Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet

Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet

7624 Pécs Rókus u. 2 P/4

Dr. habil. Huszár Zoltán PhD

egyetemi docens
intézetvezető
72/503 600/
7624 Pécs Rókus u. 2 P/4

Dr. habil. Németh Balázs PhD

egyetemi docens
intézetigazgató-helyettes
72/503 600/22523
7624 Pécs Rókus u. 2 P/4

Brezovics Tímea

tartósan távol
72/503 600/
7624 Pécs Rókus u. 2 P/4

Cselényi Ferenc

ügyvivő szakértő
72/503 600/22539
7624 Pécs Rókus u. 2 P/4

Dránovits Klára

ügyvivő szakértő
tartósan távol
72/503 600/22540
7624 Pécs Rókus u. 2 P/4

Kovács-Máthé Lívia

ügyvivő szakértő
tartósan távol
72/503 600/
7624 Pécs Rókus u. 2 P/4

Porkoláb-Tóth Erika

ügyvivő szakértő
72/503 600/22540
7624 Pécs Rókus u. 2 P/4

Szentgyörgyi Krisztina

igazgatási ügyintéző
72/503 600/22560
7624 Pécs Rókus u. 2 P/4

Dr. habil. Vámosi Tamás PhD

egyetemi docens
oktatási intézetigazgató-helyettes
72/503 600/22536
7624 Pécs Rókus u. 2 P/4

Felnőttképzési és Képességfejlesztési Tanszék

7624 Pécs Rókus u. 2 P/4

Tanszékvezető:

Prof. dr. Héjj Andreas
egyetemi tanár

andreas.hejj@pte.hu
72/503 600/22544

A Tanszék munkatársai

Könyvtár és Információtudományi Tanszék

7624 Pécs Rókus u. 2 P/4

Tanszékvezető:

Dr. habil. Varga Katalin habilitált doktor
egyetemi docens

varga.katalin3@pte.hu
72/503 600/22548

A Tanszék munkatársai

Művelődéstudományi
Tanszék

7624 Pécs Rókus u. 2 P/4

Tanszékvezető: 

Dr. habil. Várnagy Péter habilitált doktor
egyetemi docens

varnagy.peter@pte.hu
72/503 600/22528

A Tanszék munkatársai

Hírek, Események

Tudásmenedzsment

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 
Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet periodikája 

Szerkesztő bizottság: elnök: Krisztián Béla, címzetes egyetemi tanár; felelős szerkesztő: Bodó László. Tagok: Agárdi Péter professzor emeritus, Kleisz Teréz egyetemi docens, Koller Inez egyetemi adjunktus, Koltai Zsuzsa egyetemi adjunktus, Mészárosné Szentirányi Zita okl. könyvtáros, könyvtárvezető, Oroszi Sándor professzor emeritus, Vámosi Tamás egyetemi docens, Zádori Iván egyetemi docens

Kiadja a PTE BTK
Felelős kiadó: a kar dékánja

Tovább

PTE BTK - HUMÁN FEJLESZTÉSI ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET