A befogadó társadalmi környezet erősítése a PTE-n

Fogyatékossággal kapcsolatos tematikájú előadásajánlatok

 

Támogató Szolgálat

A Pécsi Tudományegyetemen közel háromszáz, az Nftv. alapján fogyatékossággal élő hallgató tanul, valamint közel kétszáz megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat Egyetemünk.

A Rektori Kabinet Oktatási Igazgatóságának Támogató Szolgálata a pécsi fogyatékossággal élők segítésére vállalkozó civil partnereivel együttműködésben szeretne hozzájárulni az Egyetemen belül a terület ismertségéhez és az inklúzió növeléséhez. 

A félév során olyan programokat szeretnénk felajánlani, amelyek fókuszában a fogyatékossággal élő emberek állnak.

Minden egyes program egy, az Egyetemen oktatott szakma, vagy tárgy megközelítésében kerül prezentálásra. A társadalmi szemléletformálás általános célkitűzésén túl az adott szakterület szempontjából releváns információkat szeretnénk nyújtani a hallgatóinknak, a jövő dolgozóinak, akik a hétköznapi életük során interakcióba kerülhetnek fogyatékossággal érintett személyekkel, hozzátartozóikkal, vagy az egyenlő elérés elvén kialakított környezettel.

Úgy gondoljuk, hogy magánemberként, de még inkább valamilyen professzió gyakorlójaként fontos, hogy megfelelő információval és attitűddel rendelkezzünk ahhoz, hogy megkönnyítsük a fogyatékossággal élők életét. 

Szeretnénk az Ön együttműködésével egyetemi kurzusok keretein belül találkozni a hallgatókkal. A mellékelt programajánlatokat a Támogató Szolgálat külső partnerei küldték meg számunkra. Reméljük, hogy a megküldött programok könnyen igazíthatóak az Ön által oktatott egyes tárgyakhoz, így gazdagíthatják a tárgy/kurzus tematikáját. A programok leírásánál ajánlást fogalmaztunk meg, de ezek csak irányadók, érdemes a teljes anyagot áttekinteni. 

Amennyiben valamelyik ajánlott program beilleszthető egy-egy kurzus tematikájába a félév során, kérem, jelezze ezt nekünk, a magdali.csaba@pte.hu e-mail címen. A jelzés után összekapcsoljuk az érdeklődő oktatót a program megvalósítójával, az időpont és a felmerülő kérdések tisztázása érdekében. 

A program hozzájárul a Pécsi Tudományegyetem „Érzékeny Egyetem” Koncepciójának célkitűzéseihez, a fogyatékossággal élők társadalmi integrációjához, az Egyetemen történő befogadó magatartás megerősödéséhez.

Pécs, 2024. március 1.

Tisztelettel:                             

Lengvárszky Attila
oktatási igazgató

Magdali Csaba
Támogató Szolgálat vezető

 


 

 

A megváltozott munkaképességűek és fogyatékossággal élők munkaerőpiaci lehetőségei
 

Ajánljuk:
 

 • a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Emberi erőforrás tanácsadó szakos hallgatói számára;

 • a Közgazdaságtudományi Kar Közgazdász emberi erőforrások szakos hallgatói számára.

A Fogd a Kezem Alapítvány Pécsett a fogyatékos emberek foglalkoztatását és szociális ellátását tűzte ki célul, tevékenységüket több évtizede végzik a városban. Munkájuk során komoly tapasztalatot szereztek a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásában, és elhelyezkedésük, foglalkoztatásuk segítésében. Előadásukat ajánlják a jövő menedzsereinek, a HR területen dolgozó munkatársainak.  

Témáik:
 

 • A munkaerőpiac felépítése fejlett gazdasági besorolású országokban, így Magyarországon, azon belül a megváltozott munkaképességűek helyzete és lehetőségei. 
 • Jogszabályi különbségek és különbözőségek a fogyatékkal élők és a megváltozott munkaképességűek között.
 • A fogyatékossággal élők lehetőségei a foglalkoztatásban. Egy civil szervezet tapasztalatai, elvárásai és jó gyakorlatai.
   

