Dr. habil. Juhász Gábor PhDDr. habil. Juhász Gábor PhD

egyetemi docens
+36 30 8929969
72/503 600/23531, 64305
D 325
Személy leírása

Képzettség, szakmai minősítés, tudományos fokozat, habilitáció

2021: Business Coach (szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség, EMCC EQA Senior Practicioner szintű akkreditációval), Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs

2010: Emberi erőforrás-gazdálkodási vezető tanácsadó (minősítési eljárás keretében szerzett szakmai minősítés), Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége, Budapest

2008: Dr. habil. (neveléstudományok), Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs

2004: Európai Unió szakértő (szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség), Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Pécs

2003: Bejegyzett közigazgatási szakértő – oktató – tréner. Szakmai minősítés. Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest

2001: PhD (Dr) (közgazdaságtudomány), Kaposvári Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola, Kaposvár

2000: Emberi erőforrás-gazdálkodási tanácsadó (minősítési eljárás keretében szerzett szakmai minősítés), Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége, Budapest

1997: Általános szociális munkás (főiskolai diploma), Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs

1996: Okleveles Szociálpolitikus (egyetemi diploma), Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs

 

Akadémiai tagság

 • Az MTA IX. Gazdaság-és Jogtudományok Osztály Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság Gazdálkodás az Emberi Erőforrásokkal Albizottság köztestületi tagja
 • Az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága IX. Gazdaság-és Jogtudományok Szakbizottság Szociológiai Munkabizottsága tagja
 • Az MTA VEAB Gazdaság-, Jog és Társadalomtudományi Szakbizottságának tagja
 • Az MTA PAB Agrárökomómiai Szakbizottságának (IV. Szakbizottság Munkabizottsága) tagja

 

Kutatási területek

 • Jóléti gazdaság
 • Szociális gazdaság
 • Vállalati szociálpolitika, munkavállalói jólét
 • Humán kutatás-fejlesztés és innováció
 • Emberi erőforrás-gazdálkodás
 • Szervezetfejlesztés

 

Oktatott tárgyak

Magyar nyelven oktatott tantárgyak:

 • Jóléti és szociális gazdaság
 • Szociálpolitika és gazdaság
 • Munkaerőpiac és foglalkoztatáspolitika
 • Globális kapitalizmus és szociálpolitika
 • Szociális szolgáltatások működtetése
 • Szociális gazdaság
 • A szociális munka szervezeti és szakmai keretei
 • Szakdolgozati kutatószeminárium

Angol nyelven oktatott tantárgyak:

 • Welfare and Social Economy
 • Dilemmas in Social Policy
 • Operation of Social Services
 • Operation of Human Services
 • Social Policy and Economy
 • Human Research in the Non-Profit Sector
 • Globalization
 • Applied Social Economics
 • Thesis Work I.
 • Local Social Policy
 • Project work

 

Szakdolgozati témák

 • Jóléti gazdaság
 • Szociális gazdaság
 • Vállalati szociálpolitika, munkavállalói jólét
 • Szervezeti és munkavállalói reziliencia
 • Munkaerőpiac és foglalkoztatáspolitika

 

MTMT

 

Current job

 • Associate Professor (University of Pécs Faculty of Humanities Institute of Social Relations Department of Community and Social Studies)
 • Head of Department (University of Pécs Faculty of Humanities Institute of Social Relations Department of Community and Social Studies)
 • Head of Research Center (University of Pécs Faculty of Humanities Research Centre for Social Inclusion and Social Economy)

 

Academic qualification

 • Business Coach (University of Pécs, 2021)
 • European Union Studies (University of Pécs, 2004)
 • MA in Social Policy (Janus Pannonius Scientific University, Pécs, 1996)
 • BA in Social Work (Janus Pannonius Scientific University, Pécs, 1997)

 

Scientific degrees

 • Ph.D. in Economics (Kaposvár University – University of Pécs, 2001);
 • Dr. habil. in Pedagogy (University of Pécs, 2008)
   

Qualifications of Professional Bodies

 • Senior Consultant in Human Resource Management (Association of Human Resource Management Consultants, Budapest, 2010)
 • Registered public administration expert - instructor – trainer (Hungarian Institute of Public Administration, Budapest, 2003)
 • Human Resource Management Consultant (Association of Human Resource Management Consultants, Budapest, 2000)
   

Academic membership

 • Member of the General Assembly of the Hungarian Academy of Sciences
 • Member of MTA IX. Commission of Economics and Law Comission of Human Resources
 • Member of MTA PAB IX. Commission of Economics and Law Working Commitee of Sociology
 • Member of MTA VEAB Commission of Economics, Law and Social Science
 • Member of MTA PAB Agro-Economic Comission (IV. Comission Working Commitee)

 

Research areas

 • Welfare economy
 • Social economy
 • Corporate social policy, employee wellbeing
 • Human research, development, and innovation
 • Human resource management
 • Organizational development
   

 

Courses in Hungarian:

 • Welfare and social economy
 • Social policy and economy
 • Labor market and employment policy
 • Global capitalism and social policy
 • Operation of social services
 • Social economy
 • Organizational and professional frameworks of social work
 • Thesis work
   

 

Courses in English:

 • Welfare and social economy
 • Dilemmas in social policy
 • Operation of social services
 • Operation of human services
 • Social policy and economy
 • Human research in the non-profit sector
 • Globalization
 • Applied social economics
 • Thesis work
 • Local social policy

 

Thesis topics

 • Welfare economy
 • Social economy
 • Corporate social policy, employee wellbeing
 • Organizational and employee resiliency
 • Labor market and employment policy