Gólya-hír


Dékáni köszöntő

Dr. Bene Krisztián dékánKedves Gólyák! 

Sok szeretettel üdvözlöm Önöket a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon! 

A Pécsi Tudományegyetemre történő felvételükkel egy új szakasz kezdődött az életükben. Maguk mögött hagyták a középiskolás éveket, gyakran szülőhelyüket is, hogy álmaikat követve Karunk falai között szerezzenek új tudást, amely egész életükben el fogja kísérni Önöket. Ez egy nagy lépés volt mindannyiuk életében, hiszen egy korábban ismeretlen világ kapuja nyílt meg a sikeres felvételivel, amely egyszerre vonzó és ismeretlenségéből fakadóan némiképp talán félelmetes is. 

Szeretném megnyugtatni Önöket, hogy kiváló döntést hoztak, amikor bennünket választottak. A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar és Pécs városa sok közös tulajdonsággal rendelkezik, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy a tudományokkal való megismerkedés helyszínei legyenek. Igen komoly történelmi múlttal rendelkeznek, amelyben komoly szerepet játszott a tudományok művelése és oktatása. Viszonylag nagy kiterjedésűek, amely széles körű tanulási és kikapcsolódási lehetőséget biztosít, ugyanakkor nem annyira nagyok, hogy személytelenné válva elveszítsék benne egyéniségüket és társas kapcsolataikat. Mindennek eredményeképpen az itt töltött évek során családias és összetartó közösségben lesz módjuk nem csupán a választott szakterületükben való elmélyülésre, hanem az egyetemista lét kínálta szórakozási és kikapcsolódási lehetőségek megélésére is. 

Tekintettel arra, hogy Karunkon több mint 350 képzés elérhető, a következő évek során folyamatosan gyarapodó tapasztalataikra alapozva eldönthetik, hogy milyen területen fejlesztik tudásukat és kompetenciájukat, amelyben a Kar oktatói és adminisztratív munkatársai végig a partnereik lesznek. Bízom benne, hogy az intézményünkben Önök előtt álló három, öt vagy több év hasznosan és élményekkel gazdagon fog telni. Ehhez az időszakhoz munkatársaim nevében is jó munkát, kitartást és sok sikert kívánok!

Dr. Bene Krisztián
dékán

Tanulmányi információk

A félévkezdés teendői

Más intézményben, karon, szakon teljesített tanulmányok elismerése, befogadása

Tudnivalók költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók számára

GY.I.K.

Kit keressek?

Tantervek, a tanulmányok menete BA képzésben részt vevők számára

Út az oklevél megszerzéséhez BA képzésben részt vevő hallgatók számára

Szakosodási információk BA hallgatók számára

Nappali BA tantervek

Levelező BA tantervek

Idegennyelvi követelmények

Tantervek, a tanulmányok menete MA képzésben részt vevők számára

Út az oklevél megszerzéséhez MA képzésben részt vevő hallgatók számára

Szakosodási információk MA hallgatók számára

Nappali MA tantervek

Levelező MA tantervek

Idegennyelvi követelmények

Tantervek, a tanulmányok menete Osztatlan tanárképzésben részt vevők számára

Út az oklevél megszerzéséhez Osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatók számára

Nappali osztatlan tanári tantervek

Idegennyelvi követelmények

Tantervek, a tanulmányok menete (rövid ciklusú) Tanári mesterképzésben részt vevők számára (levelező)

Út az oklevél megszerzéséhez rövid ciklusú Tanári mesterképzésben részt vevő hallgatók számára

Rövid ciklusú Tanári MA tantervek

Idegennyelvi követelmények

Tantervek, a tanulmányok menete szakirányú továbbképzésben, pedagógus szakvizsga képzésben  részt vevők számára (posztgraduális)

Pedagógus szakvizsgával záródó képzések tantervei

Szakirányú továbbképzések tantervei

Idegennyelvi követelmények

Szabályzatok

Kari szabályzatok

Dékáni utasítások

Doktori szabályzatok

Egyetemi szabályzatok