Dr. Albert NoémiDr. Albert Noémi

adjunktus
+36301439860
72/503 600/64011
A 546
Fogadóórák / Office hours

Kedd: 11:00 - 12:00

Csütörtök, Péntek: 09:00 - 10:00

 

Tuesday: 11.00 - 12.00

Thursday, Friday: 9.00 - 10.00

Albert Noémi 2017 őszétől tanít a PTE BTK Anglisztika Intézetének Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszékén. Irodalom- és kultúrtörténeti, illetve kortárs irodalmi kurzusain kívül bevezető kurzusokat is tart. Szűkebb értelemben vett kutatási területe a kortárs brit irodalomra, illetve kortárs elméletek és irányzatok vizsgálatára fókuszál, de emellett sokat foglalkozik modern és posztmodern brit és ír szerzőkkel és munkáikkal is. Egyetemi tanulmányait a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán kezdte, itt szerzett BA diplomát, és ezt követően felvételizett a PTE Anglisztika szakára.

Doktoris évei alatt több ösztöndíj nyertese volt, amelyeknek köszönhetően néhány tanulmányúton vett részt. 2017-ben a Campus Mundi ösztöndíjt nyerte el, a 2019/2020-as tanévben pedig az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasa volt. Kutatómunkát végzett Bécsben, Izraelben, Skóciában, illetve Londonban.

Rendszeresen részt vesz hazai és külföldi konferenciákon. Magyar és angol nyelvű tanulmányai, illetve szakfordításai konferenciakötetekben, hazai és nemzetközi folyóiratokban jelentek meg, mint például a Literatura, a Közelítések, a HJEAS vagy az Anafora. Mentoroktatóként is tevékenykedik, a havi rendszerességgel megrendezett angol nyelvű filmklub társszervezője. Az angol mellett román nyelvből tett felsőfokú, finnből pedig középfokú nyelvvizsgát.

Noémi Albert started teaching at the Institute of English Studies, Department of English Literatures and Cultures in 2017. Besides courses in literary and cultural history, contemporary British literature, she also teaches introductory courses of various kinds, all focusing on aspects of literature. Her primary area of research is contemporary British literature and an investigation of contemporary theories and trends, but she also engages in work with Modernist and Postmodernist British and Irish authors and their works. She completed her BA studies at Babeș-Bolyai University, Faculty of Humanities, Romania, after which she applied to study at the University of Pécs.

During her doctoral years, she was the recipient of various grants, such as Campus Mundi in 2017, or ÚNKP (New National Excellence Program) in 2019/2020. These grants gave her the opportunity to conduct research in Vienna, London, Israel, and Scotland.

She regularly participates in national and international conferences. Her Hungarian and English-language papers and translations appeared in various conference proceedings and national and international journals, such as Literatura, Közelítések, HJEAS or Anafora. As a mentor teacher, she is one of the co-organisers of a monthly English-language film club. Besides English, she has a language certificate in Romanian and Finnish.

 

Publikációs lista