Fogd a kezem Alapítvány

 


 

A sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók intézményi ellátása az utazó gyógypedagógusok tevékenységének fókuszával
Az utazó gyógypedagógusi munkafeladat bemutatása az integráció sikeréért
 

Ajánljuk:
 

 • a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar pedagógia és gyógypedagógia szakos hallgatói számára;

 • az Egészségtudományi Kar egészségügyi tanár szakos hallgatói számára;

 • a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (Pécs) óvópedagógus, tanító és gyógypedagógia szakos hallgatói számára;

 • a Művészeti Kar képzőművésztanár, zenetanár szakos hallgatói számára.
  ​​​​

A Pécsi Éltes EGYMI Utazó Gyógypedagógusi Hálózat munkájának bemutatásán keresztül az érdeklődők betekintést és hasznos információkat nyerhetnek a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók ellátásának elméletéről és gyakorlatáról. A sajátos nevelési igény fogalmi körének értelmezésén túl a pécsi utazó gyógypedagógusok pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs munkáját az integráció tükrében tekinti át az előadás. Az utazó gyógypedagógus előadó olyan deklaratív és procedurális tudásokat oszt meg a hallgatókkal, melyek a szakirányú képzési tartalmaikhoz kapcsolódóan hasznos új tudásokká válhatnak. Az óvodai neveléstől kezdődően, a köznevelés rendszerén át a felsőoktatásig vezeti hallgatóit a témaspecifikus megértésért.  A gyermeki sokféleség és a pedagógiai módszertani megújulás szükségességének összefüggéseit is áttekinti az előadó. Szeretettel várjuk az érdeklődő pedagógusjelölt hallgatókat azzal a szándékkal, hogy majdani gyakorlatukban még felkészültebben segíthessék tanítványaik sikeres integrációját.
 

Pécsi Éltes EGYMI Utazó Gyógypedagógusi Hálózat

 


 

Akadálymentes Turizmus
 

Ajánljuk:
 

 • az Egészségtudományi Kar egészségturizmus szervező szakos hallgatói számára;

 • a Közgazdaságtudományi Kar turizmus vendéglátás szakos hallgatói számára;

 • a Műszaki és Informatikai Kar építészmérnök, építőmérnök, építőművész, gépészmérnök, ipari termék- és formatervező mérnök, villamosmérnök szakos hallgatói számára;

 • a Természettudományi Kar földrajz – turizmus szakirányon tanuló hallgatói számára.
  ​​​​​​

Óriási információs hiány van Magyarországon a következő kérdésekről. Mi az, hogy akadálymentes?? Kiknek van szükségük akadálymentesítésre?? Mi a fogyatékossággal élőkkel foglalkozó szervezetek feladata az akadálymentesítésben?  
A beszélgetés kiindulási pontjait adják meg a fenti kérdések. Szerencsénk van a mai online, digitális világgal, hiszen a tájékozódásra rengeteg lehetőség adódik, lévén az információt ma már sokféle módon adhatjuk át. Emellett azonban fontos a szemléletformálás is, hiszen csak akkor segítenek, vagy tartanak fontosnak valamit az emberek, ha életük során valamilyen módon érintetteké válnak ezekben az érzékeny kérdésekben. 
Előadásunk elején interaktív módon rávezetjük a résztvevőket arra, hogy bizony mindenki érintett valamilyen szinten az akadálymentesítésben. 

Kérdésekkel-feleletekkel rögtön bevonjuk a hallgatóságot, megkérve őket, idézzék fel, van-e olyan családtagjuk, barátjuk, aki nem jól hall, nem jól lát, akár szemüveges, nehezebben mozog a lépcsőn, nem látja a kis betűket a boltban, a kisgyermeke nem éri el a magasabban elhelyezett dolgokat… ha más nem, a nagymama vagy egy kis unokaöcs biztosan eszükbe jut. Máris érintettek lettek. 

Ezt követően egy 2 perces történettel irányítjuk a figyelmet arra, hogy mi is az az akadálymentes turizmus. A story-t egy fogyatékossággal élő egyesületi tagunk fogja élőben, nagyon röviden, laza, kötetlen, de ráébresztő/megdöbbentő formában elmesélni.

