Kvéder BenceKvéder Bence

tanársegéd
30/3618363
72/503-600/64008
A 543
Személy leírása

Kvéder Bence 2019-ben kezdte meg oktatói munkáját az Anglisztika Intézetnél. Az általa tartott kurzusok olyan, bevezető jellegű BA szemináriumok, melyek az angol nyelvű irodalmi szövegek olvasásának általános kérdéseivel és gyakorlatával, angol irodalomelmélettel és kritikai kultúrakutatással, valamint az Amerikai Egyesült Államok XIX. századi irodalmával és kultúrájával foglalkoznak. Fő érdeklődési területe a késő XIX. és XX. századi ír dráma, különös tekintettel annak modernista és poszt-koloniális aspektusaira. Elsődleges kutatási témája George Bernard Shaw drámaírói hagyatéka. BA szintű egyetemi tanulmányait (2016) és a mesterképzést (2018) egyaránt a Pécsi Tudományegyetem anglisztika szakán végezte el. Az angol mellett német nyelvből rendelkezik nyelvvizsgával.

Rendszeresen részt vesz országos és nemzetközi konferenciákon, emellett magyar és angol nyelvű tanulmányai és recenziói, valamint fordításai olyan folyóiratokban jelennek meg, mint a FOCUS, a The AnaChronisT, a Filológiai Közlöny, a Literatura és a Műhely. A Kontaktzónák című konferenciakötet (2019) társszerkesztője. 2022 áprilisában elnyerte az Ír Nagykövetség ösztöndíját (Irish Embassy Bursary).

egyetemi tanársegéd, doktorandusz