Dr. habil. Sári László PhDDr. habil. Sári László PhD

egyetemi docens
+36303637417
72/503 600/24322, 64031
A 542
Fogadóórák / Office hours

Hétfő: 8:00 -10:00

vagy egyeztetés alapján

Monday: 8.00 - 10.00

or by appointment

Sári B. László irodalomtörténész, kritikus, fordító. Szűkebb kutatási területei a kortárs amerikai próza és a kritikai kultúrakutatás. Az Anglisztika Intézetben jellemzően irodalom- és kultúraelméleti, amerikai prózával foglalkozó, brit filmtörténeti és szakfordítói kurzusokat tanít, az amerikanisztika mesterszak szakfelelősi teendőit látja el, illetve az angol nyelvű doktori alprogram vezetője. 2009/2010-ben Fulbright-ösztöndíjjal az Egyesült Államokban folytatott kutatásokat Providence-ban (RI). Az 1749.hu világirodalmi folyóirat szerkesztőbizottsági tagja és állandó szerzője.

Írásai a Jelenkor, az Irodalomtörténeti közlemények, a Literatúra, az Alföld, a Helikon: Irodalomtudományi szemle hasábjain, illetve magyar és angol nyelvű folyóiratokban és tanulmánykötetekben jelentek meg. Eddig három önálló kötetet publikált: A hattyú és a görény: kritikai vázlatok irodalomra és politikára (Budapest: Kalligram Kiadó, 2006); „Joe csikorgó fogsora vagyok”: Vázlat a kortárs amerikai minimalista prózáról (Debrecen: Debrecen UP, 2014); Mi jön a posztmodernre? Változatok a posztmodern utáni amerikai fikciós prózára (Budapest: Balassi Kiadó, 2021). Utóbbi monográfiája 2022-ben elnyerte az MTA ITI Modern Magyar Irodalmi Osztályának Erdődy Edit-díját, a PTE BTK-n pedig „Az év publikációja” díjat „bölcsészettudományi könyv” kategóriában.

2023-ben munkásságáért Országh László-díjban részesült.

amerikanisztika MA-szakfelelős, PhD-alprogram vezetője

László Sári B. is a literary historian, a freelance literary critic and a translator. His areas of expertise comprise contemporary American fiction and cultural studies. At the institute, he teaches literary and cultural theory, American fiction and American Studies, British film history and translation. He is the manager of the MA program in American Studies and the PhD program in English, Irish and American Literatures. He serves as a member of the editorial board for 1749.hu, the Hungarian online journal for world literatures. He was a Fulbright Scholar to the University of Rhode Island in 2009/2010.

His scholarly work appeared in Hungarian and English journals and collections of essays. To date, he published three monographs in Hungarian: A hattyú és a görény: kritikai vázlatok irodalomra és politikára (Budapest: Kalligram Kiadó, 2006) [The Swan and the Polecat: The Relationship between Literature and Politics in the Kádár-regime]; „Joe csikorgó fogsora vagyok”: Vázlat a kortárs amerikai minimalista prózáról (Debrecen: Debrecen UP, 2014) [„I am Joe”s Grinding Teeth”: An outline of Contemporary American Minimalist Fiction]; Mi jön a posztmodernre? Változatok a posztmodern utáni amerikai fikciós prózára (Budapest: Balassi Kiadó, 2021) [What Takes Over Postmodernism? Variations on American Fiction After the Postmodern]. His latest book received the Erdődy Edit Prize of the Institute of Literary Studies at the Hungarian Academy of Sciences, and the „Publication of the Year” award in the humanities at the Faculty of Humanities and Social Sciences at the University of Pécs.

In 2023, he received the Országh László Award.

 

Publikációs lista