Az Egészségtudományi Kar hallgatói számára a story az egészségturizmusról és a szenior turizmus akadályairól fog szólni.

Majd hozunk jó és rossz példákat az Akadálymentes Pécs adatbázisunkból (Akadálymentes Pécs | People First), mesélünk (vagy ha van rá mód levetítünk egy rövid kisfilmet) az Akadálymentes Turizmus Napjáról (Főoldal - Akadálymentes Nap - Orfű (akadalymentesnap.hu)); mindkettő unikum Magyarországon, csak nálunk létezik. Ugyanígy hozunk példát nemzetközi akadálymentes turizmus projektünkből (Peer-Act Erasmus+ KA2 nemzetközi projekt | People First). Csak villanásszerűen említjük meg a KTK Marketing és Turizmus Intézet szintén – sajnos – egyedülálló kutatását a témában a fogyatékossággal élők utazási szokásairól, melynek konklúziója szerint is mily meglepő, hogy semmiben sem különböznek az ép emberek elvárásaitól. Itt már világos lesz mindenki számára mit jelent az, hogy akadálymentes, miért fontos az akadálymentes turizmus népszerűsítése, megértetése Magyarországon is. 

Zárásként egy körkérdéssel búcsúzunk: mit tehetsz te személyesen a leendő szakterületeden az akadálymentes turizmusért?

Majd meghívjuk a hallgatóságot a „Rejtett város” akadálymentes pécsi belvárosi tematikus sétánkra, melyet a Tourinformmal közösen szervezünk (Rejtett város Tor-Tour-a | People First).

People First | A Társadalmi Elfogadásért Magyarországi Központi Közhasznú Egyesület

 


 

IT Eszközök akadálymentessége

 

Ajánljuk:
 

 • a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar informatikus könyvtáros hallgatói számára;

 • a Műszaki és Informatikai Kar mérnökinformatikus szakos hallgatói számára;

 • a Természettudományi Kar gazdaságinformatikus, programtervező informatikus szakos hallgatói számára.
  ​​

A látássérültek mindennapi élete, közlekedése nagyban akadályozott speciális körülményeik miatt. Elképzelni is nehéz, hogy milyen kihívásokkal néznek szembe az érintettek, milyen alkalmazkodást igényel ez a látássérülttől és környezetétől. Szerencsére a modern technológia nagyban hozzájárul önálló életükhöz, boldogulásukhoz.  De milyen hardver- és szoftver-eszközökhöz juthat ma Magyarországon hozzá egy vak felhasználó, amely megkönnyíti a helyzetét? 

Az alkalmon az alábbi informatikai akadálymentességgel kapcsolatos témákról lesz szó:

 • Beszélő laptop számítógép, amely segítségével a látássérült felhasználó jegyzeteket készíthet, internetet böngészhet, informálódhat, kikapcsolódhat, szórakozhat.  Meghallgatható lesz, milyen mesterséges beszédtechnológiák állnak rendelkezésre, s hogy ezek mennyire érthetőek, milyen mértékben igényel koncentrációt a megértésük.

 • Speciális, vak embereknek készült mobiltelefon, amely a mai trendekkel ellentétben nem érintéssel, hanem nyomógombokkal vezérelhető.

 • Szabványos, mindenki által ismert okostelefon, amely szoftveres technológiákkal szintén használható akadálymentesen, vakon. Az előadáson kiderül, hogy ez miként lehetséges.

 • Android, illetve IOs operációs rendszeren elérhető kisegítő alkalmazások, amelyek célzottan látássérült emberek számára készültek. Ezek segítségével a vak felhasználó képes papíralapú dokumentumokat olvasni vagy épp megtudhatja, milyen bankjegyet tart a kezében.

Beszélgetés akadálymentes honlap, illetve szoftver létrehozásáról, az alábbi fő témák mentén:

 • Mire kell figyelni akadálymentes szoftver vagy honlap létrehozásakor? Milyen vezérlőket ajánlatos használni, hogy egy honlap hozzáférhető legyen? Milyen jó és rossz példák léteznek? 

 • Szükséges-e egy adott honlapból külön látássérültek számára akadálymentes verziót létrehozni?

 • Internetes rendelés a nagyobb áruházakból, érintőkijelzős, pénztáros nélküli önkiszolgáló kasszák stb.

