Dr. Tamás Ágnes
Microsoft Teams felületen (online)

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a magyarság a 18-20. században  Doktori Program nevében meghívója Dr. Tamás Ágnes nyilvános habilitációjára, melyen Politikai antiszemitizmus és a tiszaeszlári vérvád (tantermi előadás) Kormányzati sajtótámogatási módszerek a kiegyezést követő években (tudományos előadás) címmel tart előadásokat.

Az idegen nyelvű összefoglaló nyelve: német

Helye: MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4dc801fc3bd041f081304f7638ee9e68%40thread.tacv2/1620133855250?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22248ee6b7-7f2e-444b-9ab2-f3d33ce17ea9%22%7d

Pálné Prof. Dr. Kovács Ilona                                      

akadémikus                                                                    

a doktori iskola vezetője

Dr. Bánkuti Gábor

egyetemi docens

mb. programvezető                                            

Friss események