Tudásmenedzsment Periodika

Címlap

Impresszum

Tudásmenedzsment
Társadalom-és művelődéstudományi periodika

(2013-tól csak elektronikusan jelenik meg!)

 

A szerkesztőbizottság tagjai:

Felelős szerkesztő:

Dr. Koltai Zsuzsa PhD

adjunktus, PTE BTK HFMI, Művelődéstudományi Tanszék

 

Technikai szerkesztő, titkár:

Kovács Edina

tanársegéd, PTE BTK HFMI, Könyvtár és Információtudományi Tanszék

 

Szerkesztőbizottság:

dr. habil Agárdi Péter CSc

professor emeritus, PTE BTK

 

Prof. dr. Héjj Andreas PhD

tanszékvezető, egyetemi tanár, PTE BTK HFMI, Felnőttképzési és Képességfejlesztési Tanszék

 

dr. habil Huszár Zoltán PhD

intézetigazgató, egyetemi docens, PTE BTK HFMI

 

dr. Kleisz Teréz PhD

címzetes egyetemi tanár, PTE BTK

 

dr. Koller Inez PhD

adjunktus, PTE BTK HFMI, Művelődéstudományi Tanszék

 

dr. habil Németh Balázs PhD

egyetemi docens, PTE BTK HFMI, Felnőttképzési és Képességfejlesztési Tanszék

 

Prof. dr. Oroszi Sándor CSc

professor emeritus, PTE BTK

 

dr. habil Varga Katalin PhD

tanszékvezető, egyetemi docens, PTE BTK HFMI, Könyvtár és Információtudományi Tanszék

 

dr. habil Vámosi Tamás PhD

egyetemi docens, PTE BTK HFMI, Felnőttképzési és Képességfejlesztési Tanszék

 

dr. habil Várnagy Péter PhD

tanszékvezető, egyetemi docens, PTE BTK HFMI, Művelődéstudományi Tanszék

 

dr. habil Zádori Iván PhD

külügyi és kapcsolati dékánhelyettes, egyetemi docens, PTE KPVK

 

A szerkesztőség címe:

Tudásmenedzsment, PTE BTK HFMI, 7624 Pécs, Rókus utca 2. P/4.

 

Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézete

Kiadó székhelye: PTE BTK HFMI, 7624 Pécs, Rókus utca 2. P/4.

Felelős kiadó: Prof. Dr. Heidl György, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánja

 

ISSN 1586-0698 (Nyomtatott)

ISSN 2732-169X (Online)

 

A Tudásmenedzsment folyóirat szerkesztősége a bölcsészet-és társadalomtudományok területén, az alábbi témakörökben kínál publikációs lehetőséget:

-             közművelődés és kultúraközvetítés

-             közösségszervezés és közösségfejlesztés

-             művelődésszociológia, nevelésszociológia, oktatásszociológia

-             pedagógiai pszichológia, munkalélektan, szervezetpszichológia, művészetpszichológia

-             kultúraelmélet

-             kultúratudományok

-             kulturális politika és kulturális igazgatás

-             kultúra-gazdaságtan

-             oktatáspolitika, -igazgatás, -jog és -gazdaságtan

-             közösségfilozófia, kultúrfilozófia, nevelésfilozófia

-             kultúrtörténet, művelődéstörténet, neveléstörténet

-             neveléstudomány (pedagógia, andragógia, gerontagógia)

-             szakképzés és felnőttképzés

-             humánerőforrás-gazdálkodás és munkaerőpiac

-             az emberi erőforrás gazdálkodás és menedzsment vállalati szintű kutatásai

 

A Tudásmenedzsment folyóirat saját honlapja mellett megjelenik az Open Journal Systems (OJS) rendszerben is. Elérhetőség: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm

A Tudásmenedzsment folyóirat évente kétszer jelenik meg magyar nyelven. A folyóirat évente egyszer idegennyelvű tematikus különszámot jelentet meg (angol/német nyelven). Az idegennyelvű különszám tematikáját a szerkesztőbizottság külön felhívás formájában teszi közzé a folyóirat honlapján.

 

Formai követelmények és egyéb információk:

Kérjük szerzőinket, hogy írásaikat a honlapról letölthető sablon alapján minimum 25 000 és maximum 40 000 karakter terjedelemben készítsék el. A karakterszám szóköz nélkül értendő.

Hivatkozási mód: APA

Kézirat benyújtása: tudasmenedzsment@pte.hu

 

A tanulmányokhoz kapcsolódóan magyar és angol nyelvű absztrakt benyújtását várjuk szerzőinktől a megadott sablon alapján.

A magyar és angol nyelvű absztrakt terjedelme: minimum 1200 karakter, maximum 1500 karakter (szóköz nélkül).

Kérjük szerzőinket, hogy írásaikkal egyidejűleg küldjék meg rövid, magyar és angol nyelvű bemutatkozásukat. (Név, tudományos fokozat, munkakör, intézmény, kutatási terület(ek) vázlatos felsorolása, e-mail cím)

A Tudásmenedzsment folyóiratban kizárólag első közlések jelenthetők meg. 

A folyóiratban való publikálás díjtalan.

 

Bírálati folyamat:

A Tudásmenedzsment folyóirat dupla vak lektorálást követően publikál írásokat. Külső lektort a folyóirat opcionálisan kér fel, a beérkezett írások lektorálása elsősorban a szerkesztőbizottságon belül valósul meg. Az írásokat minden esetben az adott szakterületet jól ismerő szakemberek lektorálják.

A lektori bírálati folyamat egy hónapot vesz igénybe. A szerkesztőség az értékeléseket a lektorok nevének feltüntetése nélkül, elektronikus úton küldi meg a szerzőnek (több szerző esetén csak az első szerzőnek).

A benyújtott írásokat két pozitív bírálat esetén, a szerkesztőbizottság által szükségesnek tartott szerzői módosításokat követően közli a folyóirat. Egy negatív és egy pozitív bírálat esetén a szerkesztőség dönt az írás megjelentetéséről, illetve a szükséges módosításokról. Két negatív bírálat esetén a publikáció megjelentetését elutasítja a folyóirat.

A publikáció szerkesztőbizottság címére történő beküldésével a szerző hozzájárul ahhoz, hogy a szerkesztőbizottság az írást a PTE BTK HFMI Tudásmenedzsment honlapján, az OJS-rendszerben, valamint más, szakmai és tudományos honlapokon (pl. MTMT) egyaránt megjelentesse.

Megjelent számok

Ide kattintva megtalálható a Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet oldalán

Az oldalon/az oldalról közvetlenül elérhető tartalmak szerzői jogvédelem alá tartoznak!