Végül szóba kerülnek a jövőben elérhető fejlesztések, azok tervei, illetve beszélgetünk azokról a most kibontakozó trendekről, amelyek elősegíthetik, vagy épp akadályozhatják egy vak ember mindennapi életét.
A program szakmai jellege ellenére mégis könnyed, a megadott témák mentén minden résztvevő kezdeményezhet diskurzust, értekezést, vitát stb.
Az előadást a Pécsi Tudományegyetem Kancellária Informatikai Igazgatóság látássérült informatikusa, Rauch Róbert, valamint a vak emberek rehabilitációjával foglalkozó Ki-Látás Alapítvány oktatója, Bede Anita tartja.

IT Eszközök akadálymentessége

 


 

Kerek Világ Alapítvány - Társadalmi szemléletformálás

 

Ajánljuk:
 

 • a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar pszichológia, szociális munka, valamint kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatói számára;

 • az Egészségtudományi Kar segítő szakmák – gyógytornász, ápoló, szociális munka, rekreáció, egészségügyi tanár – azaz bármely szakos hallgatója számára;

 • a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (Pécs) valamennyi hallgatója, oktatója számára;

 • a Műszaki és Informatikai Kar a televíziós műsorkészítő szakos hallgatói, a Belsőépítészeti, Alkalmazott és Kreatív Design Tanszék hallgatói számára;

 • a Természettudományi Kar bármely tanárszakos hallgatója számára;

 • az Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói számára.

A Kerek Világ Alapítvány fogyatékossággal élő munkatársai évek óta tartanak érzékenyítő foglalkozásokat minden korosztály számára. 
Tapasztalati szakértőik Asperger-szindróma (autizmus spektrum) látás- és mozgássérült, értelmi fogyatékosság, szerzett és veleszületett fogyatékosság kérdéskörökben rendelkeznek tapasztalatokkal. Az alkalmak lehetőséget biztosítanak hétköznapi és szakmai kérdések megbeszélésére, valamint gyakorlati ismereteket nyújtanak pl. a kommunikáció, a segítés, a kísérés stb. helyes módjainak megismeréséhez. Az érzékenyítés interaktív, mindig koordinátor vezetésével zajlik. A célcsoport számára felvetendő témákról, elképzelésekről előzetesen egyeztetünk.

Segítő szakmák: pszichológia, szociális munka, orvosi és egészségügyi és bármely szakos hallgatói számára

 • A helyes segítés módjai (túlsegítés – elvárások).

 • Szerzett és veleszületett fogyatékosságok közötti különbségek (gyászhelyzet).

 • Partneri viszony? – Infantilizáció.

 • Konfliktushelyzetek.

 • Esélyegyenlőség?

Kommunikáció és Média szakos hallgatói számára

 • Élethelyzetek – lehetőségek.

 • Internet: blogok, közösségi média – kitárult világ.

 • Esélyegyenlőség: infokommunikációs akadálymentesítés: narráció, felirat, jeltolmács.

 

Bármely tanár- és pedagógia szakos hallgató számára
A fogyatékossággal élő személyek az iskolában sajátos nevelési igényű gyermekként tanulnak. 

 • Milyen segítséget kaptak ehhez? Mi nem segít? 

 • Mit tehet egy szaktanár?

 • Szituációs helyzetek.

Kerek Világ Alapítvány

 


 

Kié a felelősség?

 

Ajánljuk:

 • az Állam- és Jogtudományi Kar valamennyi hallgatója, oktatója számára.

Történetünkben egy látássérült hallgató fiktív esetét mutatjuk be. Szilvia, bár nagyon okos, szorgalmas és tehetséges lány, a kötelező szakmai gyakorlat igencsak megnehezíti a dolgát abban, hogy jogi tanulmányait sikerrel lezárja. A nagyvárosba járás jelenleg megoldhatatlan számára, a kistelepülés, ahol él, pedig mindenki elutasítja a szakmai segítségét. Végső kétségbeesésében jogellenes lépésre szánja el magát, ami azonban kiderül. 

