Drying rivers: challenges and perspective in an uncertain future | InternationalSeasons

Drying rivers: challenges and perspective in an uncertain futureTudásközpont (Pécs, Universitas u. 2/A)

Thibault Datry, az INRAE Riverly (Lyon) tudományos igazgatójának angol nyelvű előadása. A rendezvény bárki számára nyitott és díjmentesen látogatható!

Thibault Datry édesvízi ökológus, az INRAE tudományos igazgatója, az időszakos folyók és patakok témakörének egyik legjelentősebb kutatója. Kutatásai középpontjában a kiszáradó folyók ökológiája áll, különös tekintettel arra, hogy az áramlás megszűnése hogyan befolyásolja a közösségek dinamikáját és a szervesanyag-feldolgozás mikéntjét.

Az időszakos vízfolyás-szakaszok minden vízhálózatban előfordulnak, és globális léptékben már nagyobb mennyiségben vannak jelen, mint az állandóak. Az időszakos vízfolyásokra jellemző, hogy rendszeresen megszűnik bennük a vízáramlás, vagy akár teljesen ki is száradnak. Az áramló, nem áramló és száraz fázisok ismétlődő váltakozása szabályozza e vízfolyások biodiverzitását és ökológiai folyamatait, amelyek hatással vannak az alsóbb, állandó szakaszok folyamataira is. Az előadás azt mutatja be, hogy az időszakos szakaszok vízforgalma – különösen a száraz fázis – hogyan befolyásolja a biodiverzitást és a vízhálózat ökoszisztéma működését különböző térléptékekben. Az időszakos vízfolyások lehetséges jövőjének felvázolása után az előadó bemutatja az állandó és kiszáradó szakaszok vízkezelési vonatkozásait is. Eközben szót ejt konkrét és megvalósítható ajánlásokról, melyek segíthetnek tisztázni, hogy az időszakos szakaszok hogyan befolyásolják a hozzájuk kapcsolódó állandó jellegű szakaszokat, és mit jelent ez a vízhálózat-léptékű hatékony kezelés szempontjából.

Amennyiben figyelmen kívül hagyjuk az időszakos vízfolyások fontos szerepét, az az átfogó folyógazdálkodást, valamint folyóink és patakjaink ökológiai integritását is veszélyezteti.

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.

Forrás: PTE Nemzetközi Igazgatóság