PhD védés | Varga László
Microsoft Teams felületen (online)

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola Politikatudományi Programjának meghívója Varga László Modern ősiség. A politika sajátosságai Indiában című doktori értekezésének nyilvános, online védésére.

A nyilvános védés időpontja és online fóruma: 2021. március 5. péntek 10 óra

Témavezető: Dr. habil. Bretter Erich Zoltán PhD, egyetemi docens, PTE BTK, Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék, a bíráló bizottság elnöke: Prof. Dr. Vargyas Gábor DsC, egyetemi tanár, PTE BTK, Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék

Felkért bírálók:
Dr. Sági Péter PhD, egyetemi tanársegéd, ELTE BTK, Orientalisztikai Intézet, Indológia Tanszék
Dr. Wilhelm Zoltán PhD, egyetemi docens, PTE TTK, Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszéke

Bizottsági tagok: Dr. habil. Farkas Judit PhD, egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék

Dr. Szenkovics Dezső PhD, dékán – egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE, Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Szak

A disszertáció és a tézisek a védés Teams-csoportjában, valamint a doktori.hu oldalon elérhetők.

A csoport Teams linkje:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a81a5a088c07b4c77b19baba3ee405487%40thread.tacv2/conversations?groupId=329dba67-1530-4ae5-af71-ae128e83cf76&tenantId=570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91

 A  védés Teams linkje:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a81a5a088c07b4c77b19baba3ee405487%40thread.tacv2/%25C3%2581ltal%25C3%25A1nos?groupId=329dba67-1530-4ae5-af71-ae128e83cf76&tenantId=570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91

PhD védés