Dr. Maczelka Csaba PhDDr. Maczelka Csaba PhD

egyetemi docens
+36303630751
72/503 600/24904, 64029
A 546
Személy leírása

Maczelka Csaba irodalomtörténész, mű- és szakfordító. Fő kutatási területei a kora újkori angol irodalomtörténet, az utópikus irodalom és újabban a digitális bölcsészet. A régi magyar irodalomtörténet és a korai angol-magyar kapcsolattörténet területét is behatóan tanulmányozta. Az Anglisztika Intézetnél bevezető olvasási gyakorlatokat, valamint irodalomtörténettel, digitális irodalomtudománnyal és kutatásmódszertannal kapcsolatos órákat tart. A digitális bölcsészettel foglalkozó BA és MA kurzusok tantárgyfelelőse, az Intézet TDK-felelőse.

2019-ben hiánypótló magyar monográfiát adott ki a kora újkori angol utópiák történetéről (A kora újkori angol utópiák története, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2019). A kötet elnyerte az „Év könyve” díjat a nagymúltú Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadónál. 2020-ban a Napkút Kiadó Unitext sorozatában jelent meg magyar nyelvű kézikönyve Thomas More Utópiájához (Egy ember az örökkévalóságnak: Thomas More - Az Utópia előzményei és közege, Napkút, Budapest, 2020), amely pályaképpel, értelmezési fogódzókkal és a korábbi magyar kiadásokból kihagyott paratextuális elemekkel segíti More remekművének magyar olvasóit. Számos cikket, recenziót és fordítást publikált szerkesztett kötetekben és folyóiratokban (1749.hu, Anachronist, ANQ, Digitális Bölcsészet, Erdélyi Múzeum, Helikon, Kellék, Korunk, Nagyvilág, Slavonica). A Focus: Papers in English Literary and Cultural Studies folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.

Intézeti TDK-felelős