Kvéder BenceKvéder Bence

tanársegéd
30/3618363
72/503-600/64008
A 543

Kvéder Bence 2019-ben kezdte meg oktatói munkáját az Anglisztika Intézetnél. Az általa tartott kurzusok olyan, bevezető jellegű BA szemináriumok, melyek az angol nyelvű irodalmi szövegek olvasásának általános kérdéseivel és gyakorlatával, angol irodalomelmélettel és kritikai kultúrakutatással, valamint az Amerikai Egyesült Államok XIX. századi irodalmával és kultúrájával foglalkoznak. Fő érdeklődési területe a késő XIX. és XX. századi ír dráma, különös tekintettel annak modernista és poszt-koloniális aspektusaira. Elsődleges kutatási témája George Bernard Shaw drámaírói hagyatéka. BA szintű egyetemi tanulmányait (2016) és a mesterképzést (2018) egyaránt a Pécsi Tudományegyetem anglisztika szakán végezte el. Az angol mellett német nyelvből rendelkezik nyelvvizsgával.

Rendszeresen részt vesz országos és nemzetközi konferenciákon, emellett magyar és angol nyelvű tanulmányai és recenziói, valamint fordításai olyan folyóiratokban jelennek meg, mint a FOCUS, a The AnaChronisT, a Filológiai Közlöny, a Literatura és a Műhely. A Kontaktzónák című konferenciakötet (2019) társszerkesztője. 2022 áprilisában elnyerte az Ír Nagykövetség ösztöndíját (Irish Embassy Bursary).

egyetemi tanársegéd, doktorandusz

Bence Kvéder started teaching at the Institute of English Studies in 2019. The courses taught by him include introductory B.A. seminars aimed at the general issues and practices of reading English-language literary texts, the study of English literary theory and cultural criticism, as well as nineteenth-century American literature and culture. His main field of interest is late nineteenth- and twentieth-century Irish drama, with a special focus on Modernist and post-colonial aspects. His primary area of research is George Bernard Shaw’s plays. He completed both his B.A. (2016) and his M.A. studies (2018) at the University of Pécs. Besides English, he has a language certificate in German.

He regularly participates in national and international conferences, and he published Hungarian and English-language articles and reviews, as well as translations in journals and periodicals like FOCUS, The AnaChronisT, Filológiai Közlöny, Literatura, and Műhely.  He was co-editor of the volume of conference proceedings Kontaktzónák (2019). He was the recipient of the Irish Embassy Bursary in April 2022.