Ókortörténeti Doktori Program

INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA, ÓKORTÖRTÉNETI PROGRAM:

A KÁRPÁT-MEDENCE ÉS AZ ANTIK VILÁG NÉPEINEK TÖRTÉNETE, KULTÚRÁJA ÉS KAPCSOLATAIK AZ ÓKORBAN

 

A doktori képzés célja és feladata az antik világ és azon belül a Kárpát-medence és népei történetének, anyagi és szellemi kultúrájának az összes rendelkezésre álló forrás alapján való vizsgálata és elemzése révén feltárni, elemezni, bemutatni a helyi, regionális és nagy területekre jellemző sajátságokat, a népek és kultúrák tér- és időbeli kapcsolatait, és ezáltal - a hazai és a nemzetközi kutatások messzemenő figyelembevételével - új eredményekre sarkallni a doktori iskola résztvevőit.

A képzés témakörei:

  • Az ős- és ókori világ története és kultúrái
  • Az ős- és ókori világ társadalomtörténete
  • Az ős- és ókori világ gazdaságtörténete
  • Az ős- és ókori világ szellemi kultúrája
  • A Kárpát-medence népeinek története, kultúrái
  • A Kárpát-medence népeinek társadalomtörténete
  • A Kárpát-medence népeinek gazdaságtörténete
  • A Kárpát-medence népeinek szellemi kultúrája

Témavezetők:

Történettudományi Intézet

H-7624 Pécs, Rókus u. 2.    +36-72-501-500    hegedus.katalin@pte.hu