Dr. habil. Maczelka Csaba PhDDr. habil. Maczelka Csaba PhD

egyetemi docens
+36303630751
72/503 600/24904, 64029
A 546

Maczelka Csaba irodalomtörténész, mű- és szakfordító. Fő kutatási területei a kora újkori angol irodalomtörténet, az utópikus irodalom és újabban a digitális bölcsészet. A régi magyar irodalomtörténet és a korai angol-magyar kapcsolattörténet területét is behatóan tanulmányozta. Az Anglisztika Intézetnél bevezető olvasási gyakorlatokat, valamint irodalomtörténettel, digitális irodalomtudománnyal és kutatásmódszertannal kapcsolatos órákat tart. A digitális bölcsészettel foglalkozó BA és MA kurzusok tantárgyfelelőse, az Intézet TDK-felelőse.

2019-ben hiánypótló magyar monográfiát adott ki a kora újkori angol utópiák történetéről (A kora újkori angol utópiák története, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2019). A kötet elnyerte az „Év könyve” díjat a nagymúltú Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadónál. 2020-ban a Napkút Kiadó Unitext sorozatában jelent meg magyar nyelvű kézikönyve Thomas More Utópiájához (Egy ember az örökkévalóságnak: Thomas More - Az Utópia előzményei és közege, Napkút, Budapest, 2020), amely pályaképpel, értelmezési fogódzókkal és a korábbi magyar kiadásokból kihagyott paratextuális elemekkel segíti More remekművének magyar olvasóit. Számos cikket, recenziót és fordítást publikált szerkesztett kötetekben és folyóiratokban (1749.hu, Anachronist, ANQ, Digitális Bölcsészet, Erdélyi Múzeum, Helikon, Kellék, Korunk, Nagyvilág, Slavonica). A Focus: Papers in English Literary and Cultural Studies folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.

Intézeti TDK-felelős

Csaba Maczelka is a literary historian and translator. His main research areas are early modern English literature, utopian studies, and, more recently, digital humanities. He is also trained in the history of early Hungarian literature and early English-Hungarian relations. At the Institute, he teaches introductory reading classes, as well as classes in literary history, digital literary studies, and research methods. He is the administrator of the BA and MA courses in the field of digital humanities and the TDK administrator of the Institute.

​​​​​He published a Hungarian monograph on the history of early modern English utopias (A kora újkori angol utópiák története, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2019), which received the book of the year award from the prestigious publishing house Erdélyi Múzeum-Egyesület. In 2020 he published a Hungarian handbook for Thomas More’s Utopia, offering interpretative guidelines and previously unavailable paratextual material for Hungarian readers of More’s masterpiece. He published numerous articles, reviews and translations in edited volumes and journals (1749.hu, Anachronist, ANQ, Digitális Bölcsészet, Erdélyi Múzeum, Helikon, Kellék, Korunk, Nagyvilág, Slavonica). He is a member of the editorial board of Focus: Papers in English Literary and Cultural Studies.

 

Publikációs lista