Történet

 • Nagy Lajos király Vilmos püspök közbenjárásával megalapítja Pécsett az első magyar egyetemet

 • II. József császár Pécsre helyezteti a bölcseleti karral is rendelkező Győri Királyi Akadémiát

 • A királyi akadémia visszakerül eredeti székhelyére, Győrbe

 • A líceum épületének tervrajza 1929-ből

  Szepesy Ignác püspök bölcseleti stúdiumot indít, amely a teológiai tanulmányokat megalapozó házi tanfolyamot jelent

 • Mai helyére kerül a Klimó György püspök által nyilvánossá tett és Szepesy Ignác által jelentősen gyarapított püspöki könyvtár

 • Szepesy Ignác püspök megalapítja az Episcopate Lyceum Quinque Ecclesiae-t, a Pécsi Püspöki Jogakadémiát, amelynek részét képezi egy bölcseleti kar is

 • Tanévnyitó (1930)

  A pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem Pécsre kerül

 • A bölcsészeti kar átkerül Szegedre és részben Kolozsvárra

 • Megalakul a Pécsi Pedagógiai Főiskola

 • A Pedagógiai Főiskola felveszi a Pécsi Tanárképző Főiskola nevet

 • A Tanárképző Kar csatlakozik az Állam- és Jogtudományi, illetve a Közgazdaságtudományi Karhoz, az intézmény felveszi a Janus Pannonius Tudományegyetem nevet

 • Elindul az egyetemi képzés a Tanárképző Karon

 • Az országban elsőként a Bölcsészettudományi Karon bevezetik a „tanulmányi egység" alapú képzést, a kreditrendszer elődjét

 • A Tanárképző Kar két részre bomlik, és megalakul az önálló Bölcsészettudományi Kar és a Természettudományi Kar

 • A Janus Pannonius Tudományegyetem, a Pécsi Orvostudományi Egyetem és a szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola egyesülésével létrejön az akkor még kilenckarú Pécsi Tudományegyetem

 • Az országos tendenciákhoz mérten, a Bologna-folyamat eredményeként a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán is elindul a kétszintű képzési rendszer alapképzési és mesterképzési szakokkal

 • A BTK a nemzetköziesítés útjára lép az első idegennyelvű képzés elindításával

 • A Zsolnay-negyed E épületébe költözik a Társadalom- és Médiatudományi Intézet

 • Az osztatlan rendszerű tanárképzés elindulása a karon

 • A Kar Ifjúság úti campusán a D épület átalakításra kerül, így megújul a Tanulmányi Osztály ügyféltere is

 • A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar pécsi képzőhelye a PTE BTK szervezeti egységeként működik tovább Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet (PTE BTK HFMI) néven

 • Kibővül a B épület az Ifjúság úti campuson

 • A Kart augusztus 1-jétől Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karnak hívják