PhD védés | Antal Klaudia
PTE BTK E527-es terem + MsTeams

A PTE Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola meghívója Antal Klaudia A részvételi színház politikussága című PhD értekezésének nyilvános védésére.

Témavezető:
Prof. Müller Péter DSc (PTE)
Dr. habil. Kiss Gabriella PhD (KRE)

Opponensek:
Prof. Cziboly Ádám (Western Norway University of Applied Sciences)
Dr. Bethlenfalvy Ádám Bence PhD (KRE)

A bizottság elnöke:
Prof. Orbán Jolán CSc (PTE)

Bizottsági tagok:
Dr. habil. Glózer Rita PhD (PTE)
Dr. habil. V. Gilbert Edit PhD (PTE)

A disszertáció és a tézisek megtekinthetők az alábbi linken:
https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/34186

Az eseményre létrehozott MsTeams csoportba történő felvételhez jelezzék részvételi szándékukat a kiss.bernadett@pte.hu címen, PTE-s EHA kódjuk vagy pedig aktív email címük megadásával, 2022. május 13-án, 12:00 óráig.