A PTE BTK Vendége pályázat

A PTE BTK Vendége pályázat 2024
 

A pályázat célja


Pénzügyi forrást biztosítani a nemzetközileg elismert, magas szintű oktatási és kutatási tevékenységet folytató vendégprofesszorok, -oktatók és -művészek meghívására. A program keretében érkező vendégek tudományos előadásokat tartanak, bekapcsolódnak az oktatási munkába (pl. tömbösített kurzust tartanak) graduális és posztgraduális szinten. 

A pályázók köre


Pályázatot nyújthat be az adott szeminárium, előadás tantárgyfelelőse. 

A pályázat megvalósítási időszaka


A vendégelőadók meghívása 2024,03.04. és 2024.05.12. közé tervezhető, azzal a feltétellel, hogy külföldi meghívott esetén a lebonyolítás megkönnyítése érdekében a pályázat elnyerője a vendég
utazásának megkezdése előtt legalább 5 héttel, hazai meghívott esetén legalább 3 héttel felveszi a kapcsolatot a PTE BTK Gazdálkodási Osztályával. A meghívottal való kapcsolattartás, a kifizetésekhez
szükséges adatok bekérése a pályázó szakmai egység feladata.

A pályázat benyújtási határideje


2024. 02. 12., 13:00 óra.

Kérjük a pályázatokat a wolosz.robert@pte.hu e-mail címre küldeni. 
 

A pályázat dokumentumai


Pályázati kiírás

Pályázati űrlap