Felhívás | Színháztudományi konferencia


-

Színház – dokumentáció – emlékezet címmel színháztudományi konferenciát szervezünk a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán 

A színházi előadás egyik meghatározó sajátossága a közkeletű felfogásban, hogy azt túszul ejtette a jelen. Ez a jelenidejűséghez mint kitüntetett ismérvhez való ragaszkodás megtalálható számos definícióban, amelyek a színházi előadás efemer voltát, megismételhetetlenségét, csak az itt és most keretében megvalósuló létét hangsúlyozzák. Peter Szondinál ez a vélelmezett vonás a dráma műnemére is kivetül, amikor A modern dráma elméletében (1956) arról ír, hogy a műnem egyik legfőbb sajátossága az, hogy „a dráma mindig jelen idejű”. A színházi előadás jelenidejűségének előtérbe állítása a színháztudományban az 1970-es és ’80-as évektől egyre meghatározóbb szerepet kapott, többek között Herbert Blau, Peggy Phelan, majd pedig Erika Fischer-Lichte jóvoltából.

A „jelen központú”, az itt és most egyszeriségét sulykoló, a játszók és nézők egyidejű testi jelenlétét, az előadás eleven mivoltát a színház alapfelteleként deklaráló nézetek mellett azonban megjelentek azok az elgondolások is – többek között Marvin Carlson, Philip Auslander és mások jóvoltából –, amelyek rámutatnak a színpadot és a drámairodalmat folyamatosan kísértő múltra, a jelenbeli „elevenség” viszonylagos voltára. Ehhez kapcsolódik a színházra reflektáló műfajoknak és diszciplínáknak (a színikritikától az előadáselemzésen át a színháztörténet-írásig) az a sajátossága, hogy rá vannak utalva az emlékezetre, annak személyes és tárgyiasult formáira. Hiszen a színházi előadást elemezni, kutatni csak akkor lehet, amikor az már nincsen jelen.

A konferenciára a dokumentálásnak, az emlékezetnek, a historiográfiának a színházi kutatásban betöltött szerepével foglalkozó, elméleti, történeti, módszertani kérdéseket vizsgáló, valamint esettanulmányokat bemutató 20 perces előadásokat várunk – ezek válogatását terveink szerint meg is jelentetjük majd egy tanulmánykötetben. A konferenciát egyetemi oktatóknak, kutatóknak, színházi szakembereknek és doktoranduszoknak hirdetjük. A graduális képzés résztvevőit nem tudjuk fogadni.

A konferencián való részvétel költségei (utazás, szállás, étkezés) a résztvevőt terhelik.

Kérjük, hogy jelentkezését a szinkonfpte2022@gmail.com e-mail címre legkésőbb 2022. április 15-ig juttassa el.

Kérjük, a jelentkezésben adja meg az alábbi adatait:

  • Név
  • Beosztás / titulus
  • Munkahely / intézmény
  • Előadása tervezett címe
  • E-mail címe (akkor is, ha azonos a feladói címmel)
  • Telefonszáma

Az előadás absztrakt (terjedelme 1000-2000 “n” között) beérkezésének határideje: 2022. június 15.

(Az absztraktra a szekciók összeállításához van szükségünk. Absztrakt hiányában a bejelentett előadást nem tudjuk felvenni a programba.)

Várjuk jelentkezését! A konferencia házigazdája: PTE Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola

Társszervezők:

PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék

PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet

ELTE BTK Színházi képzés

A konferencia támogatói:

PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar