A Kar vezetése


Prof. dr. Heidl György az MTA doktora/Dsc

egyetemi tanár
dékán
72/503 600/24634, 24697
D101, B 319

Dr. habil. Láng András PhD

egyetemi docens
tudományos és akkreditációs dékánhelyettes
72/503 600/64254
D101, B 308

Dr. Wolosz Robert PhD

egyetemi docens
tanulmányi és diákjóléti dékánhelyettes
72/503 600/64284
D 422

Dr. habil. Bene Krisztián PhD

egyetemi docens
pályázati és beiskolázási dékánhelyettes
64180
D 342