PhD védés | Albert Noémi
Microsoft Teams felület (online)

A PTE Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskolájának meghívója Albert Noémi Charting the Intersections of Memory and Space. Approaches to the Self in the British Fiction of the Noughties through Four Novels című PhD értekezésének nyilvános online védésére

 

Témavezetők:

Dr. habil. Kisantal Tamás PhD (PTE)

Dr. habil. Sári László PhD (PTE)

Opponensek:

Dr. Györke Ágnes PhD (KRE)

Prof. Bényei Tamás DSc (DE)

A bizottság elnöke:

Prof. Orbán Jolán CSc (PTE)

Bizottsági tagok:

Prof. Kurdi Mária professor emerita (PTE)

Prof. Bókay Antal DSc (PTE)

A disszertáció és a tézisek megtekinthetők az alábbi linken: http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23973

Szeretettel várjuk a kollégákat, doktorandusokat és az érdeklődőket.

Az eseményre létrehozott MsTeams csoportba történő felvételhez jelezzék részvételi szándékukat a kiss.bernadett@pte.hu címen, PTE-s EHA kódjuk vagy pedig aktív email címük megadásával, 2021. április 30-án, 12:00 óráig.

Friss események