Küldetésnyilatkozat

Varietas delectat.
Cicero

A Pécsi Tudományegyetem küldetésnyilatkozatához csatlakozva a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar az intézményeiben folyó kutatás és tanítás által azon kíván munkálkodni, hogy a régió, Magyarország és az Európai Unió társadalmi, tudományos és gazdasági fejlődéséhez hozzájáruljon és a benne élő emberek személyes jóllétét előmozdítsa. Nemzetközi tudományos beágyazottságunk és nemzetközi diákjaink révén tevékenységünk hatása túlnyúlik a kontinens határain.

Az Egyetem által megfogalmazott átfogó célok eléréséhez a bölcsészettudományoknak, a társadalomtudományok számos ágának és a tanárképzésnek otthont adó Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar egyedi, „humán” módon képes hozzájárulni. Célunk olyan fejlődést támogató környezet megteremtése, amely teret ad a társadalmi felelősségvállaláshoz szükséges bátorságnak, a befogadásnak és nyitottságnak, az újításnak, önkifejezésnek és párbeszédnek, valamint a személyiségfejlődésnek és önmagunk kiteljesítésének.

Céljainkat tanítási és kutatási tevékenységünk sokoldalúságának és sokszínűségének megtartásával, azoknak olyan irányú fejlesztésével kívánjuk elérni, hogy választ adjanak a mindenkori társadalmi kihívásokra. Elő kívánjuk mozdítani a tudományközi párbeszédet, biztosítani kívánjuk a tudását átadni vágyó tanár és az ennek befogadására nyitott diák közti valódi találkozás lehetőségét. Mindenekelőtt pedig példát kívánunk mutatni az egymás iránti tiszteletből, hagyományaink és az azokat megtestesítő elődeink megbecsüléséből, és a következő generációkkal kapcsolatos felelősségvállalásból.

PTE BTK