Régészet alapszak (magyar vagy angol nyelven)


Képzési idő
6 félév
Munkarend
Nappali, Levelező

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Az alapképzésekről általában

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).


A jelentkezés feltétele

 • legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • az érettségivel rendelkezők (ha a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt szereztek érettségit, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
 • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik újabb alapképzést szeretnének elvégezni. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS  LEHETSÉGES. Bővebben a   diplomás pontszámításról ITT!

 

TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉST JAVASOLJUK!

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

A pezsgő szellemi és kulturális életéről ismert, római alapokra épült baranyai városban a régmúlt mindennapjai iránt érdeklődő hallgatókat keresünk, akiknek nem hasztalan időtöltés régi tárgyak és iratok vizsgálata. Feltárul számukra az őskori, ókori és középkori világ mindennapjainak sokszínűsége (hadsereg, kézművesség, misztikus vallási képzetek). Természetesen az ecset és az ásó használata mellett a legújabb technikák alkalmazását is elsajátíthatod.


 

Képzés célja

régészet alapszakos bölcsészek képzése, akik a régészet általános ismeretanyagából és két általuk választott szakterületből jó felkészültséggel rendelkeznek, képesek az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. Jártasak a magyar és idegen nyelvű szakirodalomban. Alkalmasak szakmai irányítás alatt régészeti terepi és egyéb örökségvédelmi feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Szeretnéd kezedbe fogni a történelmet? Szeretnél te magad is történelmet írni tárgyak, régészeti leletek és lelőhelyek segítségével? A kutatót a tudományos módszertan ismerete választja el az érdeklődőtől. Tanulj te is a Pécsi Tudományegyetem Régészet BA és MA képzésén, képezd magad kutatóvá!  A Régészet Tanszéken nagyon jó társaság, családias közösség vár, ahol van idő és lehetőség a tudományos elmélyedésre, sok-sok régészeti terepmunkára, kirándulásokra, közös beszélgetésekre, minden hallgató egyéni fejlesztésére. Tudományos igényességgel ismerjük meg az őskori, ókori és középkori világ mindennapjait, megtanuljuk értelmezni mindazt, amit egy régészeti korú tárgy mondhat nekünk. Régészdiplomával elsősorban a múzeumi szférában, egyetemeken, kutatóintézetekben, és bármely kulturális területen el lehet elhelyezkedni. 

Képzés nyelve: Angol, Magyar

Képzési forma: Nappali, Levelező

Költségtérítés összege: NK: 300.000 Ft / félév (magyar nyelvű képzés) LK: 250.000 Ft / félév (magyar nyelvű képzés) angol nyelvű állami ösztöndíjas képzés: 150.000 Ft/félév idegennyelvi hozzájárulás angol nyelvű önköltséges képzés: 300.000 Ft + 150.000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulás

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: régészet alapszakos bölcsész

Képzési jellemzők:

Az angol nyelvű képzést csak nappali munkarendben hirdetjük.

 

Foglalkozások gyakorisága

 • nappali munkarendben naponta
 • levelező munkarendben kéthetente péntek-szombat

Minor szakként felvehető!

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok

 • szakterületi képzés
 • belső specializáció

IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.

Az angol nyelvű képzésben oklevelet szerzők az oklevélszerzés idegennyelvi követelményeit teljesítik.


A régészet pécsi műhelyére vonatkozó további információkat illetően a tanszéki honlapról (regeszet.btk.pte.hu) lehet tájékozódni.


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK MESTERKÉPZÉSEIBE

a) Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • régészet MA
 • dokumentumfilm-rendező művészet MA

b) Egyéb mesterszakjainkra a megfelelést kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgáltatni.Főbb témakörök:

A képzéshez kapcsolódó bölcsészettudományi, társadalomtudományi ismeretek 26-42 kredit

 • általános alapozó ismeretek (latin nyelv, filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, történelemtudomány): 16-32 kredit,
 • más tudományterületek ismeretei 10 kredit
 • régészeti szakmai ismeretek: 100-150 kredit
  • szakmai alapozó és módszertani tárgyak (bevezetés a régészet különböző területeibe, régészetmódszertan, a régészet természettudományos módszerei, a régészettel rokon területek ismeretei) 30-60 kredit
 • tereptan és terepmunka (évenként legalább két hét ásatási gyakorlat) 6-12 kredit
 • muzeológia 4-8 kredit
 • egyes régészeti szakterületekhez kapcsolódó ismeretek (két választott szakterület) 60-70 kredit

A képző intézmény által ajánlott szakterület lehet: őskori régészet, antik régészet, római régészet, késő antik régészet, kora keresztény régészet, Barbaricum régészete, népvándorlás kori régészet, magyar őstörténet, bizánci régészet, egyházrégészet, középkori régészet, a középkori Közel-Kelet régészete, az ókori Elő-Ázsia régészete, az eurázsiai térség régészete, Ázsia régészete, archaeometria, roncsolásmentes régészet.


SZAKMAI GYAKORLAT

A szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény által kijelölt területen tanévenként legalább két hét ásatási gyakorlat. A szakmai gyakorlat keretében az régészeti tereptani és ásatási ismeretek közvetítésére kerül sor.

A szakmai gyakorlat különböző korszakú, elsősorban a választott szakterületekhez kapcsolódó régészeti lelőhelyeken történik. Az interdiszciplináris szemléletű gyakorlati képzés során a hallgatók legújabb módszerekkel és műszerekkel ismerkednek meg. A szakmai gyakorlaton – projektorientált képzési struktúrával – a feldolgozás módszertanát is megismerik.Ösztöndíjak:

Tanszékünk az Erasmus programon keresztül fenntartott kapcsolatok révén több lehetőséget is kínál a külföldi tanulmányok folytatására a testvérintézményekben, Törökországban (Isztambul, Bursza), vagy Közép-Európában (Bécs, Münster, Zágráb, Kolozsvár).Felvételi irányszám: 5<15 fő

Felvételi követelmények: középszintű szintű érettségi vizsga

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak

történelem (kötelező)

ÉS

angol nyelv vagy földrajz vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv

Előző évek ponthatárai

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 2022

ANA

392

243

260

286

347

352

368

354

343

344 344

ANK

240

240

260

286

360

360

403

n.i.

280

280 280

ALA

 

 

 

 

 

 

340

398

388

340 340

ALK

 

 

 

 

 

 

280

328

280

280 280


Elhelyezkedési területek

Tipikus munkahely

 • egyetem, múzeum, könyvtár, kutatóintézetek, szakértői háttérintézmények, régészeti feltárások, városüzemeltetés, minisztériumok, államigazgatás.

Tipikus munkakör

 • oktató, szakügyintéző, tudományos munkatárs, régészeti szakértő, örökségvédelmi szakértő, régésztechnikus.

Az itt szerzett diplomával elsősorban múzeumi szférában, egyetemeken, kutatóintézetekben, egyéb kulturális területen adódnak elhelyezkedési lehetőségek, azonban a régészeti örökség fokozott európai védelmének köszönhetően egyre több munkát kínálnak a fiatal pályakezdőknek különböző régészeti feltárásokra és feldolgozásokra szakosodott hazai és külföldi cégek is. A kutatás iránt elkötelezett hallgatók számára pedig a BA és MA tanulmányok után PhD (doktori) képzés lehetősége is adott.

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Történettudományi Intézet

Régészet Tanszék

7624 Pécs, Rókus u. 2. M épület

Tanszéki honlap
Tanszéki e-mail: nagy.levente@pte.hu