Történelemtanítás

 

Köszöntjük a történelemdidaktikai tantárgycsoport oldalán!

 

TANTÁRGYAINK

Javaslatok az összefüggő egyéni gyakorlathoz

történelem tantárgyból

 

 

A gyakorlat helyszínének kiválasztása

A mentornak és a hallgatónak érdemes jobban megismerni egymást, mielőtt elköteleződnének. Ennek eszköze lehet, hogy a hallgató hospitál a mentornál, és órát tart a mentor jelenlétében. Vajon a hallgató tudása, tanári habitusa alkalmassá teszi arra, hogy az adott iskolában, osztályban sikeresen teljesítse a gyakorlatot? Vajon a mentor tanítási stílusa, a mentorálásra vonatkozó elképzelései rokonszenvesek a hallgató számára?

Önállóság a gyakorlat során

Ez a gyakorlattípus közvetlenül megelőzi a rendes tanári működést, ezért kívánatos, hogy a hallgató nagyobb önállóságot élvezzen, mint korábban a gyakorlóiskolában.

  • Folyamatosan, hosszú ideig (akár az egész tanév során) tanítsa csoportját, hogy lehetősége legyen tartósabb együttműködésre és mélyebb kapcsolat kialakítására a diákokkal. A csoport óráit ne osszák föl a mentor és a hallgató, illetve több hallgató között, mert ez nehezíti a tanítást és az önálló felelősségvállalást.  
  • A kezdeti időszakot követően előzetes kontroll nélkül készítse elő a tanítási órákat, és önállóan határozza meg az óra ismeretanyagát, a felhasználandó médiumokat (forrásokat), munkaformákat és módszereket a tanterv és a közösen kidolgozott tanmenet keretei között. Kapjon közvetlen hozzáférést a digitális tanulási terekhez.
  • A mentor fokozatosan csökkenő arányban látogassa a hallgató óráit, éves szinten kb. 50%-ban. Alapvető követelmény, hogy – az életet vagy testi épséget fenyegető helyzetek kivételével – ne avatkozzon be az óra menetébe.

 

A hallgatók terhelése

  • Az iskolában töltött idő – ide értve a tanórán kívüli programok előkészítésére fordított otthoni időt is – ne haladja meg a heti 20 órát, hogy a hallgatónak legyen elegendő ideje felkészülni a tanítási órákra, foglalkozásokra. 
  • Szakszerű helyettesítés csak elegendő felkészülési idő biztosítása mellett, a hetente és szakonként maximum négy tanítási órányi időkereten belül várható el a hallgatótól.

A gyakorlat rendjét a PTE Tanárképző Központja által közzétett dokumentumok szabályozzák (https://tanarkepzokozpont.pte.hu/hu/vezeto-es-mentortanaroknak), a fenti javaslatok az ott nem részletezett kérdésekre vonatkoznak.

Pécs, 2024. február 5.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Dr. Gyertyánfy András     

 

A dokumentum letölthető ITT

OKTATÓINK

DOKTORI TANULMÁNYOK

Történelemdidaktikai témákban doktori tanulmányok folytathatóak a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskolában. Témavezető: Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes professor emerita

PUBLIKÁCIÓ TEVÉKENYSÉGEINKRŐL

Bánkuti Gábor – Dévényi Anna – Gőzsy Zoltán – Gyertyánfy András – Rédli Mátyás: A történelemtanítás megújítását szolgáló innovációk a PTE BTK Történettudományi Intézetében. In: Kojanitz László (szerk.): Korszerű történelemoktatás - Új utak és megoldások. Belvedere Meridionale, Szeged, 2023, 33-42.

 

EGYETEMI JEGYZETEK

HASZNOS LINKEK

Történettudományi Intézet

H-7624 Pécs, Rókus u. 2.    +36-72-501-500    hegedus.katalin@pte.hu