A szituációs feladatokban arra a kérdésre keressük a választ, hogy mennyiben az ő felelőssége az eset kedvezőtlen alakulása, miben hibázott a környezete, valamint arra, hogy mi lenne az ideális, valóban preventív jelleggel bíró szankció a hasonló esetekre. E mellett néhány örök vita tárgyát képező erkölcsi kérdésre is keressük a választ a következők szerint.

 • Ki a nagyobb bűnös, a felbujtó vagy az elkövető?

 • Szép dolog-e beárulni a másikat, ha ezzel csak a jog érvényesítését helyezzük előtérbe?

 • Mások hibái mennyire mentesítenek valakit a felelősség alól?

A különböző kérdésekre a képviseleti- és kerekasztal-vita módszereivel keressük a választ.

Foglalkozásvezető: Dr. Szabó András, a PTE ÁJK doktorjelöltje, aki immáron 15 éve foglalkozik vitaversenyek szervezésével és bíráskodással, továbbá 12 éve végez – kisebb-nagyobb megszakítással – önkéntes tevékenységet az Életminőség-Fejlesztő Szolgáltatások Intézményében értelmi fogyatékos gyermekek gondozásával.

 

 


 

Látássérültek az iskolában

 

Ajánljuk:
 

 • a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar pedagógia és gyógypedagógia szakos hallgatói számára;

 • az Egészségtudományi Kar egészségtanár szakos hallgatói számára;

 • a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (Pécs) óvópedagógus, tanító és gyógypedagógia szakos hallgatói számára;

 • a Művészeti Kar képzőművésztanár, zenetanár szakos hallgatói számára.

A testi fogyatékkal rendelkezők – kiváltképpen a látássérültek – integrált oktatása egy állandó kérdés. Nagyon hasznos az elfogadás és a közösséghez való tartozás tudatának a kifejezése, praktikusan azonban számos problémát vethet fel, főleg általános iskolában, de középiskolában is. 

A foglalkozás során egy fiktív iskola vitaeseményét jelenítjük meg, ahol az integrált oktatás bevezetése a fő téma. A foglalkozás legfőbb célja a társadalmi érzékenyítés mellett a praktikus érvek és ellenérvek felsorakoztatása. A vitafoglalkozás során a résztvevők véletlenszerű csoportokba helyeződnek, ami pedagógiai szempontból hasznos, ugyanis megtanítja a résztvevőket az ellenoldal érveinek áttekintésére és elfogadására. 

Foglalkozásvezető: Dr. Szabó András, a PTE ÁJK doktorjelöltje, aki 15 éve foglalkozik vitaversenyek szervezésével és bíráskodással, továbbá 12 éve végez – kisebb-nagyobb megszakítással – önkéntes tevékenységet az Életminőség-Fejlesztő Szolgáltatások Intézményében értelmi fogyatékos gyermekek gondozásával.

 

 


 

Sport a fogyatékossággal élő emberek rehabilitációjáért és integrációjáért

 

Ajánljuk:
 

 • a Természettudományi Kar testnevelés szakos hallgatói számára;

 • az Egészségtudományi Kar gyógytornász, ergoterapeuta, rekreáció és életmód, egészségturizmus szervező, fizioterápia, sportmenedzser, szakedző szakos hallgatói számára;

 • az Orvostudományi Kar hallgatói számára.

Előadás és szemléltetés:

 • Alapfogalmak: sport és parasport.

 • A sport pozitív hatásai (élettani és pszichoszociális hatások).
  A sport, mint terápia és a rehabilitáció eszköze.
  A sport és a parasport pozitív hatásai a csökkent képességekkel rendelkező emberek számára.

 • A parasport története (a Paralimpia története).

 • A parasportot támogató szervezetek a régiónkban; parasportolási lehetőségek a hobbi, a verseny és az élsport terén.
  Sportolás: PEAC; PSN Zrt.; a PTE ÁOK Testnevelés- és Mozgásközpont bemutatása: a lehetőségek és az elért eredmények bemutatása.
  Egészségügyi sporttudományi háttér: PTE ÁOK Sportmedicina Tanszék (a hazai-magyar helyzet bemutatása).
  Szociális háttér: PTE RK OIG Támogató Szolgálat.

 • Találkozó parasportokkal és parasportolókkal.