Habilitáció | Dr. Tóth Zoltán János
PTE BTK E527-es terem és online a MsTeams felületén

 

A PTE Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskolájának meghívója Dr. Tóth Zoltán János adjunktus (SZTE) habilitációs előadásaira.

Tantermi előadás: A transzmediális történetmesélés lehetőségei a tömegfilmben

Tudományos előadás: A franchise-építés új módjai a posztmillenáris filmkultúrában

(angol nyelvű összefoglalás)

 

Habitusvizsgálók:

Dr. habil. Kiss Attila PhD (SZTE)

Prof. Bókay Antal DSc (PTE)

 

Eljáró bizottság:

Elnök: Prof. Orbán Jolán CSc (PTE)

Tagok: Dr. habil. Kiss Attila PhD (SZTE)

Prof. Bókay Antal DSc (PTE)

 

Szeretettel várjuk a kollégákat, doktorandusokat, egyetemi hallgatókat és az érdeklődőket.

Az eseményre létrehozott MsTeams csoportba történő felvételhez jelezzék részvételi szándékukat a kiss.bernadett@pte.hu címen, PTE-s EHA kódjuk vagy pedig aktív email címük megadásával, 2022. október 17-én 12:00 óráig.