Habilitáció | Dr. Török Ervin

Habilitáció | Dr. Török ErvinPTE BTK, E épület, 527-es terem

A PTE Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola
meghívja

Dr. Török Ervin

adjunktus
(SZTE BTK Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék)

habilitációs előadásaira

Tantermi előadás: A megbízhatatlan elbeszélés kérdései

Tudományos előadás: A tanúsítás változatai a magyar dokumentumfilmben

(német nyelvű összefoglalás)

Habitusvizsgálók:
Prof. Dr. Orbán Jolán CSc (PTE)
Prof. Dr. Hárs Endre DSc (SZTE)

Eljáró bizottság:
Elnök: Prof. Dr. Orbán Jolán CSc (PTE)
Tagok: Prof. Dr. Hárs Endre DSc (SZTE)
Dr. habil. Pólya Tamás PhD (PTE)
 

Szeretettel várjuk a kollégákat, doktorandusokat, egyetemi hallgatókat és az érdeklődőket.