nonprofit szervezetek menedzsmentje | Oktató: Várnagy Péter
 6. Érdekvédelem. | Oktató: Várnagy Péter
 7. A diszkrimináció különböző aspektusai - Esélyegyenlőség | Oktató: Várnagy Péter
 8. Az emberi erőforrás védelme. | Oktató: Várnagy Péter
 9. Társadalmi felelősségvállalás különböző aspektusai - Fenntarthatóság | Oktató: Várnagy Péter

PTE BTK - HUMÁN FEJLESZTÉSI ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET